C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
genti dama piele naturala

Aplikacja D-GEO v2 dla Android

LogoProgram D-Geo w wersji v2 to nowa odsłona aplikacji stworzonej na urządzenia mobilne z nowym system operacyjnym Android.

 

D-Geo v2 idealnie sprawdzi się m.in. podczas sporządzania wywiadu terenowego, odszukiwania obiektów w terenie czy chociażby nawigowania do wskazanego punktu. Program pozwala podczytać dane z bardzo wielu źródeł m.in. GML-a (za pośrednictwem CGEO), serwerów WMS czy programów CAD. Aplikacja wykorzystuje mapy udostępnione przez Google, daje również możliwość pracy na mapie w trybie offline. W wersji v2 aplikacji poprawione zostało renderowanie mapy wektorowej oraz dodana została nowa funkcja - umieszczanie notatek. Dokonane w terenie zapiski składają się z części graficznej: punkt powierzchnia lub linia łamana oraz krótkiego opisu (np. obiekt usunięty), który może być wprowadzony do każdego obiektu graficznego.

Po uruchomieniu program wyświetla listę projektów (map). Projekty mogą być przesyłane z C-Geo za pośrednictwem serwera lub bezpośrednio przez sieć WiFi. Przesyłane projekty zapisywane są w głównym katalogu urządzenia z Androidem (katalog D-GEO). W każdym widoku można użyć gestu przytrzymania palca. W oknie projektów powoduje on otwarcie mapy. Na mapie przytrzymanie palca na punkcie powoduje przejście do tabeli punktów i ustawienie się na wskazanym punkcie. W tabeli przytrzymanie palca powoduje przejście do mapy i wycentrowanie wskazanego punktu.

 

Przedstawienie współdziałania C-GEO i D-GEO :   YouTube mmm

 

Eksport map do D-GEO v2

W programie C-Geo należy otworzyć mapę, którą chcemy eksportować do aplikacji D-Geo. Następnie klikamy na ikonkę i wybieramy opcję Eksport mapy do D-Geo. Otwiera się okno ustawień eksportu:

 d geo1

 Praca na mapie W celu otwarcia mapy należy tapnąć na jej nazwę i przytrzymać palcem do momentu otwarcia się projektu.

d geo2

Eksport notatek do C-Geo

Wykonane w terenie notatki (wynikające z przeprowadzonego np. wywiadu terenowego) można wyeksportować do programu C-Geo. W tym celu w otwartym projekcie (mapie) należy kliknąć na opcje mapy d geo3 a następnie wybrać funkcję Wyślij moje notatki do C-Geo:

d geo4

W programie C-Geo klikamy na ikonkę D GEO i wybieramy opcję Import notatek (mapa wywiadu) z programu D-Geo v2. Otwiera się okno importu notatek:

d geo5

Aplikacja dostępna jest do pobrania ze Sklepu Play.

 

Zmiany w aplikacji 26.03.2020

Udostępniliśmy nową wersję D-Geo dla Android z możliwością:
- wykonywania pierwszych obliczeń: azymut i długość, transformacja międzyukładowa i przecięcie prostych,
- wyborem koloru dla rysowanych obiektów (3 kolory, które umożliwią oznaczanie np. obiektów nowych, zmodyfikowanych, usuniętych). Obiekty w kolorach są po imporcie do C-GEO umieszczane na odrębnych warstwach,
- nowy symbol do umieszczania na mapie (kółko)
Aby załadować do C-GEO dane z nowej wersji aplikacji, potrzebne jest też nowsze C-GEO - na razie jako wersja testowa do pobrania i zapisania w katalogu C-GEO.