C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
genti dama piele naturala

Przeglądarka C-SWDE

Program C-SWDE pozwala na wczytanie danych opisowych i graficznych zapisanych w formacie SWDE.
 
Program zapewnia szybkie odnalezienie działki (przez podanie numeru i/lub obrębu), osoby (po nazwisku/nazwie), dokumentu (po podaniu fragmentu jego sygnatury) oraz wydruk bądź eksport do formatu pdf/rtf informacji o działce, właścicielu, władającym, klasoużytkach oraz dokumentach powiązanych z wybraną działką.
 
Jeżeli plik SWDE zawiera dane graficzne to zostaną one wyświetlone w postaci mapy z możliwością wskazywania działek. Wskazanie działki na mapie powoduje natychmiastowe odszukanie danych opisowych i wyświetlenie ich w oknie. Można również włączyć powiązanie w drugą stronę: po wskazaniu działki w tabelce mapa centrowana jest na wybranej działce.
 
Przeglądarka C-SWDE to:
•szybkie wyszukiwanie działek - czas wyszukania działki  z pliku zawierającego  ponad 100 000 działek to ułamki sekund
•prezentacja danych opisowych na ekranie oraz możliwość ich wydrukowania i zapisania w formacie pdf lub rtf
•powiązanie z grafiką - centrowanie mapy na wybranej działce i wyszukiwanie danych opisowych po wskazaniu działki na mapie
•możliwość wyszukania osoby przez podanie ciągu znaków oraz działek, w których wyszukana osoba występuje jako właściciel lub władający
•wyszukiwanie dokumentów skojarzonych z działkami
•kopiowanie danych do dokumentów redagowanych w edytorze tekstów
•eksport mapy (konwersja) do formatów: SHP (Arcinfo), DXF (AutoCad), MIF/MID (MapInfo)
•możliwość dostosowania programu do Państwa potrzeb
•atrakcyjna cena
 
 
 
koszyk