C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
genti dama piele naturala

Zmiany w programie C-GEO i modułach oraz w aplikacji C-GML w aktualizacji z 4.09.2017 r.

Zmiany w modułach i w C-GEO: 

Moduł importu danych EGiB SWDE/GML

- w funkcji Korespondencja dodano wyświetlanie statusu przesyłki pocztowej - gdy podany jest jej numer nadania (wprowadzony ręcznie, albo zaimportowany z pliku XLS otrzymanego z poczty), program łączy się z serwerem Poczty Polskiej i odczytuje aktualny status doręczenia:

aa1.jpg

- w raporcie Zestawienie osób dodane drukowanie adresu do korespondencji (działa tylko dla danych pochodzących z GML),

- w opcji Adresowanie przy dodawaniu osób dodana opcja do wyboru czy dodawać adres zameldowania czy do korespondencji (jeśli istnieje),

- w opcji Adresowanie->Pisma dodano możliwość wstawienia do wzoru pisma pola "powierzchnia ewidencyjna". Proszę zwrócić uwagę że przy jednej osobie może być kilka działek i wtedy wartość będzie sumą powierzchni tych działek,

- dodany odczyt informacji o źródle danych o przebiegu granic (sygnatura, data przekazania do zasobu, nazwa wykonawcy). Dane te są wyświetlane w tabelce Dokumenty,

Zmiany w C-GEO:

- Nowy sposób rejestracji i autoryzacji licencji C-GEO - rejestracja na sieciowym serwerze licencji. Funkcja ta między innymi pozwala na przenoszenie posiadanych licencji między różnymi stanowiskami komputerowymi, bez konieczności zakupu kluczy sprzętowych. Użytkownicy nie mogący korzystać z sieci w trakcie rejestracji mogą zarejestrować program przez e-mail,

- w imporcie danych z formatu GIV GeoInfo dodano obsługę jego nowej wersji 17_3_0, w której każdy obiekt posiada identyfikator znakowy, dzięki temu możliwy jest import danych GIV z najnowszej wersji GeoInfo, zmodyfikowano też nazwy szablonów map, zestawów kodów i edytorów map obiektowych wykorzystywanych dla danych z najnowszej wersji GeoInfo 17.3.0 – nazwy tych konfiguracji zawierają nr: 17_3_0

- w tabeli współrzędnych, modułach obliczeniowych, funkcjach na mapie zwiększono rozmiar atrybutu Numer punktu z 20 do 30 znaków, co umożliwi poprawną obsługę identyfikatorów punktów granicznych przesyłanych w plikach GML i SWDE,

aa2.jpg

- wprowadzono moduł Wiadomości (newsów) w programie, dzięki temu użytkownicy będą na bieżąco informowani o nowych funkcjach, możliwościach programu, a także będą mieli dostęp do porad i informacji przydatnych w użytkowaniu C-GEO i modułów,

- w funkcji Szybkiego wstawiania tekstu na mapie, dodano dynamiczną modyfikację treści i atrybutów tekstu widoczne na mapie już w trakcie edycji,

- w funkcji Wycinanie na mapie dodano wycinanie enklaw w obiektach, a także wariant wycinania generujący multiobiekty,

- zmodyfikowano szablon mapy "Gazownia" - zamiast skrótów pól w bazie wprowadzono ich pełne nazwy dla ułatwienia identyfikacji typu pola, uzupełniono niektóre słowniki,

- w ustawieniach modułu Tachimetria dodano zapamiętywanie ustawień dla wariantów raportów typu: pomiar biegunowy, pomiar tachimetryczny,

- w oknie bazy danych włączono sortowanie obiektów po ich identyfikatorach zgodne z zasadami sortowania w tabeli współrzędnych,

- w imporcie DXF dodano możliwość wykonania kontroli spójności mapy powstałej po imporcie, co pozwala na usunięcie np. powtarzających się punktów, które w DXF są wielokrotnie zapisane. Operacja ta może wydłużyć czas importu przy dużych plikach DXF, dlatego użytkownik ma możliwość wyboru czy włączyć tą funkcję,

- poprawka importu dużych plików DGN,

- dodano identyfikatory nowych baz BDOT, GESUT, BDSOG dla kilku powiatów, które zarejestrowały bazy od 1 lipca do 31 sierpnia.

- poprawka dotycząca powiązania punktów wysokościowych z niektórymi obiektami BDOT,

- zapamiętywanie ustawień przezroczystości dla mapy w tle,

- drobne poprawki szablonów map dotyczące importu i edycji danych z różnych wersji GeoInfo, a także Mapy Zasadniczej 2015,

- drobne poprawki np. grubości linii niektórych symboli w niektórych skalach mapy zasadniczej

- poprawka wypełniania wzorem obiektów typu podjazd i innych - zmniejszenie odległości od krawędzi powodujące większą ilość symboli wypełniających:

aa3.jpg

Zmiany w programie C-GML

- dodano identyfikatory nowych baz BDOT, GESUT, BDSOG dla kilku powiatów, które zarejestrowały bazy od 1 lipca do 31 sierpnia.

- w tabeli współrzędnych, funkcjach na mapie zwiększono rozmiar atrybutu Numer punktu z 20 do 30 znaków, co umożliwi poprawną obsługę identyfikatorów punktów granicznych przesyłanych w plikach GML,

- w funkcji Szybkiego wstawiania tekstu na mapie, dodano dynamiczną modyfikację treści i atrybutów tekstu widoczne na mapie już w trakcie edycji,

- w funkcji Wycinanie na mapie dodano wycinanie enklaw w obiektach, a także wariant wycinania generujący multiobiekty,

- w oknie bazy danych włączono sortowanie obiektów po ich identyfikatorach zgodne z zasadami sortowania w tabeli współrzędnych,

- poprawka dotycząca powiązania punktów wysokościowych z niektórymi obiektami BDOT,

- drobne poprawki np. grubości linii niektórych symboli w niektórych skalach mapy zasadniczej

- poprawka wypełniania wzorem obiektów typu podjazd i innych - zmniejszenie odległości od krawędzi powodujące większą ilość symboli wypełniających.