Moduły do programu C-GEO

Moduł "Operat elektroniczny" 
 
Moduł "Mapa obiektowa Leica XML"  
Moduł "Importu danych podmiotowych i przedmiotowych EGiB w formatach SWDE/GML"  
Moduł "Dziennik pomiarów RTK/RTN"  
Moduł "Aktualizacja mapy zasadniczej GML"  
Moduł "Wyrównanie osnów 3D/GNSS  
Moduł "Wyrównanie ścisłe sieci poziomych i niwelacyjnych"  
Moduł "Objętości i warstwice"  
Moduł "Projektowanie tras XYZ"  
Moduł "Przekroje pionowe terenu"  
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji rastrów (spline,wielomiany)  
Moduł "Odległości od płaszczyzny"  
Moduł "Zewnętrznych baz danych"