C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
genti dama piele naturala
Program C-SWDE pozwala na wczytanie danych opisowych i graficznych zapisanych w formacie SWDE.
 
Program zapewnia szybkie odnalezienie działki (przez podanie numeru i/lub obrębu), osoby (po nazwisku/nazwie), dokumentu (po podaniu fragmentu jego sygnatury) oraz wydruk bądź eksport do formatu pdf/rtf informacji o działce, właścicielu, władającym, klasoużytkach oraz dokumentach powiązanych z wybraną działką.
 
Jeżeli plik SWDE zawiera dane graficzne to zostaną one wyświetlone w postaci mapy z możliwością wskazywania działek. Wskazanie działki na mapie powoduje natychmiastowe odszukanie danych opisowych i wyświetlenie ich w oknie. Można również włączyć powiązanie w drugą stronę: po wskazaniu działki w tabelce mapa centrowana jest na wybranej działce.
 
Przeglądarka C-SWDE to:
•szybkie wyszukiwanie działek - czas wyszukania działki  z pliku zawierającego  ponad 100 000 działek to ułamki sekund
•prezentacja danych opisowych na ekranie oraz możliwość ich wydrukowania i zapisania w formacie pdf lub rtf
•powiązanie z grafiką - centrowanie mapy na wybranej działce i wyszukiwanie danych opisowych po wskazaniu działki na mapie
•możliwość wyszukania osoby przez podanie ciągu znaków oraz działek, w których wyszukana osoba występuje jako właściciel lub władający
•wyszukiwanie dokumentów skojarzonych z działkami
•kopiowanie danych do dokumentów redagowanych w edytorze tekstów
•eksport mapy (konwersja) do formatów: SHP (Arcinfo), DXF (AutoCad), MIF/MID (MapInfo)
•możliwość dostosowania programu do Państwa potrzeb
•atrakcyjna cena
 
 
 
koszyk
czwartek, 08 lipca 2010 09:06

Od 1992 roku polska firma Softline z Wrocławia tworzy oprogramowanie dla geodetów oraz inżynierów branż wykorzystujących informację przestrzenną. 
Obecnie, korzysta z naszego oprogramowania ponad 6.500 małych i dużych firm. Użytkownikami są zarówno małe prywatne przedsiębiorstwa geodezyjne w całej Polsce, jak i największe firmy z branż: geodezja i kartografia, budownictwo, drogownictwo, archeologia, kolejnictwo, gospodarka wodna, rolnictwo i leśnictwo, geologia, zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa komunalne, jednostki wojskowe, urzędy administracji geodezyjnej, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, gminne i miejskie, górnictwo, medycyna, szkolnictwo średnie i wyższe.

    Ze względu na specyficzne wymagania samorządów i firm komunalnych (wodociągi/kanalizacja/gazociągi) na bazie własnej technologii opartej na naszym programie C-GEO dla geodezji, przygotowaliśmy odrębną aplikację GEO WK, która między innymi umożliwia:

 • tworzenie, edycję i zarządzanie obiektową mapą numeryczną (wektorową i rastrową) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i innych,
 • obliczenia długości i powierzchni obiektów, podstawowe analizy przestrzenne (np. przecięcia obiektów – przyłączy i budynków),
 • kontrolę topologii mapy (analizy przylegania, powtarzania punktów obiektu, przecinania się obiektów, itp.)
  skanowanie i kalibrację zeskanowanych map (rastrów),
 • zapis map wektorowych i rastrowych do formatów rastrowych – np. TIFF, PDF, JPG,
 • odczyt map ortofoto, topograficznych i ewidencyjnych dostępnych w Internecie – poprzez technologię WMS (np. dostępnych w Geoportalu),
 • importy i eksporty danych w powszechnie stosowanych formatach CAD/GIS (między innymi SHP/MIF/GML/XML/SWDE/DXF/DWG/DGN),
 • powiązanie obiektów umieszczonych na mapie z bazą danych opisowych – program posiada własną bazę danych, może także korzystać z zewnętrznych baz (np. MS ACCESS),
 • wprowadzanie i aktualizację danych (np. import z plików CSV lub bezpośrednie wprowadzanie w programie) atrybutów opisowych do bazy powiązanej z obiektami na mapie,
 • raporty ze zgromadzonych informacji, edytor SQL w celu tworzenia zapytań do bazy atrybutów,
 • szablony ze strukturą baz danych – zawierające atrybuty takie jak: średnica, typ, data budowy, materiał, adres, rzędne terenu, itd.
 • wyznaczanie zasięgu oddziaływania wybranego obiektu przestrzennego na mapie (bufor), przecięcia obiektów powierzchniowych, liniowych, wyznaczanie sum/iloczynów/różnic wskazanych obiektów

