Znaleziono 4 wyniki

autor: peter
czwartek, 9 lutego 2006, 11:07
Forum: C-Geo - import/eksport
Temat: Export wpasowanego rastra
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 13320

Export wpasowanego rastra

Witam serdecznie: Proszê mi odpowiedzieæ, czy istnieje mo¿liwo¶æ wyeksportowania wpasowanego rastra do innego pliku. G³ównie zale¿y nam na eksporcie do georeferencyjnego tif\'a, którego mogliby¶my podczytaæ np. w AutoCad\'zie. Po kolei wygl±da³o by to tak: 1. Wpasowanie rastra w C-geo 2. Wczytanie (...
autor: peter
wtorek, 18 października 2005, 13:32
Forum: Archiwum
Temat: Lokalizacja obiektu
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 3328

Re:Lokalizacja obiektu

Witam serdecznie Wystarcza w odniesieniu do nowych robót, opracowywanych kompleksowo. Zdarza siê nam pracowaæ wyrywkowo - kontrole terenowe itp. W takich sytuacjachczêsto mamy uproszczone dane, np. wypisy uproszczone pozyskane od inwestora drukowane korespondencj± seryjn± bez nag³ówków drukowanych n...
autor: peter
czwartek, 13 października 2005, 10:12
Forum: Archiwum
Temat: Lokalizacja obiektu
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 3328

Lokalizacja obiektu

Witam wszystkich serdecznie. Pracujê w firmie, która swoim zasiêgiem obejmuje teren ca³ego kraju. Wi±¿e siê z tym pewien niewielki problem. Pytanie, g³ównie go kolegi Grzesia - czy istnieje mo¿liwo¶æ takiej modyfikacji programu C-geo, która umo¿liwi wpisanie likalizacji po podaniu numery terytorium,...
autor: peter
piątek, 30 września 2005, 08:01
Forum: Archiwum
Temat: RTF a Open Office
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 2499

Re:RTF a Open Office

Niestety nie ma prostej drogi. Udaje siê to zrobiæ poprzez otworzenie innym programem, np. star office (wersja 5.0 jest free) i zapisanie tekstu w innym rozszerzeniu. Potem openoffice ju¿ sobie poradzi - zajmuje to trochê czasu.