C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

Kontrole gospodarstw rolnych odbiornikami GPS z programem cGeoZasiewy

 

Nasz program cGeoZasiewy spełnia postawione wymagania, a pamiętajmy też, że ARiMR zakupił już wcześniej ponad 40 instalacjicGeoZasiewy wraz z odbiornikami Trimble GeoXM

cGeoZasiewy

Przejrzyjmy podstawowe cechy programu cGeoZasiewy w odniesieniu do wymagań ze specyfikacji:

 • Działa w systemie Windows Mobile w wersji 6.
 • Może korzystać  korzystać z poprawek systemu ASG-EUPOS.
 • Od początku jest to produkt polski, tworzony dla  polskich użytkowników nie ma więc  potrzeby tworzenia polskiej wersji językowej.
 • Umożliwia zmianę ustawień parametrów pracy odbiornika GPS.

ustawienia

 • Rejestruje wyniki pomiaru w układach WGS-84, PUWG 92 i 2000.
 • Monitoruje liczbę dostępnych satelitów, wartości PDOP, pozwala na wyłączenie z obserwacji niekorzystnie położonych satelitów.
 • Obsługuje formaty wymiany danych wektorowe i rastrowe: SHP, TIFF z georeferencją, JPG z georeferencją, mapy w formacie XML zgodnym z formatem map ewidencyjnych będących w posiadaniu ARiMR, eksportuje dane w formacie  GML zgodnym ze schematem GML Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli.
 • Umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym: pola powierzchni, obwodu, długości odcinka. Punkty określające powierzchnię mierzy na żądanie lub automatycznie z zadanym interwałem czasowym.
 • Mierzone obiekty wyświetlane są on-line w trybie graficznym w oknie mapy, w miarę potrzeby na tle mapy wektorowej lub podkładu rastrowego.

rysowanie

 • Pomiar  obiektu może być zatrzymany i wznowiony.
 • Możliwy pomiar wyłączenia z działki, podczas pomiaru działki głównej.
 • Dodawanie obiektów mapy bez pomiaru GPS, przez wskazanie na podkładzie mapowym.
 • Mierzone gospodarstwa przechowywane są w bazie danych wraz z atrybutami (identyfikator  gospodarstwa, nr polecenia, znak sprawy) dla działek zapisuje się atrybuty wynikające ze schematu GML (np. grupa upraw, deklarowana itp.)

gospodarstwo

 • Atrybuty opisowe są wstawiane ze słownika lub mogą być edytowane ręcznie.
 • Podczas pracy w trybie graficznym, okno mapy zapewnia czytelność i łatwość obsługi - mapa zajmuje ponad 80% powierzchni wyświetlacza.
 • Podczas pomiaru stosowany jest współczynnik tolerancji pomiaru dla gospodarstwa.
 • Dodatkową funkcją cGeoZasiewów jest nawigacja do punktu o zadanych współrzędnych, ułatwiająca dojście a nawet dojazd do kontrolowanego rejonu.

nawigacja

Wreszcie bonus dla użytkowników programu do obliczeń geodezyjnych C-Geo - cGeoZasiewy wymienia dane z C-Geo co ułatwia zarówno przygotowanie do inspekcji jak i ewentualną obróbkę pozyskanych danych.