 

   Użytkownik może samodzielnie definiować zakres gromadzonych informacji opisowych (tworzyć bazy danych i je modyfikować), zadawać zapytania SQL (np. listę wszystkich odcinków sieci które zostały zbudowane przed 2000 rokiem i są dłuższe niż 50m) i generować raporty. Dostępne funkcje GIS pozwalają na wykorzystanie programu w różnych dziedzinach zarządzania informacją przestrzenną.
   Funkcje dostępne na mapie umożliwiają między innymi obliczanie powierzchni, odległości, kątów, azymutów, przecięć linii, opisywanie mapy, drukowanie (także na gotowych formularzach), zapisywanie do plików graficznych (JPG, TIFF, BMP, PDF itp.). Opracowane mapy można także eksportować do formatów programów CAD/GIS: AutoCAD, Microstation, MapInfo, ArcView, GeoInfo, Ewmapa i innych. Z tych formatów danych można także importować dane map numerycznych.
   GEO WK może pobierać dane z jednego źródła (repozytorium) i udostępniać użytkownikom na poszczególnych stanowiskach komputerowych. 
   Użytkownicy którzy pracują na GEO WK w prosty sposób mogą współpracować z geodetami, gdyż większość z nich na co dzień opracowuje dane terenowe i przekształca je w mapy w naszym oprogramowaniu C-GEO. Obie te aplikacje są ze sobą kompatybilne i naturalnie ze sobą współpracują.
   Dla użytkowników naszych aplikacji świadczymy bezpłatny serwis telefoniczny i e-mail, do dyspozycji jest forum internetowe, na którym można uzyskać pomoc w zakresie obsługi programu. Prowadzimy szkolenia na miejscu. Jesteśmy również zainteresowani stałym rozwojem funkcjonalności programu i dlatego chętnie słuchamy sugestii użytkowników.

Program GEO WK jest stale rozwijany i podlega aktualizacjom, do których dostęp jest dostępny poprzez WWW. 
    Zarówno cena programu, jak i koszty jego wdrożenia w przedsiębiorstwie są wielokrotnie niższe niż aplikacje firm np. takich jak Bentley i AutoDesk. Nie oferujemy też jedynie sprzedaży samej aplikacji, ale współpracujemy z firmami geodezyjnymi, które mają już wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i aktualizacji danych przestrzennych przedsiębiorstw komunalnych. Dzięki temu, mogą Państwo liczyć na skuteczną pomoc w zorganizowaniu informacji przestrzennej Państwa majątku.

W celu uzyskania bliższych informacji o programie i zamówieniu prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

71-788 92 87     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Program C-RASTER opracowaliśmy w celu pomocy w obróbce plików rastrowych wczytywanych do programu C-GEO. Posiada on proste narzędzia graficzne, ponadto może być wykorzystywany nie tylko jako wsparcie dla C-GEO, lecz również innych programów, np. GeoInfo, Microstation, Ewmapa, Mikromap.

C-RASTER rozpoznaje wszystkie popularne formaty plików graficznych (BMP, JPG, TIFF, PCX itd.), a także pliki zawierające informacje o wpasowaniu plików graficznych, np. CIT (raster wpasowany za pomocą I/RAS dla Microstation), TIFF (razem z TFW - ArcView) i GeoTiff (formaty CIT i GeoTiff są obsługiwane tylko w zakresie odczytu).

