Znaleziono 531 wyników

autor: Zibi123
wtorek, 2 sierpnia 2005, 15:09
Forum: Archiwum
Temat: Import z EWMAPY????
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1791

Re:Import z EWMAPY????

Sorry za milczenie. Dzisiaj wieczorem siê odezwê i wy¶lê maila z plikami ...

;)

Zbyszek<br><br>Edytowany przez: Zibi123, w: 02.08.2005 15:10
autor: Zibi123
wtorek, 26 lipca 2005, 12:17
Forum: Archiwum
Temat: Import z EWMAPY????
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1791

Re:Import z EWMAPY????

Wszystko jest OK. Jest to plik wydany przez MODGiK z programu EWMAPA 6,5 dla Windows. I chyba nie w tym rzecz, ¿eby to geodeta uzupe³nia³ brakuj±ce dane w pliku. Je¶li autorzy EWMAPY przyjêji jaki¶ standard wed³ug rozporz±dzenia o ewidencji gruntów, jest on eksportowany do pliku, to wydaje mi siê, ¿...
autor: Zibi123
poniedziałek, 25 lipca 2005, 21:48
Forum: Archiwum
Temat: Import z EWMAPY????
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1791

Import z EWMAPY????

Dlaczego plik za³±czony poni¿ej - wydany przez Miejski O¶rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ........, nie mo¿e byæ zaimportowany do C-GEO. MODGiK dokona³ eksportu z EWMAPY. Ja dokonujê \"Importu z EWMAPY\" i wiecznie mam problemy z wczytywaniem plików (dzia³ki). Mo¿e kto¶ mi pomóc? B...
autor: Zibi123
wtorek, 12 lipca 2005, 17:03
Forum: Archiwum
Temat: nowa tabela?
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 940

Re:nowa tabela?

OK.
Znalaz³em!!!!
Dziêki za podpowied¼ !!!!!!

Zbyszek ;)
autor: Zibi123
wtorek, 12 lipca 2005, 16:17
Forum: Archiwum
Temat: nowa tabela?
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 940

Re:nowa tabela?

Moje dzia³ania ograniczaj± siê do wykonania nastêpuj±cych czynno¶ci w programie C-GEO: Plik->Eksport ->Do innej mapy . W oknie Eksport do mapy po wyborze parametrów eksportu -> \" Eksportuj \" Natêpnie pojawia siê okno w którym mam do wyboru ¶cie¿kê gdzie umieszczona ma zostaæ nowa tabela. Wymieram ...
autor: Zibi123
wtorek, 12 lipca 2005, 12:48
Forum: Archiwum
Temat: nowa tabela?
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 940

nowa tabela?

Po przekopiowaniu tabeli w dowolnym projekcie, po za³o¿eniu nowej podczas eksportu starej tabeli, nowo za³o¿ona tabela nie jest wy¶wietlana w oknie \" lista projektów \". Dopiero po wyj¶ciu z C-GEO (ver. 7,0) i wej¶ciu ponownie, nowo za³ozona tabela podczas eksportu danych pojawia siê na li¶cie. I w...