C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

C-GEO dla Windows

 

C GEOmC-GEO - uniwersalne i popularne oprogramowanie wspomagające pracę geodetów, projektantów, specjalistów przetwarzających dane przestrzenne.

C-GEO wykorzystuje go około 7 tys. podmiotów (przedsiębiorstw, szkół, uczelni, urzędów), sprzedano kilkanaście tysięcy licencji programu. Program jest stale aktualizowany (aktualizacja przez Internet), producent zapewnia wsparcie techniczne użytkownikom programu, umożliwia także szkolenia zdalne i stacjonarne w zakresie obsługi C-GEO.

Licencja jest bezterminowa i na określoną ilość stanowisk komputerowych. Przy pierwszym uruchomieniu C-GEO jest rejestrowane na internetowym serwerze licencji, który umożliwia łatwe, samodzielne przenoszenie licencji (licencja pływająca). Istnieje możliwość zamówienia i korzystania z klucza sprzętowego na porcie USB, jeśli nie ma dostępu do Internetu, lub z innych względów wymagane jest sprzętowe zabezpieczenie licencji.

 

Wymagania sprzętowe

Program pracuje w MS Windows 7/8/10/11 (32,64 bit). Minimalne wymagania sprzętowe to procesor x86 (Intel lub AMD), 4 GB RAM, Karta grafiki 256 MB RAM, minimum 10 GB wolnego na twardym dysku. Dla systemu Windows XP/Vista ostatnia działająca aktualizacja – to sierpień 2019 roku.

 C-GEO jest zgodne z obowiązującym prawem geodezyjnym i kartograficznym i rozporządzeniami: 

 

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2021 r. poz. 1990,

Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii:

- w sprawie standardów technicznych… z 21.08.2020 r.

- w sprawie powiatowej i krajowej bazy GESUT z 23.07.2021 r.,

- w sprawie BDOT i mapy zasadniczej z 23.07.2021 r.,

- w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 27.07.2021 r.

 

Instrukcjami branżowymi:

- instrukcją geodezyjną K1 z 1998 r, oraz innymi instrukcjami GUGiK dotyczącymi geodezji,

- kolejową instrukcją D-19 o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej Zarządu PKP

- standardem technicznym GK-1 Zarządu PKP dotyczącym geodezji kolejowej z 12 stycznia 2016r. (zestaw kodów, szablon mapy, typy linii, symbolem, edytor obiektów mapy numerycznej)

  

Cechy programu C-GEO:

 1. Współpraca z tachimetrami, niwelatorami kodowymi, kontrolerami GPS, aplikacjami polowymi i rejestratorami w przetwarzaniu danych terenowych. Na liście obsługiwanych są wszystkie dostępne w Polsce (np. MGEO WorkAbout, FOOIF, Geodimetr, GeoMAX, FieldGenius, FOOIF, Hi-Target, Horizon, Kolida, Leica, Linertec, Nikon, Pentax, Ruide, Sokkia, South, Spectra Precision, Stonex, Topcon, Trimble, Zeiss i inne). Program odczytuje dane z niwelatorów kodowych Geomax, Kolida, Leica NA, Sprinter, Sokkia SDL, South, Topcon DL, Trimble DiNi. Poprzez dodatkowy moduł Dzienniki RTK/RTN można odczytywać i przetwarzać dane z GPS: GeoJSON, Geomax, Javad, Leica, Topcon, Trimble, Landstar, PowerGPS, Stonex, SurveyPro, X-PAD i innych).

 

 1. Rozwiązywanie najważniejszych zadań obliczeniowych spotykanych w geodezji: niwelacja techniczna, precyzyjna), tachimetria, wcięcia (kątowe, liniowe, wstecz, przestrzenne, z wyrównaniem, kombinowane), przecięcia (prostych, prostych z okręgiem, itp.), powierzchnie działek i użytków, rozliczanie użytków w działkach (WZDE), podziały działek na zadaną powierzchnię i inne kryteria, ciągi poligonowe, domiary, rzutowanie, obliczenia biegunowe, tyczenie biegunowe, dzienniki kątów/boków/kierunków, transformacje współrzędnych Helmerta/afiniczna, między układami WGS/65/2000/92/lokalnymi), regulacja jezdni suwnic. Wbudowany edytor raportów umożliwia między innymi wybieranie do wydruku lub eksportu określonych wyników obliczeń (np. tylko Tachimetrii, wykonanej w określonym dniu).

 

