C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

Dedykowane funkcje i zestawy do przygotowania danych dla zakładów wodociągów i kanalizacji

W celu ułatwienia przygotowania tych danych w programie C-GEO przygotowaliśmy odpowiednie modyfikacje okna K1, szablonu mapy, baz danych i słowników.
WiK gromadzą ograniczony zakres informacji:
- armatura wodno-kanalizacyjna - obiekty punktowe (włazy, studnie, hydranty, zasuwy, itd.),
- sieci wod-kan  - obiekty liniowe - osie przewodów rurowych wod-kan,
- obiekty wod-kan - komory, przepompownie, itp.
dlatego opracowane przez nas modyfikacje ograniczają zakres danych do opracowania w C-GEO tylko do wymaganych przez WiK. Ułatwia i przyspiesza to przygotowanie dokumentacji.

rys

Oprócz zdefiniowanych warstw (okno Legenda na rys.), obiektów (okno K1 na rys.), pól w bazach danych (np. ulica, rzędna dna), wartości słownikowych (pola typ obiektu, armatura na rys.) do funkcji ułatwiających wprowadzanie powyższych danych dodaliśmy możliwość przypisania domyślnych wartości dla zaznaczonych pól w oknie bazy (zaznaczanie odbywa się poprzez naciśnięcie prawego klawisza myszki na nazwie pola).

Opcje te przydadzą się także w przygotowaniu danych dla gazowni czy innych zakładów które mogą przyjmować dane GIS.

Jeśli geodeci korzystający z C-GEO mieliby informacje o takich odbiorcach, można przekazywać nam informacje o nich, a my bezpłatnie przygotujemy odpowiednie szablony mapy i baz danych.

Zestaw danych do tworzenia map dla WiK Opole do pobrania tu: wk-opole.rar

Zestaw danych do tworzenia map dla PWiK Gliwice do pobrania tu: wk-gliwice.rar

Po pobraniu, pliki należy rozpakowac do katalogu C-GEO/BIN, potem przy wykorzystaniu pliku szablonu (np. W-K Opole) założyć nową mapę, wywołać ikonkę K1 na mapie, wejść do funkcji definicji (ikonka DEF), załadować plik definicji obiektów - ikonka Wczytaj (np. W-K-opole.dob). Po tych czynnościach można edytować mapę dla WodKan.