Najważniejszą funkcją dla użytkowników C-GEO jest możliwość wczytywania i przetwarzania już wpasowanych plików rastrowych RCF (format pliku graficznego wpasowanego w C-GEO). Dzięki temu łatwo dokonać zmian (wyciąć niepotrzebny fragment rysunku, usunąć zanieczyszczenia) na już wpasowanych rastrach bez konieczności ich ponownego wpasowywania. Po wykonaniu tych czynności wystarczy zapisać zmiany w programie C-RASTER, powrócić do pracy w C-GEO, odświeżyć widok mapy i zobaczyć już zmodyfikowany podkład rastrowy.

Plik graficzny można także pozyskać bezpośrednio za pomocą skanera, jeżeli taki jest podłączony do komputera i są zainstalowane sterowniki do jego obsługi. Dzięki temu nie ma konieczności wdrażania dodatkowego oprogramowania do skanowania, często nie w polskiej wersji językowej.

Za pomocą C-RASTRA można również zmienić parametry graficzne rysunku (np. kontrast, zamiana na odcienie szarości, obrót i inne), wykorzystać dostępną "gumkę", wyciąć prostokątem lub wielobokiem nieregularnym wybrany fragment (np. opis pozaramkowy), wstawić inny rysunek lub jego fragment (np. dołączyć drugi raster z dysku), narysować element graficzny (prostokąt, łuk, łamana, itd.), wprowadzić tekst, wypełnić obszar kolorem lub szrafurą itp. Przy pracy z rysunkami przydaje się także "lupka", która umożliwia oszczędzenie czasu traconego na powiększanie mało widocznych elementów obrazu. Użytkownik może zmienić także format pliku graficznego, np. plik BMP zapisać jako JPG (skompresowany) lub kolorowy jako czarno-biały. Wczytane rysunki można drukować w różnych skalach - w rozmiarze rzeczywistym, dopasowane do strony, wybrany fragment.

Transformacja między układami 65 a 2000 (opcja dostępna w menu "Efekty -> Transformacja rastra 65 2000"). 
W okienku, które pojawia się po wybraniu tej opcji należy ustawić parametry rastra wyjściowego i docelowego. Dodatkowo można określić czy w czasie transformacji uwzględniane mają byc korekty globalne oraz wskazać jaki ma być zastosowany kolor tła.

 

Obsługa rastrów z parametrami wpasowania zapisanymi w plikach:

 • *.rr - format programu GEO-MAP);
 • *.dan - format programu Ewmapa.

W opcjach dodana została możliwość włączenia tworzenia ww plików przy zapisie rastra na dysk.

Mozliwość odczytu i zapisu plików tiff z paletą kolorów.

koszyk

 

C-GML aplikacja do edycji map obiektowych
środa, 02 kwietnia 2014 11:09

Oprogramowanie C-GML

   Od grudnia 2013 roku obowiązuje przepis dotyczący opracowania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w postaci plików GML lub innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK (par. 71 ustęp 2. punkt 6 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych... z 9 listopada 2011 roku).

