C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
genti dama piele naturala

Szkolenie z aktualizacji mapy zasadniczej GML

  W związku z coraz powszechniejszym stosowaniem formatu GML do aktualizacji mapy zasadniczej w wielu PODGiK, zapraszamy zainteresowanych do udziału w szkoleniach. Proponujemy szkolenia zdalne bądź w siedzibie naszej firmy. 

Szkolenia zdalne poprzez internet

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza obok i wybór proponowanego terminu.

Szkolenie w biurze firmy Softline

Szkolenia takie prowadzone są w każdy piątek od godz. 10 do 13 w naszym biurze we Wrocławiu przy ul. Gradowej 2/8. Możliwe są także szkolenia w soboty, ale wówczas należy to uzgodnić z nami na kilka dni przed szkoleniem. Chętnych prosimy o wypełnienie formularza obok

Zakres obejmuje całość opracowania mapy zgodnie z rozporządzeniem:
szablony mapy/tabeli; zestawy kodów; edytor mapy obiektowej; import/eksport pliku w formacie GML; edycja atrybutów opisowych obiektów; generowanie etykiet. przyspieszanie pracy z danymi - wartości domyślne atrybutów, automatyczne wypełnianie konturów obiektów; automatyczne etykietowanie; przekodowanie;odczyt komunikatów walidatora.

Koszt szkolenia to 300 zł netto od osoby.