Strona 1 z 1

GML zbiornik techniczny

: piątek, 26 czerwca 2020, 23:41
autor: chodys
Po narysowaniu zbiornika technicznego na materiały sypkie BUZT03 przy wykorzystaniu opcji "trzy punkty" lub "środek i promień" dostaję takie błędy:

Weryfikacje składniowe Weryfikacja poprawności pliku GML ze schematem aplikacyjnym BDZ_ZbiornikTechniczny Przeprowadzono Błąd krytyczny "Przestrzeń nazw: PL.PZGIK.0000.BDOT
Lokalny ID: 04116605-1642-6377-6288-733132036367
ID wersji: 2020-06-26T23:29:43" 04116605-1642-6377-6288-733132036367 "Pole atrybutowe o nazwie: '{http://www.opengis.net/gml/3.2}Surface' nie może być puste (niewypełnione).
" Załącznik nr 4, Rozdział 2 , § 3 (str. 89 – 109) oraz Rozdział 3, § 4 (str. 109 – 118 ) 2020-06-26T23:29:12

Weryfikacje atrybutowe Weryfikacje poprawności pliku GML ze schematem aplikacyjnym BDZ_ZbiornikTechniczny Przeprowadzono Błąd krytyczny "Przestrzeń nazw: PL.PZGIK.0000.BDOT
Lokalny ID: 04116605-1642-6377-6288-733132036367
ID wersji: 2020-06-26T23:29:43" 04116605-1642-6377-6288-733132036367 Współrzędne są zapisane w układzie innym, niż układ 2000 Rozdział 3, §15.1.4, (str 3) 2020-06-26T23:29:12

Po wczytaniu pliku GML zbiornika nie ma na mapie.

Re: GML zbiornik techniczny

: sobota, 27 czerwca 2020, 19:38
autor: Jurek B.
Proszę o kontakt tel. ze mną w poniedziałek (dzwonić na nasz firmowy telefon) - programista wykrył przyczynę i jest już poprawka, ale w oficjalnej aktualizacji będzie dostępna za około tydzień, żeby nie musiał Pan na nią czekać - pomogę online.