    Przekazywane w ten sposób muszą być obiekty różnych baz danych, np.: obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT), ewidencji gruntów i budynków (EGiB), szczegółowej osnowy geodezyjnej (BDSOG), itd. 
   Obiekty tych baz danych mają ściśle i szczegółowo określoną budowę (geometrię i atrybuty), zgodnie ze schematami aplikacyjnymi umieszczonymi w rozporządzeniach (o mapie zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków, osnowie itd.). 
   Geodeta po wykonaniu pomiarów terenowych, jest zobowiązany do przekazania do PODGiK danych pomierzonych obiektów dokładnie tak jak to opisane jest w wyżej wymienianych rozporządzeniach. 
    Do tego celu służyć ma standard GML, w którym, przy wykorzystaniu schematów z rozporządzeń, można zapisać wszystkie wymagane dane obiektów. Co prawda w przywołanym tu na początku przepisie rozporządzenia o standardach dopuszcza się inny uzgodniony format, (taki, który zawiera wszystkie informacje wymagane w rozporządzeniach). Dotąd nie powstał i prawdopodobnie nie powstanie inny format wymiany danych dla baz BDOT500, GESUT, itd. niż standard GML.
    Spotykane są obecnie w Polsce przypadki gdy PODGiK, który nie posiada oprogramowania i baz danych zgodnych z aktualnymi przepisami, żąda od wykonawcy wydrukowanych, lub zapisanych w pliku PDF tzw. „kartotek obiektów” – czyli tabelek z wypełnionymi atrybutami wszystkich zmierzonych przez geodetę obiektów, oraz plików np. DXF z geometrią tych obiektów. 
    Z kolei w wielu innych ośrodkach nadal prowadzi się mapy numeryczne w systemach informatycznych niezgodnych z przepisami, które albo nie tworzą w ogóle obiektów, a jedynie „numeryczne mapy kreskowe”, albo tworzą obiekty niezgodne z wymaganiami. Problemem jest wymaganie przez te ośrodki oddawania opracowań nie w GML, ale w formatach tych programów, przez co geodeta jest zmuszany do zakupu niezgodnego z prawem oprogramowania tylko dlatego by zasilał nieprawidłowymi danymi ośrodek.
    W przyszłości tak zebrane dane będą także problemem dla samego PODGiK, gdyż będzie je musiał ostatecznie przenieść do odpowiednich baz danych, ponosząc dodatkowe nakłady finansowe.
    Najlepszym rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie przez geodetę odpowiedniego oprogramowania, które umożliwia utworzenie obiektów na podstawie wyników pomiarów i generowanie plików GML dla ośrodka dokumentacji. 
    Wówczas, nawet gdy PODGiK nie ma jeszcze odpowiedniego oprogramowania, jest zobowiązany do odbioru plików GML utworzonych zgodnie z aktualnymi przepisami. Gdy zaś ośrodek będzie już dysponował właściwym oprogramowaniem, bez problemu zasili bazy danych z już posiadanych plików GML.

 

Aplikacja C-GML

     Analizując powyższe wymagania, oczywistym jest wniosek, że niezbędne jest opracowanie odpowiednich narzędzi informatycznych dla geodetów. 

    Od wielu już lat firma Softline dostarcza wszechstronne rozwiązanie dla polskich geodetów – C-GEO. Jest to oprogramowanie, które ułatwia pracę w geodezji na każdym etapie: pozyskiwania wyników pomiarów geodezyjnych klasycznych i satelitarnych, wyrównania ścisłego osnów 3D/GNSS, przetwarzania obserwacji do współrzędnych w państwowych układach odwzorowania, obliczeń inżynierskich, tworzenia operatów technicznych i opracowań graficznych. 
    Cechą wyróżniającą C-GEO jest możliwość wymiany danych zarówno w formatach CAD jak i GIS, a także w specyficznych formatach obowiązujących w geodezji (Tango, SWDE, GML). 
    Standard GML jako szczególna forma języka XML jest stosowany w całym świecie, głównie w aplikacjach GIS. Obowiązuje też jako standard wymiany danych przestrzennych w Polsce. Dlatego został on w 2012 roku zaimplementowany także w C-GEO. 
    W 2013 roku, praktycznie zaraz po wejściu w życie rozporządzenia o mapie zasadniczej, w którym opisane zostały wymagania co do obiektów BDOT500 i GESUT, producent C-GEO dostosował swoją aplikację do wymogów rozporządzenia i wprowadził możliwość zarówno importu jak i eksportu danych w standardzie GML zgodnym ze schematami GUGiK. 
    Dzięki temu, geodeci posiadający C-GEO w odpowiedniej konfiguracji, mogą wymieniać dane z PODGiK zgodnie z przepisami.
    C-GEO jest aplikacją o dużych możliwościach (między innymi komunikacja z tachimetrami, moduły obliczeniowe i inżynierskie, itp.), co w niektórych przypadkach może utrudniać w sumie dość prosty proces tworzenia mapy obiektowej. Dlatego, wskazane jest by udostępnić geodetom proste i tanie narzędzie do takich prac, które ma służyć do tworzenia obiektów ze współrzędnych.

