C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

Aktualizacja C-GEO w zakresie nowego rozporządzenia (mapa zasadnicza i GESUT)

 

Ponieważ ten akt prawny zaczyna obowiązywać od 5 kwietnia 2013, chcieliśmy aby użytkownicy C-GEO mogli pracować zgodnie z przepisami. Od kilku miesięcy, korzystając z kolejnych projektów rozporządzenia, wprowadzaliśmy zmiany w aplikacji, tak, aby udostępnić na czas gotowe rozwiązanie.

     Gdy podpisane rozporządzenie zostało opublikowane, zweryfikowaliśmy jego aktualną treść z tym co było wcześniej dostępne w postaci projektów. Wiele zapisów w tym akcie prawnym budzi różnego rodzaju zastrzeżenia i wątpliwości, jednakże w naszym rozwiązaniu przyjęliśmy zasadę maksymalnej zgodności z rozporządzeniem, jednocześnie starając się opracować najwygodniejsze dla użytkownika programu narzędzia.

     Użytkownicy C-GEO, którzy mają dostęp do bieżących aktualizacji programu, po pobraniu najnowszej aktualizacji uzyskają możliwości:

  1. Zakładania nowych projektów i map wybierając jako obowiązujący zestaw kodów – Mapę zasadniczą.
  2. Wprowadzania, importu, eksportu punktów w całkowicie na nowo zaprojektowanej tabeli współrzędnych, przypisywania im kodów kartograficznych zgodnie z wykazem znaków kartograficznych, a przy okazji korzystania z wielu zaawansowanych możliwości tabeli (filtrowanie, grupowanie, blokowanie rekordów, itd.).
  3. Wbudowany katalog znaków kartograficznych dla baz danych EGiB, PRPOG, BDSOG, PRG, BDOT500, GESUT, który zawiera kody zgodne z rozporządzeniem, nazwę obiektu, informację o bazie danych z którego jest pozyskany, przedstawienie graficzne.
  4. Korzystania z dodatkowego, wewnętrznego atrybutu dla obiektu kartograficznego - kodu cyfrowego, wprowadzonego w celu ułatwienia kodowania obiektów w terenie podczas pomiaru, a także podczas pracy w biurze. Tachimetry, rejestratory, itd., często mają ograniczone możliwości wprowadzania znaków, niezbyt wygodne klawiatury i wyświetlacze, w terenie trudniej wykonuje się takie czynności niż w biurze. Mimo to, odpowiednio zorganizowane kodowanie już w terenie, ułatwia potem dalsze przetwarzanie danych. Dzięki temu rozwiązaniu, wprowadzony np. podczas rejestracji pomiaru GNSS kod cyfrowy 202, zostanie po imporcie pliku tekstowego do C-GEO odczytany jako kod EGBP04_02 – punkt graniczny stabilizowany trwale. W przypadku obiektów, które występowały także w poprzednim opracowaniu, a więc w instrukcji technicznej K-1 (edycja 1998), ich kody cyfrowe zostały przypisane odpowiadającym im obiektom z rozporządzenia. Ułatwi to dodatkowo pracę geodetom przyzwyczajonym do kodowania cyfrowego ze „starą” tabelą kodów.
  5. Tworzenia mapy numerycznej wykorzystując dedykowaną funkcję – Edytor mapy obiektowej. Narzędzie to ułatwia wybór i rysowanie obiektów mapy zasadniczej i GESUT, gdyż w zależności od wybranego obiektu, udostępniane są odpowiednie narzędzia do rysowania, np. jeśli obiekt ma geometrię – powierzchnia, dostępna jest funkcja rysowania obiektu powierzchniowego. Odnalezienie obiektu do narysowania jest ułatwione poprzez pole edycyjne, w które można wpisać dowolny ciąg znaków, np. „tramwaj” – skutkuje wywołaniem obiektu – KTTR03-Tor tramwajowy, ponieważ jest to obiekt liniowy, program jest gotowy do rysowania obiektu liniowego odpowiednim typem linii, użytkownik musi tylko połączyć kolejne punkty obiektu. 
  6. Powstałe obiekty są dla wygody użytkownika umieszczone na warstwach pogrupowanych w foldery, (np. foldery BDOT500 Budowle i urządzenia, BDOT500 Komunikacja i transport, GESUT).

Możliwość wprowadzania atrybutów do obiektów wprowadziliśmy w aktualizacji kwietniowej.

 

Opis na naszej WIKI:

Krótki opis jak skonfigurować program po aktualizacji.

Krótki opis rysowania przy wykorzystaniu nowych funkcji.

Pełny opis nowych możliwości tabeli współrzędnych.

gml aktW aktualizacji C-GEO z 10.05.2013 udostępniliśmy między innymi możliwość wprowadzania i edycji atrybutów obiektów mapy zasadniczej, GESUT i BDOT podczas ich tworzenia. Słowniki atrybutów są zdefiniowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia z 12 lutego 2013 r.

 

 

Obiekty mapy są zapisywane na warstwach o nazwach takich jak klasy obiektów poziomu drugiego z rozporządzenia. Każda klasa posiada oddzielną tabelę danych w której gromadzone są atrybuty obiektów.

Użytkownicy C-GEO, którzy zakupili moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w standardzie GML, mogą teraz generować pliki GML zawierające obiekty z atrybutami zgodnie z wymogami rozporządzenia. Oprócz eksportu do GML, został opracowany także import obiektów mapy zasadniczej, GESUT, BDOT zapisanych w GML. Dzięki temu posiadacze modułu C-GEO Aktualizacja mapy w standardzie GML mogą wymieniać dane zgodnie z prawem w formacie GML.

Podsumowując, C-GEO jest pierwszą aplikacją dla geodetów, która zgodnie z rozporządzeniem o mapie zasadniczej:

 • zawiera aktualne kody kartograficzne, a także udostępnia różnorodne mechanizmy ułatwiające przejście z kodów dawniej obowiązujących (instrukcja K-1) do aktualnych kodów,
 • umożliwia wizualizację kartograficzną zakodowanych obiektów,
 • posiada wygodne dla użytkownika mechanizmy wprowadzania obiektów i ich atrybutów,
 • zapewnia dwustronną wymianę danych w GML.

Udostępniliśmy na youtube.com kilka klipów wideo prezentujacych opracowanie mapy zasadniczej przy wykorzystaniu nowych funkcji i narzędzi od założenia mapy do zapisania obiektu z atrybutami. Materiały te pokazują także nasze rozwiązania ułatwiające wykorzystanie kodów z K-1 oraz podpowiadają jak uprościć proces wprowadzania atrybutów obiektów.

W bieżącej aktualizacji wprowadzono także możliwość korzystania z zasobów w chmurze w postaci dostępu do wirtualnego dysku DropBOX. Obecnie można zapisywać w C-GEO i pobierać pliki (np. kopie projektów, pliki CAD/GIS), by później wczytywać je do C-GEO. Funkcjonalność ta będzie jeszcze rozwijana w kolejnych aktualizacjach.