C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
genti dama piele naturala

SGP III seminarium szkoleniowe

szkolenieStowarzyszenie Geodetów Polskich, Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Zarząd Oddziału SGP we Wrocławiu zaprasza na III seminarium szkoleniowe: „Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w infrastrukturze informacji przestrzennej” w dniach 18-20 kwietnia 2018r. we Wrocławiu, Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60 -  PROGRAM ROBOCZY (pdf)