C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

Pliki dla gazowni

 

Taki szablon należy skopiować do katalogu BIN w C-GEO i przy zakładaniu nowej mapy wybierać go z listy szablonów

Po otwarciu mapy mamy do dyspozycji strukturę warstw jak niżej:

legenda1

Dla tych warstw dostępne są pola baz danych, jak na przykładzie poniżej:

baza

Po wykonaniu mapy i wypełnieniu pól w bazach danych, można wykonać eksport mapy do formatu SHP – Plik-Eksport-SHP w celu wydania gazowni.