 1. W programie C-GEO dostępne są dwie funkcje kalibracji rastra. Pierwsza z nich polega na wskazywaniu punktów dostosowania w dodatkowym oknie z podglądem rastra (Kalibracja (wpasowanie) rastra), a druga udostępnia narzędzia do kalibracji rastra na mapie.
 2. Dodatkowe moduły obliczeniowe: Projektowanie tras drogowych 3D, Objętości i warstwice (NMT), Przekroje pionowe (podłużne, poprzeczne), wyrównanie ścisłe osnów 3D/GNSS, Dziennik pomiarów RTK/RTN, Mapa obiektowa Leica XML (import danych pomiarowych z wygenerowaniem mapy obiektowej), Transformacja przestrzenna (moduł wyznaczający np. odchylenia od wymiarów projektowych), e-Operat (moduł elektronicznego operatu), C-Raster (edytor plików rastrowych). - Opisy modułów obliczeniowych -
 3. Nieograniczona baza współrzędnych geodezyjnych(z bazą szkiców geodezyjnych), która może być dowolnie kształtowana przez użytkownika (np. przez dodawanie nowych pól do bazy danych). Użytkownik może korzystać z tabeli kodów zgodnej z rozporządzeniem w sprawie mapy zasadniczej, GESUT, BDOT500, instrukcją K1'98, kolejową instrukcją GK-1 i D-19, lub definiować własne zestawy kodów. Na bazie można wykonywać kilkadziesiąt różnych operacji przetwarzania danych (np. przesiewanie punktów i sortowanie według zadanych kryteriów, renumeracja, wyszukiwanie punktów bliskich, transformacje, zaznaczanie, itp.). Współrzędne mogą być importowane z różnych formatów (tekstowych, GeoInfo, EwMapa, itd.). Baza jest ściśle powiązana z mapą – a więc nowy punkt w bazie trafia też na mapę i odwrotnie. Z punktów w bazie może także być utworzone np. stanowisko tachimetryczne – czyli zadanie odwrotne do wyznaczenia współrzędnych z obserwacji tachimetrycznych.

 

 1. Mapa numeryczna zintegrowana z bazą współrzędnych i modułami obliczeniowymi:
 • mapa (treść wektorowa i rastrowa) zgodna jest z rozporządzeniem w sprawie mapy zasadniczej, instrukcją K1, oraz np. z GeoInfo,
 • do mapy mogą być podłączone mapy w tle (referencyjne) bezpośrednio z innych map C-GEO,
 • umożliwia umieszczenie w podkładzie skalibrowanych map rastrowych do wektoryzacji , a także danych 3D (DSM/DEM) z rastrów geoTIFF z danymi NMT,

 

 • powstaje jednocześnie z bazą współrzędnych,
 • może być zasilana danymi zewnętrznymi (import) lub eksportowana do innych programów CAD/GIS w postaci wektorowej (np. DGN, SHP, XML, DXF, GML),
 • na mapie wektorowej mogą być także umieszczone warstwy serwisów WMS (np. Geoportal, lub z innych źródeł),
 • efektywne tworzenie większych opracowań mapowych poprzez funkcje przyspieszające powstawanie mapy (np. baza często wstawianych tekstów na mapach, dynamiczne odnośniki, automatyczne generowane etykiety, itd.),
 • zaawansowane edytory obiektów mapowych z kontrolą poprawności geometrii i atrybutów,
 • szybka zmiana atrybutów obiektów w oknach ich baz danych, raporty z danych obiektów,
 • mapa również może być w całości transformowana z jednego układu do innego (np. z lokalnego do 1965 lub z 1965 do 2000),

 

 • łatwe osadzanie na mapie informacji i obrazów z innych programów np. MS Excel (tabele, rysunki) oraz równie proste przenoszenie obrazów z mapy oraz wyników obliczeń z edytora raportów do MS Word,

 • drukowanie mapy możliwe jest według różnych wariantów – całość, obszar ograniczony wskazanym zakresem, sekcją, fragment mapy wstawiony do formularza (np. mapy zasadniczej), bezpośrednio do formatu PDF także dla dużych formatów (powyżej A0, wstęgi),
 • import i eksport map i ich fragmentów do formatów DXF /DWG /DGN /SHP /MIF /GML /EWMAPA /GEOINFO i innych, eksport do plików rastrowych (TIFF/PDF/JPG) z georeferencją.

 

 1. Tworzenie i obsługa własnych baz danych SQL powiązanych z obiektami na mapie (funkcje GIS). Baza danych może być powiązana np. z działkami na mapie, co umożliwia założenie ewidencji gruntów. Ponadto, dla obiektów znajdujących się w bazie, można tworzyć zapytania SQL (np. zaznaczenie obiektów o powierzchni większej niż 1000m2).
 1. Dodatkowe moduły narzędziowe: edytory symboli, formularzy i kodów, szablonów mapowych użytkownika, przeglądarka plików GIS umożliwiająca odczyt plików SHP/SWDE/MIF/GML.
 2. Zarządzanie danymi - eksplorator projektów– funkcja umożliwiająca łatwy dostęp do baz współrzędnych, map i zadań obliczeniowych, wyszukiwanie map według różnych kryteriów, szybki podgląd map, wykonywanie archiwizacji projektów, kontrolowane udostępnianie opracowań mapowych innych członkom zespołu, grupowanie pewnych typów projektów w foldery (np. wszystkie opracowania realizacyjne), wyszukiwanie punktów znajdujących się w jakichkolwiek projektach już opracowanych (według zadanych kryteriów – np. sekcja, numer punktu), itd. Projekty mogą być powiązane z dodatkowym modułem e-operatu umożliwiając gromadzenie danych prac geodezyjnych i opracowanie operatu elektronicznego w pliku PDF.

 

 

Do zapoznania się z programem polecamy pobranie wersji demonstracyjnej z naszego działu "Do pobrania"

W dziale "Wsparcie" są dostępne samouczki, filmy na Youtube i baza wiedzy WIKI C-GEO

Warunki licencjonowania C-GEO

 

koszyk