C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
genti dama piele naturala

Przedwakacyjna aktualizacja programów C-GEO, C-GML, GML Factory i GeoOrganizer

 Najciekawsze zmiany w C-GEO i C-GML:

- w walidacji plików GML dodano podkategorię dla weryfikacji atrybutowych – weryfikację zgodnie z modelem GESUT. Są to między innymi kontrole: poprawności zapisu współrzędnych, precyzji zapisu atrybutu srednica, poprawności atrybutów rodzajPrzewodu, przebieg, rzednaGory, rzednaDolu, KsztaltUrzadz,

- w module  Importu danych EGiB SWDE/GML: rozbudowano możliwości wyszukiwania, filtrowania (np. kryterium adres, właściciel, powierzchnia), wprowadzono możliwość generowania zawiadomień z zaimportowanym z pliku określeniem daty i godziny stawienia się na gruncie dla poszczególnych działek,

zmiany czer1

- w module Dziennik pomiarów RTK/RTN dodano import  plików obserwacji z aplikacji PowerGPS firmy SkyRaster,

- wprowadzono możliwość określania filtra barwnego dla mapy wyświetlanej jako tło, możliwość włączenia pobierania atrybutów punktów z mapy w tle do baz danych bieżącej mapy,

zmiany czer2

- przy imporcie map wektorowych w DXF z aplikacji GeoInfo rozpoznawane są tam zastosowane problematyczne przesłonięcia tekstów i budynków, obiekty te mogą być automatycznie usuwane lub odpowiednio wyświetlane,

- dodano możliwość włączenia przyciągania (snapowania) tekstów do punktów/linii,

- poprawiono wyświetlanie krawędzi linii przerywanych w przypadku sąsiadujących obiektów (np. użytki gruntowe, chodniki, jezdnie),

zmiany czer3

- w edytorze napisów dla mapy dodano możliwość filtrowania napisów wielowierszowych, co ułatwia np. ich masową modyfikację,

- w module Raportów ulepszono wczytywanie plików HTML w celu dołączania do dokumentacji,

 

Zmiany w GeoOrganizer:

- dodano eksport faktur wystawionych w programie do pliku JPK_FA (jednolity plik kontrolny) wymagany dla deklaracji VAT,

- w danych pracy geodezyjnej dodano przycisk „Otwórz stronę portalu powiatowego''. Użycie przycisku spowoduje otwarcie w domyślnej przeglądarce internetowej właściwej strony portalu powiatowego geodety i po zalogowaniu się użytkownika, dostęp danych tam zawartych. W GeoOrganizerze zostały już zapisane wszystkie adresy portali powiatowych, które udało się odnaleźć. Użytkownik programu, może także zgłosić do nas adres portalu, którego nie ma dotąd w naszej bazie,

zmiany czer4

- wprowadzenie zakładki Czas pracy – do rejestracji czasu pracy pracowników. Gromadzi się w niej kto,  kiedy wykonał jakie czynności i w jakim czasie. Słownik czynności można budować samodzielnie. W efekcie można zgromadzone dane wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego i sporządzić np. kalkulację ilości przepracowanych godzin przez poszczególnych pracowników. Uprawnienia dostępu do tej zakładki są definiowane w panelu Konta użytkowników,

zmiany czer5

- dodano możliwość nadania działce statusu „-„ – czyli nieokreślony (nie działka przedmiotowa i nie sąsiednia),

 

Zmiany w GML Factory:

- w walidacji plików GML dodano podkategorię dla weryfikacji atrybutowych – weryfikację zgodnie z modelem GESUT. Są to między innymi kontrole: poprawności zapisu współrzędnych, precyzji zapisu atrybutu srednica, poprawności atrybutów rodzajPrzewodu, przebieg, rzednaGory, rzednaDolu, KsztaltUrzadz. Wykryte niezgodności są raportowane jako Informacja, a nie jako błąd krytyczny.

- dodano komunikat o błędzie odczytu pliku GML, gdy występuje w nim niedozwolony znak, który uniemożliwia wczytanie go do programu