Softline Plus

Szanowni Państwo!


Firma Softline działa od 1992 roku. Od początku zajmowaliśmy się tworzeniem oprogramowania dla Geodezji.

Pierwszymi naszymi aplikacjami były programy C-Geo (Concurrent GEO) i M-GEO (dla Psion do rejestracji i obliczeń w terenie). Powstały one w 1991 r. w czasie naszych studiów geodezyjnych na Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy).


Program C-Geo dla DOS był rozwijany przez 4 lata. Ostatnia jego wersja 3.5 powstała w 1994 roku, i w tym roku rozpoczęliśmy pracę nadC-Geo dla Windows.

Sprzedaż C-Geo v. 1.0 dla Windows rozpoczęliśmy od 1995 roku. Ze względu na rosnące potrzeby użytkowników programu w październiku 2007 roku doczekaliśmy się kolejnej wersji 8.0.
 

Od roku 2010 program jest rozwijany na bieżąco, czyli nie ma już numerowanych wersji (5,6,7,8...) a kolejne roczne edycje – a więc od stycznia 2016 - C-GEO Edycja 2016.

Program jest regularnie aktualizowany. Wprowadzane są zmiany wynikające z nowych przepisów prawnych w geodezji, w odpowiedzi na propozycje użytkowników programu, a także w wyniku realizacji naszego projektu rozwoju C-GEO.

Zakupując prawo do aktualizacji C-GEO zyskuje się zarówno dostęp do najnowszych wersji programu, rozwiązań zgodnych z aktualnymi przepisami, jak i stałą gwarancję oraz serwis i wsparcie techniczne dostępne przez telefon, e-mail i forum internetowe.

Na koniec 2015 roku ponad 7 tysięcy przedsiębiorstw i osób użytkowało C-GEO, liczba licencji przekroczyła 12 tysięcy sztuk.


Poza tworzeniem oprogramowania dla geodezji, od 1998 r. rozwijamy oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami w zakładach przemysłowych (energetyka, gazownictwo) i zarządzaniem dokumentacją w administracji samorządowej (powiaty, gminy). Są to programyESTIMA dla koncernów energetycznych (TAURON, ENEA)ESTIMA - Architektura, PINB i inne.

Więcej na stronach:                       www.estimy.com               www.estima.xgeo.pl

Obecnie mamy ponad 300 użytkowników tych programów w jednostkach samorządu.