C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

kolejPrzygotowaliśmy kolejny zestaw narzędzi C-Geo, tym razem dotyczący pomiarów kolejowych.

Podstawą opracowania jest instrukcja D-19 "O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej" załącznik do zarządzenia nr 144 Zarządu PKP z dnia 23.10.2000r.

 

ed m oW aktualizacji z 29.03.2013 roku wprowadziliśmy do naszej aplikacji C-GEO przeznaczonej przede wszystkim dla geodetów kilka istotnych zmian, przede wszystkim związanych z wymogami Rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci zbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z 12 lutego 2013 r.

 

rzutowanieNiedawno udostępniliśmy w C-GEO 2013 nowy moduł wykorzystujący dane projektowe i pomiarowe w celu uzyskania różnego rodzaju wyników. Moduł „Rzutowanie” przeznaczony jest do porównania danych projektowych inwestycji liniowej z wynikami pomiarów przed realizacją tej inwestycji oraz z ostatecznie z porównaniem wyników pomiaru powykonawczego. 

wzor31-08-2012 GUGiK opublikował na swojej stronie internetowej obszerne wyjaśnienia do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 9 listopada ubiegłego roku. Są one dostępne na poniższej stronie i wywołały równie duże kontrowersje jak samo rozporządzenie.

GNSSModuł do C-GEO – opracowany już po wejściu w życie rozporządzenia „O standardach...” z listopada 2011 r.

To rozporządzenie wśród wielu innych regulacji silnie akcentuje konieczność wyrównania geodezyjnych osnów pomiarowych, na które składają się zarówno obserwacje „klasyczne” (kierunki, kąty, odległości, przewyższenia), a także obserwacje satelitarne (wektory GNSS) wyznaczające współrzędne punktów osnowy. Obserwacje te muszą tworzyć sieć jednorzędową, a więc - wyrównywane łącznie, w jednym procesie obliczeniowym.

gml7Od 6-11-2012 oferujemy moduł aktualizacji mapy zasadniczej w standardzie GML (ERGO).
Moduł ten umożliwia tzw. „różnicową” wymianę danych między PODGiK, a geodetą, który:
1. Otrzymuje plik GML,
2. Wprowadza w nim zmiany (dodaje, edytuje i usuwa obiekty),
3. Oddaje do PODGiK plik GML zawierający wynik jego prac.
 
 
 
 
geoazymutMiło nam poinformować o przyznanej  nagrodzie Geo Azymut 2012 w kategorii Technologie Geodezyjne za oprogramowanie C-Geo 2012. W Auli Gmachu Głównego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 20 kwietnia obyła się Uroczysta Gala Finałowa prezentująca wyniki głosowania studentów w I edycji plebiscytu Geo Azymuty. Nominacji kandydatów do plebiscytu udzielały studenckie koła naukowe, a zwycięzców wybrali następnie w wyniku głosowania studenci należący do Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji. Uroczystość była częścią obchodów jubileuszu 60-lecia działalności Koła Naukowego Geodetów Dahlta pod patronatem JM Rektora AGH.
Nagroda cieszy przede wszystkim dlatego, że idea programu do obliczeń C-Geo także wywodzi się ze studenckiego ruchu naukowego w którym brali udział twórcy programu, a pierwsze publiczne prezentacje programu odbywały się na  sejmiku kół naukowych we Wrocławiu. W ten sposób historia niejako zatoczyła koło.
Wszystkim studentom geodezji życzymy postępów w  zapoznawaniu się z naszym produktem i obiecujemy, że nadal będziemy dla nich organizować szkolenia i przekazywać licencje edukacyjne.

Wydaliśmy wersję programu cGeo PPC 2.1.6. Wprowadzone zmiany mogą być interesujące dla posiadaczy odbiorników GNSS, a więc korzystających przy wyznaczaniu pozycji z satelitów GPS, GLONASS oraz  z usługi EGNOS. Program  także umożliwia użycie technologii RTK.  Po uruchomieniu GPS w oknie ,,GPS Info'' pojawiają się  dwa przyciski GP i GL do przełączania/filtrowania widoku satelitów w danej konstelacji GPS/GLONASS. Przyciski nie będą widoczne w programie uruchomionym na ,,zwykłym'' smartfonie.

Rozporządzenie ministra MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wywołało  potrzebę dostosowania naszego programu C-Geo do nowych wymogów.
Najnowsza aktualizacja programu opublikowana 30 stycznia bieżącego 2012 roku wprowadza więc dwie ważne zmiany:

Część przedsiębiorstw wodociągowych wdrożyło własne systemy informacji przestrzennej i opracowało zasady przekazywania dokumentacji geodezyjnej. Najczęściej są to dane w postaci plików ESRI - SHP, zawierające dane wektorowe i opisowe pomierzonych przez geodetów obiektów liniowych, powierzchniowych i punktowych. Takie specyfikacje udostępniają np. WiK Opole, PWiK Gliwice, Zabrze.

Od końca 2009 roku C-GEO daje możliwość wyświetlania danych z Geoportalu (granic działek i ich numerów, ortofotomapy i map topograficznych). Korzystający z tej opcji użytkownicy bardzo ją sobie chwalili, jednocześnie sugerowali rozszerzenie jej funkcjonalności. Dlatego opracowaliśmy nowy moduł – uniwersalny klient WMS.

 

 

 

Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju wchodzący w skład JRC Komisji Europejskiej opublikował kolejne wyniki testów odbiorników GPS, które mogą być wykorzystywane do realizacji kontroli w zakresie kwalifikowalności powierzchni (nazywanych także kontrolą dopłat na miejscu w gospodarstwach rolnych).
Walidację przeszły między innymi urządzenia Trimble GeoXM z zainstalowanym naszym programem cGeoZasiewy v.2.x
Więcej można przeczytać na stronie http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/GNSS_receivers_validated

W grudniowej aktualizacji programu C-GEO Edycji 2010 wprowadzono możliwość współpracy z ,,wtyczkami" - zewnętrznymi programami uruchamianymi z poziomu C-GEO. Programy takie wykorzystują różne elementy funkcjonalności C-GEO, np. zasoby bazy danych współrzędnych geodezyjnych, obiekty wektorowe mapy numerycznej, zapis wyników obliczeń do raportów. Autorzy C-GEO udostępnili odpowiednie mechanizmy, które umożliwiają korzystanie z powyższych funkcji C-GEO we własnych programach.