C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
genti dama piele naturala

GeoOrganizer aktualizacja styczeń 2017

 

 • dokumenty dołączone do pracy – możliwość dodania dowolnego pliku z możliwością grupowania plików wpisaniu daty i opisu do pliku
 • w danych zleceniodawcy możliwość "importuj z działek". Import dotyczy właścicieli z działek oznaczonych jako przedmiot opracowania. W czasie importu sprawdzane jest czy osoba jest już na liście zleceniodawców (przez porównanie nazwy, ulicy i miasta). W czasie dodawania nowego zleceniodawcy dodana została tez kontrola czy taki istnieje (przy opuszczaniu pola nazwa/nazwisko)
 • praca geodezyjna - zakładka działki - z klawiszem ctrl albo shift zaznaczanie wielu działek i pod prawym klawiszem myszy możliwość zmiany statusu na "przedmiot prac" lub "działka sąsiednia"
 • W głównym oknie nowa zakładka "Najbliższe planowane terminy zakończenia" zawierająca prace które mają planowany termin zakończenie w ciągu najbliższych 14 dni a nie maja wprowadzonej daty zakończenia
 • możliwość nadawania kolorów (w powiązaniu ze statusem pracy i bez powiązania) oraz możliwość wstawienia kolumny z własnych danych dodatkowych do głównego widoku listy prac (co umożliwi filtrowanie, grupowanie i sortowanie prac po tej kolumnie)
 • zmiany w Zgłoszeniu pracy geodezyjnej -Zbiory danych: dostosowanie do wymogów nowych przepisów prawa geodezyjnego, zmiany w cenniku (nowa wartość współczynnika K, zmiany zasad obliczania opłat w niektórych przypadkach, nowe pozycje itp.)
 • przy dodawaniu Pracy Geodezyjnej jest możliwość włączenia autonumeracji. Pierwszy numer trzeba wpisać zgodnie z szablonem
 • możliwość tworzenia wyceny pracy geodezyjnej poprzez samodzielnie kształtowany katalog czynności geodezyjnych i ich cen (zakładka Kosztorys), a także wprowadziliśmy kilkadziesiąt przykładowych pozycji, na starcie o zerowych wycenach.
 • auto backup bazy dla wersji z serwerem. Pliki kopii bazy zapisywane są w podanym katalogu w postaci: bkp_rrrr_mm_dd_gg_mm.geo. Sprawdzanie czy pora już na backup wykonywane jest raz na pół godziny. Backup wykonywany jest w tle nie przerywając możliwości pracy na bazie.
 • Możliwość ustawiania ścieżki dla plików tak aby wszystkie opcje były już "pod ręką" oraz dodana możliwość podania dodatkowej ścieżki. Jeśli zostanie podana to każdy dodawany dokument/skan będzie zapisywany 2 razy.
 • opcja odświeżania listy prac (w przypadku dodania pracy na innym stanowisku można odświeżyć listę bez ponownego uruchamiania programu)
 • możliwość modyfikacji raportów prac geodezyjnych
 • dodano w menu "Narzędzia -> Eksportuj widoczny w tabelce zakres prac do XLS
 • faktury - dodano przycisk kopiowania uwag z danych zleceniodawcy. Dodano także filtrowanie po statusie i kolorze w opcji: Raporty -> Zestawienie prac
 • Zmodyfikowany wzór faktury . Dodane jest pole w edycji faktury „odbiorca”

 

Link do pobrania programu instalującego najnowszą aktualizację GeoOrganizera: TUTAJ

Link do tematów opisujących zmiany na naszym forum: TUTAJ

 

Poniżej wcześniejsza lista zmian od czerwca 2015 do marca 2016 roku:

Szablony druków:

- nowe pola: - opcja wstaw ->praca geodezyjna-zleceniodawca-nazwa i zleceniodawca-adres

- pole Wstaw->Działki->lista osób (tabelka) - właściciele działek będących przedmiotem opracowania

- dodane pole "numery KW dla działek sąsiednich"

- dodano pole Wstaw->Działki->lista osób (tabelka) - właściciele działek będących przedmiotem opracowania i działek sąsiednich

- dodane nowe pola do wstawienia w szablonie odnośnie listy osób

- dodane pola do wstawienia: TERYT obrębu, lista osób (tabelka) - właściciele i władający działek będących przedmiotem opracowania, lista osób (tabelka) - właściciele i władający działek będących przedmiotem opracowania + działek sąsiednich

- w edytorze tekstowym umozliwiony wybór czcionki od rozmiaru 6 i dodana opcja Formatuj->Ramki umożliwiająca np zmianę grubości ramek.

