C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

18 marca 2022 udostępniliśmy aktualizacje aplikacji: C-GEO, GeoOrganizera oraz GML Factory.

 

cgeo2022bannerAktualizacja C-GEO 8.15.3.18 zawiera obsługę importu, walidacji składniowej i eksportu aktualizowanych obiektów baz danych w formacie GML zgodnym ze schematami rozporządzeń z 2021 r.

 

  Wymiana i walidacja plików GML jest oparta o aktualne na dzień 18 marca 2022 schematy XSD (dostępne w Portalu interoperacyjności). W celu wymiany danych w formacie GML, podobnie jak dla obiektów mapy zasadniczej rozporządzeń z 2015 r., wymagane jest posiadanie w C-GEO modułu Aktualizacja mapy zasadniczej GML, a w przypadku danych podmiotowych EGiB - modułu Import danych EGiB.

  Aktualizacja aplikacji do walidacji plików GML - GML Factory (v.3.0) umożliwia walidację składniową plików GML zgodnych ze schematami XSD rozporządzeń w sprawie EGiB, BDOT500, GESUT z 2021 r. Po załadowaniu pliku GML, w zależności od wersji pliku GML wykonywane są kontrole zgodności ze schematami aplikacyjnymi z 2015 lub 2021 r. Użytkownicy posiadający dostęp do bieżących aktualizacji tej aplikacji mogą ją pobrać w wersji 32-bit i 64-bit. W przypadku potrzeby zakupu aplikacji lub jej aktualizacji należy zamówić ją w sklepie internetowym lub przez kontakt bezpośredni z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Aktualizacja aplikacji GeoOrganizer/modułu e-Operat w C-GEO:

- dodano dodatkowe parametry dla nagłówka operatu: wielkość czcionki, kolor, położenie (góra/dół)

- dodatkowe parametry dla numeracji stron: położenie (góra/dół),

- w atrybutach pracy (zakładka Dane dodatkowe) dodano pola odpowiadające atrybutom z zakładki Więcej w danych projektu C-GEO,

- w uprawnieniach użytkowników dodano możliwość zablokowania edycji etapów w danych pracy,

- w zakładce Terminy etapów (dolna część ekranu) dodano możliwość filtrowania np. po danych kierownika, wykonawcy pracy, wprowadzającego dane - dzięki temu użytkownik może wyświetlać tylko stany etapów prac prowadzonych np. przez siebie lub konkretne osoby.

 

 Zmiany w modułach C-GEO wprowadzone w aktualizacji z 18.03.2022 r.:

 

1.  Moduł Importu danych podmiotowych i przedmiotowych EGiB SWDE/GML:

- dodano możliwość wykorzystania identyfikatora zgłoszenia wprowadzonego w danych projektu C-GEO w module SWDE/GML (np. generowanych pismach, raportach),

- w funkcji Adresowanie:

  • w edytorze dokumentów dodano możliwość umieszczenia zmiennej - Numer jednostki rejestrowej działki głównej - po użyciu tej zmiennej
    w dokumencie wyświetlana jest końcówka numeru jednostki rejestrowej G... - (z pominięciem początkowego ciągu danych TERYT),
  • nowa zmienna w edytorze dokumentów: [id_dz_wszystkie] - wyświetla w dokumencie identyfikatory wszystkich działek rozdzielone średnikiem,
  • w zakładce drukowania kopert, nowe przyciski do wyboru czy użyte mają być adresy wszystkich czy zaznaczonych osób,
  • nowy raport: zestawienie działek zawiadamianych wraz
    z właścicielami,
  • dodano opcję "zaznaczone osoby" - do utworzenia pliku sterującego XLS do przesyłki masowej.

