C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

Wtyczki do C-Geo

Wtyczki są tworzone przez niezależnych programistów - najczęściej są to zwykli użytkownicy C-GEO, którzy potrafią programować w DELPHI (Visual Basic i inne), zainteresowani realizacją własnych potrzeb obliczeniowych przy wsparciu możliwości programu C-GEO. Mogą oni udostępniać swoje programy całej społeczności użytkującej C-GEO. Wtyczki umożliwiają realizację czasem bardzo specjalistycznych zadań geodezyjnych, które wymagałyby normalnie poświęcenia wielu godzin na ich opracowanie bez wspomagania dedykowanym oprogramowaniem. 
 C-GEO w aktualizacji z grudnia 2010 ma wbudowany menadżer wtyczek, który w prosty sposób umożliwia przeglądanie dostępnych na dany moment wtyczek, informacji o ich działaniu i instalację wtyczek w swoim środowisku. 
 Przykładowa wtyczka ObliGEO.OkręgiMNK (Autor:FaFaL) pobiera punkty z tabeli współrzędnych, wylicza metodą najmniejszych kwadratów promień i punkt środka okręgu, który zapisuje do tabeli współrzędnych C-GEO.

Wtyczka

Obecnie dostępnych jest 11 wtyczek:
1. Wyznaczanie środka i promienia okręgu na podstawie wielu punktów na łuku
2. Eksport i import punktów z tabeli współrzędnych C-GEO wprost do AutoCAD
3. Wpasowanie prostej w zbiór punktów i jej umieszczenie na aktywnej mapie
4. Podział łuku na zadane odcinki według różnych kryteriów
5. Eksport punktów do Nikona 400/310
6. Eksport zadania - wyświetlanie katalogu zadań bieżącego projektu w eksploratorze Windows
7. Import punktów z programu Winkalk
8. Link do wskazanego projektu na pulpit Windows
9. Wpasowanie płaszczyzny w zbiór punktów metodą najmniejszych kwadratów
10. Obliczanie punktów linii odsuniętej w poziomie i wysokościowo od zadanej linii
11. Przenoszenie punktów bezpośrednio z C-GEO do AutoCAD i w drugą stronę (działa także dla zamienników AutoCAD)

Więcej informacji o wtyczkach, ich powstawaniu, pomocy w stosowaniu można znaleźć na naszym forum w dziale Wtyczki do C-GEO

Wszystkich chętnych do korzystania z wtyczek zapraszamy do ich instalowania w C-GEO. 
Jeszcze mocniej zapraszamy chętnych do pisania swoich programów integrujących się z C-GEO :)  - w razie potrzeby udzielimy odpowiedniej pomocy.

 
Autorzy najciekawszych wtyczek otrzymają nagrody w postaci komercyjnych licencji C-GEO.

PobieranieWtyczek