wyrównanie łączne GPS+klasyczne

Pytania, problemy, propozycje rozwoju modułu
Awatar użytkownika
arttiq
_____
_____
Posty: 299
Rejestracja: środa, 7 kwietnia 2010, 09:56
Lokalizacja: pomorze

wyrównanie łączne GPS+klasyczne

Post autor: arttiq » wtorek, 28 maja 2013, 20:59

Witam,

Założyłem 4 punkty osnowy pomiarowej met. RTN i wyrównałem w nowym module 3D/GNSS wraz z obserwacjami klasycznymi.

W jednym z PODGiKów otrzymałem taki protokół kontroli:

"Przy pomiarach RTN wyrównanie dokonywane jest w systemie asgeupos, zatem zbędne jest i niedopuszczalne wyrównanie ścisłe w oparciu o punkty stacji wirtualnej. W takiej konstrukcji osnowy pomiarowej istotne jest spełnienie par. 33, pkt 1 i par 12, pkt. 1 Rozporządzenia w sprawie standardów"

JAk to jest w końcu z tym jednoczesnym wyrównaniem obserwacji RTN i klasycznych? Są dopuszczalne? Czy lepiej po prostu uśrednić 2 pomiary RTN na jednym punkcie osnowy pomiarowej?
pozdrawiam
arttiq

Awatar użytkownika
FaFaL
VIP
VIP
Posty: 2749
Rejestracja: poniedziałek, 11 lipca 2005, 14:09
Lokalizacja: Opole..Kraków
Kontakt:

Re: wyrównanie łączne GPS+klasyczne

Post autor: FaFaL » wtorek, 28 maja 2013, 22:15

Niestety uwaga inspektora z merytorycznego punktu widzenia jest zupełnie nie poprawna - odbiornik oblicza wektor między VRS a odbiornikiem, serwis asg-eupos nie przeprowadza wyrównania, on modeluje poprawki i generuje stacje wirtualną, wyrównanie wykonuje odbiornik uzyskując pojedynczy wektor wraz z macierzą błędów. Mierząc więcej wektorów i dodając do nich obserwacje możliwe jest i właściwe jest ich łączne wyrównanie - wychodzi niewiedza inspektora. Co do odwołania do rozporządzenia odniosę się jutro rano.
Pozdrawiam Rafał Kocierz

Awatar użytkownika
FaFaL
VIP
VIP
Posty: 2749
Rejestracja: poniedziałek, 11 lipca 2005, 14:09
Lokalizacja: Opole..Kraków
Kontakt:

Re: wyrównanie łączne GPS+klasyczne

Post autor: FaFaL » środa, 29 maja 2013, 08:28

Jak wspomniałem wcześniej, z punktu widzenia zasad rachunku wyrównawczego oraz istniejących przepisów i zaleceń, jeśli mierzę osnowę pomiarową to każdy punkt mierzymy przez większą liczbę epok pomiarowych oraz przy dwóch inicjalizacjach. Zapewnia to nam nadliczbową liczbę pomiarów oraz niezależna inicjalizacja powoduje, że pomiar odbywa się do innej stacji wirtualnej co daje nam wielopunktowość nawiązania (oraz kontrolę). System ASG-EUPOS niczego nie wyrównuje w przypadku pomiarów RTK/RTN a na pewno nie wektorów czy pozycji odbiornika ruchomego. System ASG-EUPOS jedynie modeluje poprawki i tworzy stację wirtualną. Cały proces obliczenia wektora odbywa się w odbiorniku. Ponieważ odbiornik dysponuje obserwacjami nadliczbowymi to przeprowadza wyrównanie (bo mamy np. więcej satelitów niż wymagana minimum). Z tych obliczeń dostajemy wektory oraz ich macierz błędów. Nie ma takiej teorii oraz przepisów które zabraniają wyrównania tych wektorów wraz z innymi obserwacjami. Na Pana miejscu prosiłbym inspektora o wskazanie zapisów z których wynika jego decyzja.
Co do zapisów rozporządzenia to paragraf 12.1 jest faktycznie obowiązkowy i pomiar punktów kontrolnych należy przeprowadzić. Co oczywiście można wrzucić do wyrównania tak aby pokazać ewentualne odchyłki. Paragraf 33 akurat nie ma nic wspólnego z pomiarami metodą RTK/RTN.

Przetaczając inne zapisy rozporządzenia:
§ 17. 1. Pomiarową osnowę sytuacyjną wyznacza
się w  nawiązaniu do poziomej osnowy geodezyjnej
w postaci:
1) sieci kątowo-liniowych;
2) sieci punktów wyznaczonych metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS;

§ 10. Do wykonywania pomiarów metodą precy-zyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS wyko-rzystuje się system ASG-EUPOS oraz inne systemy stacji referencyjnych, jeżeli dane określające położe-nie tych stacji włączone zostały do PZGiK, a serwisy tych systemów zapewniają osiągnięcie dokładności położenia szczegółów terenowych z  dokładnością określoną w § 29 ust. 1 oraz w § 36 ust. 1 i 2.

§ 9. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS stosuje się po- miarowe techniki zapewniające wyznaczenie położenia szczegółów terenowych z dokładnością określoną w § 29 ust. 1 oraz w § 36 ust. 1 i 2, w szczególności:
1) technikę statyczną;
2) technikę szybką statyczną
3) technikę kinematyczną RTK lub RTN.

§ 18. 1. Dane obserwacyjne dotyczące osnowy pomiarowej wyrównuje się metodą najmniejszych kwadratów w układzie sieci jednorzędowej.
2. Miarą dokładności założonej osnowy pomiarowej są błędy średnie położenia wyznaczanych punktów, przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania.

