Dokument RTF

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dokument RTF
Kategorie Projekty, tabele Paski narzędzi

Wykorzystanie edytora RTF dla potrzeb wstawiania sformatowanych tekstów, rysunków i tabel na mapę.

W czasie opracowania mapy czasem zachodzi potrzeba umieszczenia na niej tekstu akapitowego, zdjęcia, mapy topograficznej z zaznaczoną lokalizacją (nie w skali), logo firmy, zestawienie tabelaryczne, czy wycinek raportu z obliczeń.

Powyższe dane łatwo prowadzić na mapę przygotowywaną w programie C-GEO wykorzystując funkcję „Tekst sformatowany” znajdującą się na pasku ikon „Rysowanie” (Rys. 1) lub uruchamiając ją przez użycie kombinacji klawiszy Alt+Ctrl+R. Po uruchomieniu wspomnianej funkcji, na ekranie pojawi się okno edytora RTF (Rys. 2) w którym możemy wprowadzić wszystkie niezbędne elementy nie będące standardowo treścią mapy.   Dokument rtf1.png

Rys. 1. Pasek narzędziowy ,,Rysowanie.

Dokument rtf2.png

Rys. 2 Wbudowany edytor RTF

Pracę w edytorze dobrze jest zacząć od ustawienia formatu strony którą będziemy chcieli wstawić na mapie. W tym celu należy użyć przycisku „MENU”, a następnie wybrać opcję nazywającą się „Rozmiar strony”. Po jej wyzwoleniu na ekranie pokaże się okno dialogowe umożliwiające wybór formatu kartki jaką chcemy wstawić na mapie (Rys. 3).

Dokument rtf3.png

Dokument rtf4.png

Rysunek 3 Ustawienie rozmiaru strony

Po ustawieniu powyższych opcji można swobodnie korzystać z możliwości jakie daje nam edytor RTF. Niniejszy tutorial nie ma na celu pokazania w jaki sposób zmienić czcionkę czy inne podstawowe elementy edytorskie ponieważ założono, że użytkownik ma już pewne doświadczenia choćby z edycji raportów wynikowych w C-GEO. Należy jednak pamiętać aby nie używać koloru tekstu takiego samego jak tło mapy  ponieważ wstawiony tekst nie będzie się niczym odróżniał od tła i zobaczymy go dopiero po wydruku. W celu zademonstrowania dalszych możliwości autor zmienił rozmiar strony na A5 oraz wprowadził pewien przykładowy tekst (Rys. 4).

Rys4rtf.jpg

Rysunek 4 Wykorzystanie edytora do wprowadzenia sformatowanego tekstu akapitowego


Po naciśnięciu przycisku OK, użytkownik wskazuje miejsce osadzenia strony na obszarze mapy, a następnie akceptuje je przez naciśnięcie lewego klawisza myszki. Program jednak nie przerywa wstawiania i ten sam tekst możemy wstawić również w innym miejscu (druga kopia). W celu zakończenia wstawiania należy nacisnąć prawy klawisz myszki. Po osadzeniu dwóch kopii wprowadzonego tekstu otrzymamy następujący wygląd okna mapy (Rys. 5).

Rys5rtf.jpg

Rysunek 5 Okno mapy z wstawionym dwa razy przykładowym tekstem

Dodatkową cechą wstawianego arkusza jest to iż można go łatwo przesuwać na mapie. W tym celu najeżdżamy na obszar tekstu myszką, wciskamy lewy klawisz myszy i przesuwamy go na nowe miejsce. Efekt takiego przesunięcia zamieszczono poniżej (Rys. 6).

Rys6rtf.jpg

Rysunek 6 Mapa po przesunięciu ramki RTF


Wstawienie obrazów graficznych do edytora

W wielu przypadkach, oprócz tekstu będziemy chcieli wstawić na mapę różnego rodzaju obrazy graficzne. Funkcja wstawiania rastra nie nadaje się np. do wprowadzenia na mapę szkicu lokalizacyjnego czy też logo firmy, za to omawiana funkcja sprawdzi się na tym polu w 100%. Do wstawionego tekstu chcę dodać logo firmy (oczywiście mogą państwo wywołać edytor z pustą treścią i wstawić obraz niezależnie od wcześniej wpisanego tekstu). W tym celu naciskam przycisk MENU oraz wybieram funkcję „Wstaw rysunek” (Rys. 7) – należy tu zaznaczyć iż obraz można również wkleić za pomocą schowka systemowego (Ctrl+C i Ctrl+V).


