C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
genti dama piele naturala

Od końca 2009 roku C-GEO daje możliwość wyświetlania danych z Geoportalu (granic działek i ich numerów, ortofotomapy i map topograficznych). Korzystający z tej opcji użytkownicy bardzo ją sobie chwalili, jednocześnie sugerowali rozszerzenie jej funkcjonalności. Dlatego opracowaliśmy nowy moduł – uniwersalny klient WMS.

 

 

 

Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju wchodzący w skład JRC Komisji Europejskiej opublikował kolejne wyniki testów odbiorników GPS, które mogą być wykorzystywane do realizacji kontroli w zakresie kwalifikowalności powierzchni (nazywanych także kontrolą dopłat na miejscu w gospodarstwach rolnych).
Walidację przeszły między innymi urządzenia Trimble GeoXM z zainstalowanym naszym programem cGeoZasiewy v.2.x
Więcej można przeczytać na stronie http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/GNSS_receivers_validated

W grudniowej aktualizacji programu C-GEO Edycji 2010 wprowadzono możliwość współpracy z ,,wtyczkami" - zewnętrznymi programami uruchamianymi z poziomu C-GEO. Programy takie wykorzystują różne elementy funkcjonalności C-GEO, np. zasoby bazy danych współrzędnych geodezyjnych, obiekty wektorowe mapy numerycznej, zapis wyników obliczeń do raportów. Autorzy C-GEO udostępnili odpowiednie mechanizmy, które umożliwiają korzystanie z powyższych funkcji C-GEO we własnych programach.

 

Użytkownikom programu C-Geo proponujemy możliwość zakupu aktualizacji na kolejne lata bez konieczności pamiętania o ich corocznym zamawianiu (coś w rodzaju zlecenia stałego). Na miesiąc przed upływem daty dostępu do aktualizacji będziemy wysyłali fakturę z usługą "Aktualizacja C-GEO", a pocztą, aktualną wersję programu z dostępem do aktualizacji przez kolejny rok. Dla tych, którzy zdecydują się na taką formę aktualizacji proponujemy co roku rabat w wysokości 10% od ceny aktualizacji. (oferowany upust  nie łączy się z innymi promocjami)

geowkOd 1992 roku polska firma Softline z Wrocławia tworzy oprogramowanie dla geodetów oraz inżynierów branż wykorzystujących informację przestrzenną. 
Obecnie, korzysta z naszego oprogramowania ponad 6.500 małych i dużych firm. Użytkownikami są zarówno małe prywatne przedsiębiorstwa geodezyjne w całej Polsce, jak i największe firmy z branż: geodezja i kartografia, budownictwo, drogownictwo, archeologia, kolejnictwo, gospodarka wodna, rolnictwo i leśnictwo, geologia, zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa komunalne, jednostki wojskowe, urzędy administracji geodezyjnej, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, gminne i miejskie, górnictwo, medycyna, szkolnictwo średnie i wyższe.

Zarówno rolnicy jak i geodeci wykonujący prace na rzecz rolnictwa wiedzą, że strategia wspomagania obszarów wiejskich przez Unię Europejską jest nadal realizowana poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ostatnio środowisko geodezyjne obiegła informacja o przetargu ogłoszonym przez ARiMR, na zakup 140 odbiorników GPS, które będą stanowiły wyposażenie inspektorów terenowych realizujących kontrolę płatności. Specyfikacja zamówienia (dostępna pod adresemhttp://www.arimr.gov.pl/uploads/media/DZP-2610-5-SIWZ.pdf ) określa warunki techniczne jakie ma spełniać oferowany sprzęt i wbudowane oprogramowanie. 

Ponieważ temat "gazowni" jest ostatnio dość popularny - udostępniamy szablon struktury mapy i baz danych niezbędny dla prawidłowego tworzenia obiektów gazowych:

Armatura, Rury Ochronne, Sieć gazowa,  Stacje

a także bazy danych z odpowiednią strukturą pól dla każdego typu obiektu.

Na podstawie danych otrzymanych od użytkowników C-GEO opracowaliśmy formuły
transformacji międzyukładowych dla układów lokalnych Kraków, Warszawa 25,
Warszawa 75 i Opole. 

tuxW związku z zapytaniami użytkowników programu C-Geo o możliwość instalowania go w OS Linuxinformujemy, że niebawem zainaugurujemy nowy dział w naszym forum użytkowników: ,,C-Geo Linux"