C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

GML Factory - Aplikacja do kontroli plików GML

GMLfactory

Aplikacja GML Factory przeznaczona jest do walidacji składniowej i atrybutowej plików GML zawierających obiekty baz danych: EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG, PRPOG, PRG, EMUiA, RCiWN, BDOT10k.

 

GUGiK w grudniu 2015 r. udostępnił jedynie aplikację ZSIN-Kontrole do kontroli plików GML z obiektami EGiB. Jak dotąd nie ma powszechnie dostępnego rozwiązania umożliwiającego kontrolę plików GML z obiektami BDOT, GESUT, BDOT10k, EMUiA, PRG, RCiWN. Aplikacja GUGiK - ZSIN Kontrole umożliwia sprawdzenie poprawności składniowej (syntaktycznej) oraz atrybutowej (semantycznej). Wynikiem kontroli są raporty w plikach CSV i PDF, których treść nie ułatwia jednak użytkownikowi analizy błędnych obiektów i procesu ich naprawy.

Z tego powodu GUGiK zamówił kolejną aplikację GML AnRap, która umożliwia trochę więcej możliwości w zakresie analizy raportu z programu ZSIN-Kontrole. Tym razem jest to aplikacja płatna (tylko PODGiK otrzymały ją bezpłatnie – zapłacił za to GUGiK), nadal jednak kontrolowane są tylko obiekty EGiB.

 

W Softline od kilku lat intensywnie rozwijamy technologie przetwarzania danych obiektowych w GML z bazami danych BDOT500, GESUT, EGiB, PRPOG, BDSOG, PRG, czyli tych, na których podstawie tworzy się mapę zasadniczą i ewidencyjną.

Od roku 2016 obowiązują już wszystkie przepisy umożliwiające aktualizację powyższych baz w standardzie GML, dlatego w naszych aplikacjach dla wykonawców prac geodezyjnych (C-GEO, C-GML) umożliwiamy zarówno import, edycję jak i eksport danych obiektów w GML.

Zarówno dane z PZGiK jak i wyniki pracy wykonawcy muszą być weryfikowane pod kątem zgodności z rozporządzeniami. Dlatego integralnym elementem oprogramowania do przetwarzania plików GML powinien być walidator danych, który pozwala:

- ocenić poprawność składniową i atrybutową danych wejściowych z PZGiK,

- sprawdzić poprawność składniową i atrybutową wyniku pracy wykonawcy,

- ułatwiać odnalezienie błędnych obiektów, podać wyczerpujące informacje o charakterze błędów i zasugerować sposób ich poprawy.

Dotychczas wbudowany w C-GEO i C-GML walidator plików GML posiadał 2 z 3 wyżej opisanych funkcji (bez analizy poprawności atrybutowej), dlatego zdecydowaliśmy się opracować nową aplikację, która może funkcjonować niezależnie, a także od 12 maja 2017 r. jest wbudowana w C-GEO i C-GML.

 

Funkcjonalność nowego oprogramowania GML Factory 2.0 do kontroli plików GML:

1. Walidacja składniowa i atrybutowa plików GML zawierających wyłącznie obiekty bazy EGiB:

a)      przy wykorzystaniu aplikacji ZSIN Kontrole (wymagane wcześniejsze zainstalowanie aplikacji GUGiK). Funkcja ta umożliwia weryfikację wyników walidacji ZSIN Kontrole z plikiem GML, który jest kontrolowany,

b)     wykonanie analizy raportu wyłącznie pliku wynikowego CSV z wcześniej wykonanej walidacji aplikacją GUGiK ZSIN Kontrole, (nie jest wtedy wymagane posiadanie aplikacji ZSIN Kontrole i pliku GML, który był walidowany programem GUGiK-u),

2.Walidacja składniowa i atrybutowa plików GML z obiektami wszystkich baz danych: EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG, PRPOG, PRG, EMUiA, RCiWN, BDOT10k.

3. Przeglądanie załadowanych danych z GML na mapie numerycznej, które obecnie pozwala na:

- wskazanie na mapie wybranego w tabeli obiektu,

- wyświetlenie w tabeli atrybutów i błędów walidacji dla wybranego obiektu na mapie,

- zaznaczenie na mapie obiektów z błędami walidacji,

- wydruk wskazanego fragmentu mapy.

4. Analiza wyników walidacji:

- analiza składniowa ujawniająca niezgodność obiektów różnych baz w pliku GML z poszczególnymi schematami aplikacyjnymi z rozporządzeń,

- analiza atrybutowa weryfikująca poprawność pod kątem ograniczeń opisanych w rozporządzeniach w schematach aplikacyjnych UML, XSD, katalogach obiektów, a także zależności między obiektami różnych baz,

- raport z walidacji w pliku CSV i w aktywnej tabeli zawierającej między innymi kolumny: rodzaje, kategorie,  nazwy i opisy błędów, klasa i identyfikator obiektu,

- tabela wyników walidacji umożliwiająca filtrowanie, grupowanie, sortowanie po wybranych kolumnach,

- wyszukiwanie w tabeli zawierającej listę wszystkich kontrolowanych obiektów – wystarczy kliknięcie myszki na konkretny wiersz w tabeli z listą błędów, wówczas w jednym oknie pojawi się obiekt z listy, a w kolejnym oknie - widok atrybutów pojedynczego obiektu i podgląd właściwego fragmentu pliku GML z wybranym obiektem i możliwością zaznaczania i kopiowania do schowka ,

- tabela z listą obiektów kontrolowanych może być również filtrowana przez wybór klasy obiektów (np. EGB_DzialkaEwidencyjna, BDZ_Jezdnia, itp.), a także grupowana po dowolnym atrybucie, np. źródło, data pomiaru,

- wykryte błędy są nazwane w sposób czytelny, z wyjaśnieniem co należy poprawić by następna kontrola była poprawna,

- statystyka: ilość kontrolowanych obiektów, ilość błędów, itd.

5. eksport do pliku XLS (lub CSV dla GML o ilości obiektów uniemożliwiajacej utworzenie pliku XLS) wszystkich lub wybranych klas obiektów w pliku GML

   

Użytkownicy C-GEO i C-GML już od aktualizacji z maja 2017 r. korzystają z funkcjonalności nowego walidatora danych.

 

Wszystkich zainteresowanych programem GML Factory zapraszamy do bezpłatnego zapoznania się z nim – program można pobrać z naszej strony www i po przesłaniu na e-mail zgłoszenia, uzyskać kod umożliwiający jego przetestowanie.

 

Cena programu to 1.000,00 zł netto (1.230,00 zł brutto) za 1 stanowisko.

 

Możliwe jest zamówienie usługi aktualizacji programu GML Factory na kolejny rok użytkowania od daty wygaśnięcia poprzedniej aktualizacji (data widoczna w oknie O programie). Usługa ta umożliwia pobieranie i instalację nowych wersji programu z naszej www. Cena aktualizacji 200 zł. netto/ rok (246,00 zł. brutto)
W przypadku posiadania większej ilości licencji GML Factory, należy zamówić odpowiednią ilość aktualizacji.

 

W celu zamówienia lub uzyskania dodatkowych wyjaśnień zapraszamy do kontaktu przez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 71 7889287 wew. 3.

 

Link do instalacji i instrukcji

Link do zamówienia GML Factory

 

 

GMLfactory1

 GMLfactory2