Strona 1 z 1

Tabela - porady

: środa, 28 października 2015, 12:47
autor: trazja
Pytanie:
chciałbym przy pomocy klawisza F5 zaznaczyć wiele punktów w tabeli, jednak podczas tej operacji lista kolejnych zaznaczanych punktów nie przewija się w dół płynnie tylko zacina się, więc nie widać, które punkty są zaznaczane na bieżąco. Czy można w jakiś sposób przyspieszyć wybór tych punktów?
Odpowiedź: można przyspieszyć tę operację wyłączając widoczność kolumn, z których się nie korzysta w tabeli. Opcja ta znajduje się pod przyciskiem będącym na przecięciu pierwszego wiersza i pierwszej kolumny tabeli jak na załączniku poniżej.

Re: Tabela - porady

: środa, 4 listopada 2015, 13:21
autor: trazja
Pytanie:
Czy jest możliwość wstawienia obiektów o tym samym kodzie na różne warstwy?
Odpowiedź:
Tak, trzeba jednak mieć wyłączoną opcję ''przypisanie kodów punktów do warstw" [Opcje->Parametry programu->Mapa].
Operację wykonujemy z poziomu tabeli: ustawiamy dla wybranych pikiet odpowiednie kody [kolumna ''kod''] oraz warstwy, na jakie mają trafić [kolumna ''warstwa'']

Re: Tabela - porady

: wtorek, 17 listopada 2015, 13:34
autor: trazja
Pytanie: Mam dużą ilość punktów w tabeli współrzędnych. Czy jest możliwość pogrupowania ich po wybranej kolumnie (np. po kolumnie "KOD")?
Odpowiedź:

Taka funkcja znajduje się na pasku narzędziowym Tabela pod przyciskiem oznaczonym nr 1 na poniższym rysunku.


Po kliknięciu tego przycisku pojawia się pasek z komunikatem Przeciągnij tu kolumnę, aby pogrupować wyniki. Można zatem "złapać" za nazwę kolumny, po której chcemy pogrupować zbiór punktów w tabeli i przeciągnąć na pasek z komunikatem.

Program automatycznie pogrupuje rekordy po wybranej kolumnie [krok 3].

Aby wyjść z grupowania należy "złapać" ponownie nazwę kolumny i przeciągnąć ją na wybrane miejsce pomiędzy pozostałymi nagłówkami kolumn.

Aby zaznaczyć wszystkie punkty tylko w wybranej grupie punktów należy na tej grupie kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać Zaznacz punkty w grupie z listy.

Re: Tabela - porady

: wtorek, 22 grudnia 2015, 09:35
autor: bartek1122
Jak zrobić w tabeli wsp wysokości w dwóch układach. Do pierwszego układu muszę dodać pewną wartość aby otrzymać wysokość w drugim układzie. Muszę zrobić taki wykaz dla 3000 pkt?

Re: Tabela - porady

: wtorek, 22 grudnia 2015, 10:22
autor: Jurek B.
bartek1122 pisze:Jak zrobić w tabeli wsp wysokości w dwóch układach. Do pierwszego układu muszę dodać pewną wartość aby otrzymać wysokość w drugim układzie. Muszę zrobić taki wykaz dla 3000 pkt?
Najlepiej dodać nowe pole do tabeli (ikonka Struktura tabeli) - typu liczbowego, potem tam skopiować wysokości z pola H. Następnie w kolumnie H wykonać translację dla zaznaczonych punktów (Tabela-Zaznaczone punkty-Translacja) - tam będą wysokości w drugim układzie.
Można też te nowoobliczone wysokości skopiować do nowej kolumny, a od kolumny H odjąć wcześniej dodaną wartość. Wtedy wysokość w drugim układzie będzie w nowym polu.