C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
genti dama piele naturala

C-GEO dla Windows

 

C GEOm

Program C-GEO to nowoczesny, uniwersalny i popularny system wspomagający pracę geodetów i projektantów. Pierwsza wersja programu pojawiła się w 1994 roku i od tego czasu zgodnie z wymaganiami użytkowników stale się rozwija.

Obecnie, pracuje przy jego pomocy ponad 6000 użytkowników. Program jest stale aktualizowany poprzez własny serwis www. Firma zapewnia wsparcie techniczne użytkownikom programu, umożliwia także szkolenia w zakresie obsługi C-GEO.

Licencja jest jednostanowiskowa. Przy pierwszym uruchomieniu C-GEO realizowana jest rejestracja na serwerze licencji. Istnieje możliwość zamówienia klucza sprzętowego. Wtedy licencja jest przenośna "na kluczu" (nie jest wymagana rejestracja online)

Jest także możliwiość zamówienia większej ilości stanowisk. W tym przypadku najlepiej skontaktować się z naszym działem sprzedaży

 

Wymagania sprzętowe

Program pracuje pod Windows 7/8/10(32,64). Minimalne wymagania sprzętowe Pentium Core Duo, 4 Gb RAM, Karta grafiki 1 Mb ram, 10 GB wolnego na twardym dysku na program. Każdy nowy komputer/laptop dostępny na rynku będzie spełniał zalecane wymagania sprzętowe. (Dla systemu Wondows Xp oststnia działająca aktualizacja jest z sieprnia 2019 roku)

 

 Demonstracje multimedialne niektórych możliwości programu-

C-GEO jest zgodne z rozporządzeniami MAiC:

- w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych... (z 9 listopada 2011 r.),
- o mapie zasadniczej, GESUT, BDOT500 (z 21 marca 2013 r.),
- w sprawie ewidencji gruntów i budynków (z 29 listopada 2013 r.).
- „powiatowej i krajowej bazy GESUT” z 21.10.2015 r.,
- „BDOT i mapy zasadniczej” z 2.11.2015 r.,
- „ewidencji gruntów i budynków” z 5.11.2015 r.,

Instrukcjami branżowymi:

- instrukcją geodezyjną K1 z 1998 r, oraz innymi instrukcjami GUGiK dotyczącymi geodezji,

- kolejową instrukcją D-19 o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej Zarządu PKP

- obsługa najnowszego standardu technicznego Zarządu PKP GK-1 dotyczącego geodezji kolejowej z 12 stycznia 2016r. (zestaw kodów, szablon mapy, typy linii, symbolem, edytor obiektów mapy numerycznej)

 

   Cechy programu C-GEO:

 1. Współpraca z tachimetrami, niwelatorami kodowymi, kontrolerami GPS i rejestratorami w przetwarzaniu danych terenowych. Na liście obsługiwanych tachimetrów są wszystkie dostępne w Polsce (np. FOOIF, Geodimetr, GeoMAX, Hi-Target, Leica, Nikon, Sokkia, South, Stonex, Topcon, Trimble, Pentax, Zeiss i inne). Program odczytuje też dane z niwelatorów kodowych Leica NA, Sprinter, Sokkia SDL, Topcon DL, Trimble DiNi. Poprzez moduł Dzienniki RTK/RTN można odczytywać i przetwarzać dane z GPS: Geomax, Leica, Topcon, Trimble, aplikacji Landstar, SurveyPro, i innych).

 

 2. Rozwiązywanie najważniejszych zadań obliczeniowych spotykanych w geodezji : niwelacja techniczna, precyzyjna), tachimetria, wcięcia (kątowe, liniowe, wstecz, przestrzenne, z wyrównaniem, kombinowane), przecięcia (prostych, prostych z okręgiem, itp.), powierzchnie działek i użytków, rozliczanie użytków w działkach, podziały działek na zadaną powierzchnię, ciągi poligonowe, domiary, rzutowanie, obliczenia biegunowe, tyczenie biegunowe, dzienniki kątów/boków/kierunków, transformacje współrzędnych Helmerta/afiniczna, między układami WGS/65/2000/92/lokalnymi), regulacja jezdni suwnic. Wbudowany edytor raportów umożliwia między innymi wybieranie do wydruku lub eksportu określonych wyników obliczeń (np. tylko Tachimetrii, wykonanej w określonym dniu).

