Moduły do programu C-GEO

Moduł "Transformacja wysokości"  
Moduł "Operat elektroniczny" 
Moduł "Mapa obiektowa Leica XML"
Moduł "Importu danych podmiotowych i przedmiotowych EGiB w formatach SWDE/GML"
Moduł "Dziennik pomiarów RTK/RTN"
Moduł "Aktualizacja mapy zasadniczej GML"
Moduł "Wyrównanie osnów 3D/GNSS
Moduł "Wyrównanie ścisłe sieci poziomych i niwelacyjnych"
Moduł "Objętości i warstwice"
Moduł "Projektowanie tras XYZ"
Moduł "Przekroje pionowe terenu"
Moduł "Kalibracja rastra na mapie"  
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji rastrów (spline,wielomiany)
Moduł "Transformacja 3D" w pakiecie z modułem "Odległości od płaszczyzny"
Moduł "Zewnętrznych baz danych"