    Przygotowaliśmy więc nową aplikację – C-GML opartą na naszej własnej platformie graficznej i bazodanowej C-GEO, dzięki niej geodeci będą mogli obniżyć koszty wydatków na nowe oprogramowanie, a jednocześnie zwiększyć wydajność prac, gdyż:

 • dane do opracowania mapy obiektowej nadal można przygotowywać korzystając z dowolnego oprogramowania, niekoniecznie C-GEO, np. stosując programy typu CAD, GIS czy inne aplikacje geodezyjne. Ostatecznie, mając obliczone współrzędne, lub mapę wektorową czy rastrową, można je zaimportować do C-GML, korzystając z możliwości importu z formatów: DXF, DWG, DGN, SHP, TXT i innych. W C-GML, w prosty sposób utworzy się z takich danych obiekty BDOT500, GESUT,
 • poza importami wymienionymi wyżej, najważniejszy jest oczywiście import plików GML z danymi z PODGiK – jeśli ten prowadzi już bazę danych zgodną z przepisami i jest w stanie wydać geodecie GML z obiektami w zakresie opracowania do aktualizacji,
 • bardzo istotną funkcją programu jest możliwość walidacji (kontroli) importowanych plików GML w celu sprawdzenia ich zgodności ze schematami z rozporządzeń,
 • kontrola poprawności dotyczy także obiektów tworzonych przez geodetę, tak by miał on pewność, że jego opracowanie jest pozbawione formalnych błędów i będzie przyjęte w PODGiK. W wyniku walidacji powstaje raport, widoczna jest lista błędnych obiektów, a także wizualizacja ich na mapie, co ułatwia lokalizację i wprowadzenie odpowiednich poprawek,
 • opracowanie pliku GML to nie jedyny cel pracy geodety, ze swoim zleceniodawcą wymienia on dane, najczęściej przez pliki w standardzie DXF/DWG/SHP/DGN/ TXT/geotiff/PDF itp. – eksport danych w tych standardach także zapewnia C-GML,
 • C-GML, dostępne są wszystkie zaawansowane funkcje przydatne podczas pracy na mapie, a więc, między innymi: klient WMS/WFS, transformacje międzyukładowe map, praca na różnych układach państwowych i lokalnych, wyświetlanie podkładu rastrowego (geotiff), pomiary i obliczenia na mapie, operacje na obiektach (przycinanie, bufory, łączenie, zapytania SQL, podział na zadaną powierzchnię), możliwość umieszczania obiektów graficznych, współpraca z GoogleMaps,
 • aplikacja C-GML ma także zintegrowaną z mapą tabelę współrzędnych punktów z rozbudowaną funkcjonalnością, co ułatwia import/eksport i kodowanie punktów, oraz inne operacje na punktach,
 • posiadając pojedynczą licencję C-GEO stosowaną do opracowania danych pomiarowych, geodeci mogą dla swoich pracowników zakupić więcej tańszych aplikacji C-GML,
 • niewygórowana cena zachęca także do traktowania aplikacji jako przeglądarki i walidatora plików GML, a także użytkowania jej nie tylko przez geodetów i urzędników w PODGiK, ale także przez projektantów, którzy dzięki C-GML, będą mogli bezproblemowo wymieniać się danymi z geodetami, a także z np. z ZUD,
 • wieloletnie doświadczenie autorów i stały rozwój aplikacji C-GEO, gwarantuje także to, że również C-GML będzie rozwijane by ułatwiać pracę geodetom.

 

 

Wymagania systemowe i zasady licencjonowania.

   Oprogramowanie C-GML jest przeznaczone dla systemów operacyjnych Windows 7/8,10 32/64bit. Wymagania to minimum 4GB pamięci RAM, procesor core duo, karta graficzna o rozdzielczości minimum 1024x768.

    Licencja na program jest przypisana do komputera użytkownika, a więc może być użytkowana tylko na tylu stanowiskach komputerowych na ile została wykupiona.

    Gwarancja na prawidłowe działanie programu wynosi 12 miesięcy.

