C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

GML w C-GEO zgodny z rozporządzeniami

Jeżeli dany PODGiK posiada zgodne z obowiązującymi przepisami oprogramowanie oraz prawidłowo utworzone bazy danych z obiektami BDOT500, GESUT, EGiB, wówczas może poprawnie wygenerować dla geodety pliki GML z danymi mapy zasadniczej i ewidencji.

rys

C-GEO ma wbudowany walidator danych, który kontroluje zgodność pliku GML otrzymanego z PODGiK z obowiązującymi schematami aplikacyjnymi opublikowanymi przez GUGiK.

Zaimportowane obiekty BDOT500, GESUT i EGiB są widoczne w oknie mapy numerycznej łącznie z ich atrybutami w bazach danych. Obiekty te, po imporcie do C-GEO mają automatycznie nadane właściwe style linii, symbolikę punktów, a także etykiety.

Dzięki wbudowanemu edytorowi obiektów można wprowadzać nowe obiekty (zarówno geometrię jak i atrybuty), edytować lub usuwać istniejące obiekty mapy zasadniczej.

Poprawność obiektów jest kontrolowana przez procedury walidacji w trakcie eksportu do formatu GML, dlatego użytkownik C-GEO ma gwarancję poprawności przekazywanych dla PODGiK danych.

Tym samym użytkownicy C-GEO mogą zgodnie z przepisami dostarczać wyniki opracowań dla PODGiK.