Aktualizacja GML Factory

                     

Ostatnie zmiany:

 

24-04-2018 - Dodano dodatkowe kontrole bazy GESUT:
1. kontrola poprawności zapisu współrzędnych,
2. dla atrybutów srednica, wymiarPionowy i wymiarPoziomy jest sprawdzana precyzja zapisu atrybutu oraz czy wartość mieści się w zakresie dopuszczalnych wartości
3. dla przewodów kontrola poprawności atrybutów rodzajPrzewodu i przebieg
4. dla punktów o określonej wysokości kontrola wypełnienia oraz poprawności atrybutów rzednaGory/rzednaDolu
5. dla urządzeń technicznych związanych z siecią kontrola atrybutów ksztaltUrzadz i srednica
- poprawka podczas wybierania obiektów na mapie - pomijanie niewidocznych obiektów.

 

27-03-2018 - dodano możliwość generowania raportu z weryfikacji pliku GML z możliwością wydruku (również do drukarki PDF) w obu wersjach