    Softline Plus oferuje usługę aktualizacji C-GML, po jej wykupieniu przedłużana jest gwarancja na kolejne 12 miesięcy, zapewniony jest dostęp do nowych wersji programu publikowanych w internecie, a także dostępne jest wsparcie użytkowników przez telefon, e-mail, www.

koszyk

Program GeoOrganizer - służy do zarządzania dokumentacją tworzoną podczas robót geodezyjnych, a w szczególności do wspomagania zgłaszania robót według nowych zasad.

 

Pomysł na program wynikał przede wszystkim z konieczności szacowania wyceny zamawianych materiałów. Jest to obecnie nieco skomplikowane, jeśli robi się to ,,ręcznie'', wymaga ustalania z jakich zbiorów danych chcemy uzyskać materiały, podania kodu i nazwy materiału zasobu, doprecyzowania zakresu opracowania. Ośrodki preferują przekazywanie danych w wersji elektronicznej, przynajmniej w teorii) co także przekłada się na wycenę.
Oczywiście wspomaganie się takim programem ma tym większy sens, im większą bazę klientów i podmiotów już mamy. Przy pomocy GeoOrganizera zakładamy i prowadzimy bazy: adresatów zgłoszenia (ośrodków), klientów, właścicieli działek, wykonawców (mniej istotne jeśli mamy jednoosobową działalność ale przydatne w większej firmie). Do prowadzenia korespondencji oprócz listy odbiorców dostępne są zakładki pozwalające na adresowanie kopert i utworzenie książki nadawczej.

 

Podobnie jest z automatyzacją różnych czynności. Program jest tym bardziej efektywny im więcej mamy typowych szablonów i wpisów gotowych do użycia.
Przy tworzeniu dokumentów stosujemy słowniki rodzaju zgłaszanych prac, miejscowosci i ulic. 
Możemy tworzyć własne dokumenty z szablonów, pobierać je z bazy dokumentów udostępnianych przez użytkowników programu. Dzielenie się własnymi wzorami dokumentów powinno być przydatne, gdyż jak wiemy, wzory z rozporządzeń to jedno, a warianty tych dokumentów stosowane w różnych powiatach, to druga sprawa.


Oczywiście w danej pracy możemy też gromadzić dowolne dokumenty w różnych formatach, chociażby pdf oraz zdjęcia i skany.

Jeśli poza wydrukowaniem zgłoszenia chcemy gromadzić obszerniejszy zestaw informacji o robocie, to poza zbieraniem danych opisowych, możemy posłużyć się informacją w formie graficznej. Wystarczy wprowadzenie numeru teryt w robocie aby właściwy obręb mógł być pokazany w Google Maps. Poza tym roboty z zasady powiązane są z działkami o których informacje wprowadzimy nie tylko ręcznie ale pozyskamy z pliku SWDE, zestawu punktów albo podkładu z dowolnego serwera WMS.

Dla wykonawców, którzy poza tworzeniem dokumentów geodezyjnych chcą kontrolować inne aspekty zlecenia, wprowadzamy możliwość wpisywania kosztów oraz fakturowania robót a także terminarz, który jest powiązany z kalendarzem Google.

 

Jeśli chodzi o stronę techniczną działania programu, to warto wiedzieć, że baza danych może być instalowana lokalnie, na jednym stanowisku komputerowym, ale jeśli chcemy mieć dostęp do niej w firmie z różnych stanowisk, to bazę możemy zainstalować jako serwer, nie ma to także wpływu na cenę programu.
Wersja demonstracyjna czyli niezarejestrowana, działa przez miesiąc i wymaga dostępu do internetu w tym czasie.

 

Licencja na oprogramiowanie jest wieczyta. Brak ograniczeń ilości stanowisk w firmie

Program jest objęty (nieobowiązkową) opłatą za dostęp do aktualizacji przez internet.

Dostęp do aktualizacji: Pierwszy rok bezpłatnie

Przedłużenie dostępu do aktualizacji przez internet na kolejny rok 49,00 zł dla użytkowników C-Geo i 99,00 zł dla pozostałych osób (ceny netto).

koszyk