  Rys7brtf.jpg  

Rys. 7 Wstawianie obrazów graficznych w edytorze RTF

Po wybraniu odpowiedniego obrazu graficznego możliwa jest zmiana rozmiaru rysunku oraz ewentualne dopisanie dodatkowego tekstu jaki ma być umieszczony razem z obrazem (Rys. 8).

Rys8rtf.jpg

Rys. 8 Edytor RTF z obrazem graficznym

Po zakończeniu edycji naciskamy przycisk OK, po czym tekst z obrazem zostanie osadzony na mapie. Zaletą takiego sposobu wstawienia obrazu jest to, iż można go w każdej chwili przesunąć w dowolne miejsce (należy zwrócić tu uwagę na to, że po złapaniu obiektu w celu jego przesunięcia trzeba chwilę poczekać aż program zacznie reagować na ruchy myszką, ważne jest aby w tym czasie nie puszczać lewego przycisku myszy).


Rys9rtf.jpg

Rys. 9 Okno mapy z wstawionym obrazem graficznym w edytorze RTF


Rys10artf.jpg

Rys. 10 Przykład osadzenia zdjęcia mierzonego obiektu


Rysowanie i wstawianie tabel

Mimo dużych możliwości edytowania tekstów, wstawiania symboli czy obrazów myślę że najczęstszym zastosowaniem edytora RTF jest wstawianie tabel. Program udostępnia wiele narzędzi umożliwiające wstawianie tabel jak i manipulowanie już istniejącymi (Rys.12).

Rys11rtf.jpg

Rys. 11 Narzędzia do operacji na tabelach Przyciskiem oznaczonym na fioletowo można wstawić do edytora pustą tabelę, a następnie pozostałymi narzędziami ją sformatować.

  Rys12artf.jpg


Rys.12 Funkcja formatowania ramki tabeli

Po naciśnięciu przycisku „Stwórz tabelę” (Rys.13) pokaże się okno z możliwością wyboru rozmiaru tabeli (w późniejszym etapie jest możliwość dodania lub odjęcia kolumn i wierszy) oraz zaznaczenie opcji czy krawędzie tabeli mają być drukowane.

Rys13rtf.jpg

Rys. 13 Ustalenie liczby kolumn i wierszy w tabeli

Po wstawieniu tabeli możliwe jest łączenie komórek (niestety jedynie w wierszach), zmiana rozmiarów czy też formatowania. Wypełnioną danymi tabelę można osadzić na mapie (Rys. 14).

Rys14rtf.jpg

Rys. 14 Mapa z wstawioną przykładową tabelką


Wstawianie tabel z raportów z C-GEO

Podczas tworzenia szkiców tyczenia edytor RTF bardzo dobrze się sprawdza do wstawienia na mapę (szkic) wykazów współrzędnych punktów osnowy czy też punktów tyczonych oraz miar do odłożenia zapisanych w raporcie z obliczeń (Rys. 15).

Rys15rtf.jpg

Rys. 15 Wykaz współrzędnych do wstawienia na mapie

W przedstawionym przykładzie celem jest wstawienie na mapie wykazu współrzędnych wygenerowany przez program C-GEO. Wykaz można zapisać do Raportu, a następnie otworzyć w edycji raportów lub nacisnąć ikonkę wydruku aby otworzyć okno podglądu wydruku (Rys. 16).

Rys16rtf.jpg

Rys. 16 Skopiowanie do schowka danych które należy osadzić na mapie

Po otworzeniu okna podglądu wydruku należy zaznaczyć tekst który później zostanie wklejony na mapie, a następnie skopiować go do schowka przez naciśnięcie odpowiedniej ikonki (Rys.16) lub przez skrót klawiszowy Ctrl+C. Gdy dane są w pamięci schowka można wyłączyć podgląd edycji oraz wywołać na mapie funkcje edytora RTF. Po jego włączeniu przyciskamy ikonkę wklejenia danych ze schowka lub kombinację klawiszy Ctrl+V (Rys. 17).

Rys17rtf.jpg

Rys.17 Edytor RTF z wstawioną treścią raportu

Po wprowadzeniu ewentualnych zmian wstawiamy wklejony raport na mapę.


Rys18rtf.jpg


Rysunek 18 Okno mapy z wstawioną treścią wykazu współrzędnych


Opracował:


Opole, dnia 25.01.2010    Rafał „FaFaL” Kocierz

Serdeczne podziękowania za wykonaną pracę składa zespół Softline.   

Więcej na [1]