- w menu Narzędzia dodano funkcję eksportu do pliku TXT działek z jednostkami rejestrowymi. Tak utworzony plik można zaimportować do bazy danych działek mapy C-GEO, poprzez menu okna bazy danych - Importuj numer jednostki rejestrowej - do wcześniej dodanej kolumnyw bazie działek (pole tekstowe 40 znakowe),

 

2. Moduł Dziennik pomiarów RTK/RTN:

- dodano dwie ikonki nowych funkcji - jedna (dwie zębatki) przeznaczona do oznaczania danych przekraczających zadane PDOP, mH, mP, a druga (ikonka "zaz") umożliwiająca zaznaczenie podświetlonych wierszy z użyciem Shift,

- dodano możliwość sortowania danych po dowolnej kolumnie, a także łączenia sortowania np. po kolumnie daty i godziny (z shiftem),

 

3.  Zmiany w programie głównym C-GEO:

 - ze względu na zablokowanie pod koniec lutego 2022 r. działania Google Maps poprzez Internet Explorer, uaktualniono tą usługę - wykorzystując przeglądarkę Microsoft Edge. Dodano ponadto możliwość wyświetlania jako podkładu Open Street Map - zawierającego także numerację adresową budynków,  signal 2022 03 18 125530 001

- na mapie dla wskazanego punktu o znanej wysokości (ikonka H|) można uzyskać informację o wysokości w innym wybranym układzie wysokości. Funkcja wykorzystuje wbudowany w program moduł transformacji wysokości z danymi układów wysokości (np. Kronsztad 60, 86, Amsterdam 55, 2007...). Ponadto możliwa jest zmiana dotychczasowej wysokości na nową lub dodania nowego punktu o tych samych XY i nowej wysokości,

 
 signal 2022 03 18 125320 001

- na mapie dodano funkcję (ikonka NR|) do szybkiej zmiany numerów istniejących punktów bezpośrednio po kliknięciu w punkt,

- w menu Plik-Import dodano import plików zawierających dane w formacie WKT - to format stosowany między innymi do określania zakresów prac geodezyjnych,

- dla wybranego obiektu na mapie, w menu pod prawym klawiszem myszki, w funkcji Obiekt... dodano możliwość eksportu geometrii obiektu w standardzie WKT do pliku tekstowego - dotąd była jedynie możliwość umieszczenia geometrii w WKT w schowku Windows. Obecne rozwiązanie przyspiesza zapis wielu obiektów - np. zakresów planowanych prac geodezyjnych w formacie WKT,

- w module Niwelacja dodano raport niwelacji zgodny z wymaganiami instrukcji technicznej PKP - GK-1,

- w tabeli współrzędnych, w funkcji wydruku/raportu dodano możliwość odcinania początków numerów punktów (np. identyfikatorów punktów granicznych),

- w module Porównanie współrzędnych dodano opcję generowania raportów zawierających po lewej/prawej/obu stronach dane porównywanych punktów granicznych z atrybutami zgodnymi z przepisami rozporządzenia w sprawie EGiB z 2015 r. (BPP, STB, ZRD, RZG), a po drugiej stronie raportu – punkty graniczne z atrybutami zgodnymi z przepisami rozporządzenia w sprawie EGiB z 2021 r. (STB, ISD, SPD).
W module tym wprowadzono także funkcję zaznaczania w tabeli współrzędnych punktów załadowanych do porównania po stronie lewej i prawej okna danych,

- w raportach z tabeli współrzędnych dodano możliwość nadania innej nazwy raportu, zgodnie z zapisem w rozporządzeniu w sprawie standardów: "Wykaz pomierzonych lub obliczonych współrzędnych punktów szczegółów terenowych". Dodano także możliwość określenia dowolnej, własnej nazwy raportu, bez konieczności każdorazowej edycji treści raportu,

- w module tras drogowych zmodyfikowano eksport niwelety do przekroju pionowego - obecnie tworzony jest on na podstawie kilometrażu trasy co umożliwia poprawne wyświetlanie przebiegu trasy w przekroju. Dodatkowo do zadania przekroju, jako warstwa II, eksportują się punkty z zakładki XY->Hekt, ponieważ mogą to być punkty terenu, które zrzutowane na niweletę otrzymują kilometraż i dzięki temu można wygenerować spójny profil z nałożoną niweletą i terenem,

- w module Suwnice dodano w funkcji wklejania współrzędnych pytanie czy oznaczyć je jako punkty szyny lewej,

- poprawka numeracji stron w raportach C-GEO, gdy w parametrach raportu (menu Opcje) ustali się start numeracji od innej wartości niż 1,

- poprawka informacji o promieniu wybranego okręgu na mapie,

- dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 16.03.2022