C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

GEO WK dla przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji

czwartek, 08 lipca 2010 09:06

Od 1992 roku polska firma Softline z Wrocławia tworzy oprogramowanie dla geodetów oraz inżynierów branż wykorzystujących informację przestrzenną. 
Obecnie, korzysta z naszego oprogramowania ponad 6.500 małych i dużych firm. Użytkownikami są zarówno małe prywatne przedsiębiorstwa geodezyjne w całej Polsce, jak i największe firmy z branż: geodezja i kartografia, budownictwo, drogownictwo, archeologia, kolejnictwo, gospodarka wodna, rolnictwo i leśnictwo, geologia, zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa komunalne, jednostki wojskowe, urzędy administracji geodezyjnej, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, gminne i miejskie, górnictwo, medycyna, szkolnictwo średnie i wyższe.

    Ze względu na specyficzne wymagania samorządów i firm komunalnych (wodociągi/kanalizacja/gazociągi) na bazie własnej technologii opartej na naszym programie C-GEO dla geodezji, przygotowaliśmy odrębną aplikację GEO WK, która między innymi umożliwia:

 • tworzenie, edycję i zarządzanie obiektową mapą numeryczną (wektorową i rastrową) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i innych,
 • obliczenia długości i powierzchni obiektów, podstawowe analizy przestrzenne (np. przecięcia obiektów – przyłączy i budynków),
 • kontrolę topologii mapy (analizy przylegania, powtarzania punktów obiektu, przecinania się obiektów, itp.)
  skanowanie i kalibrację zeskanowanych map (rastrów),
 • zapis map wektorowych i rastrowych do formatów rastrowych – np. TIFF, PDF, JPG,
 • odczyt map ortofoto, topograficznych i ewidencyjnych dostępnych w Internecie – poprzez technologię WMS (np. dostępnych w Geoportalu),
 • importy i eksporty danych w powszechnie stosowanych formatach CAD/GIS (między innymi SHP/MIF/GML/XML/SWDE/DXF/DWG/DGN),
 • powiązanie obiektów umieszczonych na mapie z bazą danych opisowych – program posiada własną bazę danych, może także korzystać z zewnętrznych baz (np. MS ACCESS),
 • wprowadzanie i aktualizację danych (np. import z plików CSV lub bezpośrednie wprowadzanie w programie) atrybutów opisowych do bazy powiązanej z obiektami na mapie,
 • raporty ze zgromadzonych informacji, edytor SQL w celu tworzenia zapytań do bazy atrybutów,
 • szablony ze strukturą baz danych – zawierające atrybuty takie jak: średnica, typ, data budowy, materiał, adres, rzędne terenu, itd.
 • wyznaczanie zasięgu oddziaływania wybranego obiektu przestrzennego na mapie (bufor), przecięcia obiektów powierzchniowych, liniowych, wyznaczanie sum/iloczynów/różnic wskazanych obiektów

 

   Użytkownik może samodzielnie definiować zakres gromadzonych informacji opisowych (tworzyć bazy danych i je modyfikować), zadawać zapytania SQL (np. listę wszystkich odcinków sieci które zostały zbudowane przed 2000 rokiem i są dłuższe niż 50m) i generować raporty. Dostępne funkcje GIS pozwalają na wykorzystanie programu w różnych dziedzinach zarządzania informacją przestrzenną.
   Funkcje dostępne na mapie umożliwiają między innymi obliczanie powierzchni, odległości, kątów, azymutów, przecięć linii, opisywanie mapy, drukowanie (także na gotowych formularzach), zapisywanie do plików graficznych (JPG, TIFF, BMP, PDF itp.). Opracowane mapy można także eksportować do formatów programów CAD/GIS: AutoCAD, Microstation, MapInfo, ArcView, GeoInfo, Ewmapa i innych. Z tych formatów danych można także importować dane map numerycznych.
   GEO WK może pobierać dane z jednego źródła (repozytorium) i udostępniać użytkownikom na poszczególnych stanowiskach komputerowych. 
   Użytkownicy którzy pracują na GEO WK w prosty sposób mogą współpracować z geodetami, gdyż większość z nich na co dzień opracowuje dane terenowe i przekształca je w mapy w naszym oprogramowaniu C-GEO. Obie te aplikacje są ze sobą kompatybilne i naturalnie ze sobą współpracują.
   Dla użytkowników naszych aplikacji świadczymy bezpłatny serwis telefoniczny i e-mail, do dyspozycji jest forum internetowe, na którym można uzyskać pomoc w zakresie obsługi programu. Prowadzimy szkolenia na miejscu. Jesteśmy również zainteresowani stałym rozwojem funkcjonalności programu i dlatego chętnie słuchamy sugestii użytkowników.

Program GEO WK jest stale rozwijany i podlega aktualizacjom, do których dostęp jest dostępny poprzez WWW. 
    Zarówno cena programu, jak i koszty jego wdrożenia w przedsiębiorstwie są wielokrotnie niższe niż aplikacje firm np. takich jak Bentley i AutoDesk. Nie oferujemy też jedynie sprzedaży samej aplikacji, ale współpracujemy z firmami geodezyjnymi, które mają już wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i aktualizacji danych przestrzennych przedsiębiorstw komunalnych. Dzięki temu, mogą Państwo liczyć na skuteczną pomoc w zorganizowaniu informacji przestrzennej Państwa majątku.

W celu uzyskania bliższych informacji o programie i zamówieniu prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

71-788 92 87     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.