C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

Wzór na odchyłkę dopuszczalną powierzchni

 
 Dochodzą do mnie głosy użytkowników C-Geo, którzy pytają się kiedy wprowadzimy zmiany w sposobie obliczania odchyłki powierzchni, tak aby dostosować się do wspomnianych wyjaśnień. Niestety,  GUGiK popełnił kolejny błąd: we fragmencie  wyjaśnienia traktującym o wzorze na odchyłkę powierzchni nie napisał, że sprostowanie dotyczy nie samego wzoru ale opisu jego składowych, gdyż w rozporządzeniu popełniony został błąd w opisie do wzoru:
Wzor
Błąd został popełniony w opisie drugiej składowej wzoru, opis ten powinien brzmieć:
 
„kwadrat najkrótszej przekątnej znajdującej się naprzeciw punktu o numerze i-tym”.
 
Jeszcze lepiej byłoby, gdyby całość została opisana tak:
 
,,di-1, i+1 – najkrótsza przekątna znajdująca się naprzeciw punktu o numerze i-tym''
 
Moim zdaniem, opis tego elementu powinien w całości inny, taki jak w tekście naukowca z Olsztyna, pana doktora Adama Doskocza:
 
,,di-1, i+1 – przekątna wieloboku, łącząca punkt i-1 z punktem i+1, gdzie i=1,2,...,n, przy czym wierzchołki o numerach 0 i n+1 oznaczają odpowiednio wierzchołki o numerach n i 1''
 
Przy takim wyjaśnieniu nie ma miejsca na wątpliwości dla każdego kto to analizuje.
Korzystając z  okazji zauważmy, że  wyjaśnienia GUGiK  nie mają mocy prawnej i można je jedynie traktować jako zalecenia.
 
GUGiK korzystał z opracowania właśnie tego naukowca z UWM w Olsztynie, z którego został wykorzystany powyższy wzór (str 31):
Adam Doskocz;Dokładność obliczania pola powierzchni ze współrzędnych płaskich prostokątnych;Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 10(3) 2011, 29-44
 
Publikację tę można pobrać: TUTAJ
 
 
Jerzy Biegalski