- Zakładka Dokumenty dołączone do pracy - dodana możliwość wygenerowania formularza P: "Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego". W zależności od wybory "przedmiotu wniosku" pojawiają sie zakłdaki P1, P2,P3 itd.

  Dodana także możliwość wygenerowania formularza EGiB: "Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków"

- Zakładka "Korespondencja"->Dodaj osoby z działek->Ustawienia - okno pozwala na wybór osób (właściciele, władający, dzierżawcy oraz ustawienie   czy małżeństwa o tym samym adresie zamieszkania małżonków mają być łączone w jeden rekord)

- zakładka "Zdjęcia, dokumenty skanowane" - dodana opcje "Skanowanie do PDF" i skanowanie i pytanie o nazwę dokumentu po skanowaniu

- zakładka "Faktury" - w edycji danych f-ry dodana możliwość wprowadzenia terminu płatności przez wprowadzenie liczby dni

- w oknie edycji zgłoszenia dodana możliwość edycji szablonu zgłoszenia pracy geodezyjnej
- po wyjściu z pola "ulica" (w danych pracy) dodane uzupełnianie o cechę (ul. pl., al. itp) i pierwszy człon nazwy (np imię). Uzupełnianie działa jeśli wybrano ulicę z listy i te dodatkowe informacje są dostępne w słowniku
- dodano sortowanie alfabetyczne listy zleceniodawców w pracy geodezyjnej

- możliwość wpisania notatki do pracy geodezyjnej. Zakładka Notatki. Aby widzieć notatkę w głównym oknie należy kliknąć na ikonce wybory widocznych kolumn (lewy górny róg tabelki prac geodezyjnych)

   

SWDE - w danych osobowych dodana informacja o rodzaju władania

              (automatycznie uzupelniana przy imporcie danych z swde - dla starych danych trzeba ją uzupełnić ręcznie):

- po dodaniu zleceniodawcy wskakuje on automatycznie dodanych pracy
- jeśli w bazie jest 1 ośrodek to automatycznie ustawia sią on przy dodawaniu nowej pracy
- wyszukiwanie zleceniodawców w danych pracy działa teraz po dowolnym fragmencie nazwy
- przywołanie klawiszem F2 danych obszaru w zgłoszeniu dodaje teraz numery działek
- dodane ostrzeżenie o zmianach w oknie edycji dokumentu w przypadku jego zamykania krzyżykiem
 

-Opcje-wielkość czcionki. Możliwość zmiany czcionki na 0,1,2,3 (efekt widoczny po restarcie programu)
-Narzędzia-kopia zapasowa bazy danych. Możliwość zapisania do pliku kopii bazy danych. Może być to dowolna nazwa jednakże aby program z niej korzystał należy ją zmienić na roboty.geo. Lokalizacja tego pliku domyślnie w wersji jednostanowiskowej to c:/Użytkownicy/Publiczny/Dokumenty Publiczne/Geo Organizer, a w wersji wielostanowiskowej to c:/Geo Organizer
-Raporty-zestawienie prac. Możliwość wygenerowania przefiltrowanego raportu z zestawienia prac geodezyjnych (data rozpoczęcia/zakończenia,  zleceniodawca,ośrodek dokumentacji)

  

Okno logowania:

do czasu zmiany hasła dla użytkownika Admin, można zostawić puste wartosci i wchodzic do programu przez naciśniecie "Enter"

Po zmianie hasła konieczne już bedzie za każdym razem wprowadzanie w tym oknie danych loginu i hasła. 
Zarządzanie uzytkownikami dostępne jest po zalogowaniu sie jako administrator w "opcje - konta użytkowników"

Dla tych osob ktore beda miały problem z logowaniem do wersji lokalnej do pobrania program uzupełniajacy bazę o konto administratora.
Po uruchomieniu nalezy:
1. Kliknąć na przycisk "Sprawdź tabelę użytkowników"
2. Jeżeli w bazie brak było konta administratora to pojawi sie komunikat: "Użytkownik Admin został dodany!"
3. Jeżeli w bazie brak było grup uprawnień to pojawi sie komunikat: "Grupy uprawnień zostały dodane!"
    Po tej operacji powinno juz dzialac logowanie pustym loginem i haslem.
    Uzupełniana jest baza w katalogu users/public/documents/geo organizer