C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

Program cGeo dla Pocket PC

 

 

PPC

Program jest dostępny w wersji 2.1.9 .

Program działa na systemach: CE 5.0, 6.0 (ekran pionowy i poziomy), WM 2003 i WM 2005, 6, 6.5 Embbeded


Funkcje programu:

Praca na projektach i tabelach zorganizowane zostało w  podobny sposób jak w C-GEO dla PC

 

 

 

 

Obliczenia geodezyjne

 

Tachimetria (transmisja z instrumentów lub ręczna)                                                 - Obliczenia biegunowe i tyczenie -

-                 -                                                  

 

-                 Obliczenia ortogonalne i rzutowanie                                                      Obliczenie azymutów, długości, kątów

-               -                                                  

-                             Przecięcia prostych -                                                                     -Wcięcia liniowe, kątowe i wstecz-

-               -                                                  

 

-         Obliczenie powierzchni działek i użytków-                                                     - Okno Mapy po imporcie z C-Geo 8.0-

-              -                                                 

Zadania zapisywane w C-GEO PPC są kompatybilne z zadaniami tworzonymi w C-GEO dla PC i odwrotnie.

Rejestracja punktów do tabeli współrzędnych i tworzenie obiektów mapy przy pomocy odbiornika GPS (wbudowanego w palmtopa, podłączonego poprzez kabel RS, USB lub bezprzewodowo przez Bluetooth) wraz z obliczeniem powierzchni obiektów. Współrzędne w układzie WGS’84 są automatycznie transformowane do układu 1965, 2000 lub 1992. Umożliwia to współpracę z mapami wektorowymi i rastrowymi zaimportowanymi z C-GEO dla PC.

MAPA

 


-        -Tworzenie obiektów zamkniętych, otwartych, okręgów-                                     - Praca na warstwach-

-           -                                                  


-                   Okno projektów cGeo                                                                                      okno pomiarów GPS

-           -                                                     

Program wykorzystuje także moduł GPS . Można z pozycji mapy włączyć śledzenie i na przykład z podczytaną mapą bądź rastrem określić punkt w terenie

Zapisywanie i wczytywanie zadań i import projektów z C-Geo dla komputerów PC, import/eksport DXF.

W naszym dziale do pobrania można pobrać wersję demo i przetestować wszystkie funkcje.

Jest tam także instrukcja do programu w formacie pdf z zrzutami ekranu

koszyk