C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

Zestaw narzędzi do opracowania pomiarów geodezji kolejowej

 

Na jej podstawie opracowaliśmy:
- zestaw linii i symboli znaków umownych specyficznych dla branży kolejowej - np. nastawnia kluczowa, szyna izolowana i tym podobne,
- kody obiektów, które można wstawiać do tabeli punktów,
- szablon tabeli i mapy,
- definicje obiektów kolejowych dla Edytora mapy obiektowej.
Aby kartowanie odbywało się prawidłowo, postępujemy analogicznie jak w przypadku wyboru zestawu kodów do mapy zasadniczej - musimy założyć tabelę na szablonie "kolejowym", wczytać do Edytora obiektów mapy właściwy zestaw znaków kolejowych.
Samo rysowanie mapy odbywa się już zgodnie z przyzwyczajeniami użytkownika C-Geo - punkty można kodować w tabeli, a w Edytorze obiektów mapy wyszukujemy obiekty w kategoriach tematycznych albo po ich nazwach. 
Edytor podpowiada jakimi narzędziami rysować obiekt oraz wielkość i częściowo treść napisów na mapie.

EdytorKolejowy

ObiektyKolejowe