 

3. Nieograniczona baza współrzędnych geodezyjnych (z bazą szkiców geodezyjnych), która może być dowolnie kształtowana przez użytkownika (np. przez dodawanie nowych pól do bazy danych). Użytkownik może korzystać z tabeli kodów zgodnej z rozporządzeniem o mapie zasadniczej, GESUT, BDOT500 (z 21 marca 2013 r.), instrukcją K1'98, kolejową instrukcją D-19, lub definiować własne zestawy kodów. Na bazie można wykonywać kilkadziesiąt różnych operacji przetwarzania danych (np. przesiewanie punktów i sortowanie według zadanych kryteriów, renumeracja, wyszukiwanie punktów bliskich, transformacje, zaznaczanie, itp.). Współrzędne mogą być importowane z różnych formatów (tekstowych, GeoInfo, EwMapa, itd.). Baza jest ściśle powiązana z mapą – a więc nowy punkt w bazie trafia też na mapę i odwrotnie. Z punktów w bazie może także być utworzone np. stanowisko tachimetryczne – czyli zadanie odwrotne do wyznaczenia współrzędnych z obserwacji tachimetrycznych.

 

4. Zintegrowana mapa numeryczna z bazą współrzędnych i modułami obliczeniowymi :

- mapa (treść wektorowa i rastrowa) zgodna jest z rozporządzeniem o mapie zasadniczej, instrukcją K1, oraz np. z GeoInfo,

- umożliwia umieszczenie w podkładzie skalibrowanych map rastrowych do wektoryzacji ,

 

 

- powstaje jednocześnie z bazą współrzędnych,

- może być zasilana danymi zewnętrznymi (import) lub eksportowana do innych programów CAD/GIS w postaci wektorowej (np.DGN,SHP,XML,DXF, SWDE ),

- na mapie wektorowej mogą być także umieszczone warstwy serwisów WMS (np. Geoportal, lub z innych źródeł),

- efektywne tworzenie większych opracowań mapowych poprzez funkcje przyspieszające powstawanie mapy (np. baza często wstawianych tekstów na mapach,

 

 

- zaawansowane edytory obiektów mapowych,

- szybka zmiana atrybutów rysowanych obiektów i kilkadziesiąt innych opcji),

- mapa również może być w całości transformowana z jednego układu do innego (np. z lokalnego do 1965 lub z 1965 do 2000),

- łatwe osadzanie na mapie informacji i obrazów z innych programów np. MS Excel (tabele, rysunki) oraz równie proste przenoszenie obrazów z mapy oraz wyników obliczeń z edytora raportów do MS Word,

drukowanie mapy możliwe jest według różnych wariantów – całość, obszar ograniczony wskazanym zakresem, sekcją, fragment mapy wstawiony do formularza (np. mapy zasadniczej),

- import i eksport map i ich fragmentów do formatów DXF /DWG /DGN /SHP /MIF /GML /EWMAPA /GEOINFO i innych, eskport do plików rastrowych (TIFF/PDF/JPG) z georeferencją.

 

5. Tworzenie i obsługa własnych baz danych SQL powiązanych z obiektami na mapie (funkcje GIS). Baza danych może być powiązana np. z działkami na mapie, co umożliwia założenie ewidencji gruntów. Ponadto, dla obiektów znajdujących się w bazie, można tworzyć zapytania SQL (np. zaznaczenie obiektów o powierzchni większej niż 1000m2).

 

6. Dodatkowe moduły narzędziowe: edytory symboli, formularzy i kodów , szablonów mapowych użytkownika, przeglądarka plików GIS umożliwiająca odczyt plików SHP/SWDE/MIF/GML.

 
7. Zarządzanie danymi - eksplorator projektów – funkcja umożliwiająca łatwy dostęp do baz współrzędnych, map i zadań obliczeniowych, wyszukiwanie map według różnych kryteriów, szybki podgląd map, wykonywanie archiwizacji projektów, kontrolowane udostępnianie opracowań mapowych innych członkom zespołu, grupowanie pewnych typów projektów w foldery (np. wszystkie opracowania realizacyjne), wyszukiwanie punktów znajdujących się w jakichkolwiek projektach już opracowanych (według zadanych kryteriów – np. sekcja, numer punktu), itd.

 

Do zapoznania się z programem polecamy pobranie wersji demonstracyjnej z naszego działu "Do pobrania"

W dziale "Wsparcie" są dostępne samouczki, filmy na Youtube i baza wiedzy WIKI C-GEO

 

koszyk