C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
genti dama piele naturala

Ustawienie C-GEO w systemie Windows

 

1. Prawy klawisz myszy na ikonce C-GEO - właściwości , zakładka zgodność i zaznaczyć Uruchom ten program jako administrator

zabezpieczenia

Jeżeli wcześniej było C-GEO uruchomione należy w menadżerze zadań (crtl+alt+delete) zakończyć proces czy procesy albo zrestartować komputer

2. Dobrze jest też dla folderu w którym zainstalowany jest program oraz dla folderu z projektami (o ile jest poza folderem programu) ustawić pełne prawa dostępu dla użytkownika. Zaznaczamy folder w Menadżerze plików (Eksploratorze czy innym programie systemowym, którego używamy do zarządzania plikami i folderami Windows), prawy klawisz myszki > Właściwości > Zakładka Zabezpieczenia - Klikamy na ostatnim użytkowniku na liście

uzytko

Jeżeli nie ma zaznaczonej pełnej kontroli należy wybrać "Edytuj" i znowu wybrać ostatniego użytkownika na liście i zaznaczyć Pełna kontrola - zezwalaj i OK, OK

3. Ostatnim problemem może być program antywirusowy. Bywa że C-GEO jest uznawane przez program antywirusowy jako zagrożenie dla systemu i blokuje dostęp do programu. W tym przypadku należy się przyjrzeć ustawieniom antywirusa i czy program C-GEO należy do grupy programów tzw. zaufanych. (nieustawienie tego powoduje w niektórych przypadkach także spowolnienie pracy programu)