Wyjaśnienia GUGiK:

Pytania/problemy do § 74
1. Co oznacza termin „matematyczne zrównoważenie” w § 74 pkt 3?
2. Czy dopuszcza się wyrównanie danych obserwacyjnych osnowy pomiarowej metodami innymi niż metodą najmniejszych kwadratów?
3. Czy istnieje oprogramowanie komputerowe, które umożliwia wyrównanie osnów pomiarowych w przypadku, gdy dane obserwacyjne pozyskane zostały zarówno w drodze geodezyjnych pomiarów terenowych, jak i precyzyjnego pozycjonowania za pomocą GNSS (także metodą RTK, RTN)?
Wyjaśnienia GUGiK
3. Według posiadanych informacji wytwórcy programów komputerowych oferują oprogramowanie, które umożliwiają wyrównanie osnów pomiarowych w przypadku, gdy dane obserwacyjne pozyskane zostały zarówno w drodze geodezyjnych pomiarów terenowych, jak i precyzyjnego pozycjonowania za pomocą GNSS.


Pytania/problemy do § 16
2. Czy przepis z § 16. ust. 2 rozporządzenia określający, że średni błąd położenia punktów pomiarowej osnowy sytuacyjnej nie może być większy niż 0,10 m względem najbliższych punktów poziomej osnowy geodezyjnej, powoduje, że metodą RTK, RTN nie można będzie zakładać punktów pomiarowej osnowy sytuacyjnej?
Wyjaśnienia GUGiK
2. Pomiarowe techniki kinematyczne RTK i RTN stosowane w systemie ASG-EUPOS zapewniają wyznaczenie punktów z dokładnością wymaganą dla punktów sytuacyjnej osnowy pomiarowej oraz wysokościowej osnowy pomiarowej, z zastrzeżeniem, że wyznaczona tymi technikami wysokościowa osnowa pomiarowa nie będzie wykorzystywana do pomiaru przewodów i urządzeń kanalizacyjnych.Na koniec WAŻNA uwaga. Po sieci krąży taki dokument, nie ma on mocy prawnej, ale paru inspektorów może jego zapisy wziąć sobie do serca. Wtedy zostaje przedstawić własne argumenty i próbować przebić mur, albo pomierzyć punkty metodą statyczną.
Pozdrawiam Rafał Kocierz

Awatar użytkownika
FaFaL
VIP
VIP
Posty: 2749
Rejestracja: poniedziałek, 11 lipca 2005, 14:09
Lokalizacja: Opole..Kraków
Kontakt:

Re: wyrównanie łączne GPS+klasyczne

Post autor: FaFaL » środa, 29 maja 2013, 09:02

arttiq pisze:Witam,
JAk to jest w końcu z tym jednoczesnym wyrównaniem obserwacji RTN i klasycznych? Są dopuszczalne? Czy lepiej po prostu uśrednić 2 pomiary RTN na jednym punkcie osnowy pomiarowej?
Tak przy okazji, uśrednienie to też wyrównanie ścisłe metodą najmniejszych kwadratów :) Jest to dobry argument do wykorzystania
Pozdrawiam Rafał Kocierz

Awatar użytkownika
walklim
____
____
Posty: 231
Rejestracja: wtorek, 19 grudnia 2006, 01:32
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Re: wyrównanie łączne GPS+klasyczne

Post autor: walklim » środa, 29 maja 2013, 09:27

Może wyjściem będzie zamiast stosowania wirtualnej stacji (serwis NAWGEO_VRS_3_1), pomiar w odniesieniu do pojedyńczej stacji, korzystając z serwisu NAWGEO_POJ_3_1, mamy wtedy wektory od fizycznej stacji (np. KATO), którą przyjmujemy jako punkt nawiązania sieci, dodatkowo wrzucamy jakiś kontrolny punkt osnowy.

dodane: tylko ten punkt kontrolny ma sens kiedy mamy dla niego obserwacje klasyczne, wektor GNSS między punktami nawiązania nic nie wniesie.
pozdrawiam Waldek Klimek

Awatar użytkownika
FaFaL
VIP
VIP
Posty: 2749
Rejestracja: poniedziałek, 11 lipca 2005, 14:09
Lokalizacja: Opole..Kraków
Kontakt:

Re: wyrównanie łączne GPS+klasyczne

Post autor: FaFaL » środa, 29 maja 2013, 12:20

walklim pisze:dodane: tylko ten punkt kontrolny ma sens kiedy mamy dla niego obserwacje klasyczne, wektor GNSS między punktami nawiązania nic nie wniesie.
Prawie dobrze Waldku :) uwzględnienie punktu kontrolowanego wniesie do oceny dokładności wyrównania.... czyli zostanie uwzględniony wpływ zgodności pomiarów satelitarnych do osnowy naziemnej. Można to również wykorzystać w inny sposób, mianowicie wyłączyć stałość punktu VRS lub stacji ASG, a zostawić stałość punktów osnowy, wtedy cały pomiar będzie bardziej dopasowany do istniejącej osnowy (uwaga, pomiar musi się odbywać przy tej samej inicjalizacji, albo do tej samej stacji ASG-EUPOS, bo inaczej będzie burdel)
Pozdrawiam Rafał Kocierz

Awatar użytkownika
arttiq
_____
_____
Posty: 299
Rejestracja: środa, 7 kwietnia 2010, 09:56
Lokalizacja: pomorze

Re: wyrównanie łączne GPS+klasyczne

Post autor: arttiq » środa, 29 maja 2013, 19:24

Dzięki za wyjaśnienie.
pozdrawiam
arttiq

ODPOWIEDZ