Działki

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Działki
Kategorie Mapa
GML
Powiązania Warstwy
Różnice w polach powierzchni podczas rozliczania działek i użytków
Wykaz Zmian Danych Ewidencyjnych
Obliczanie powierzchni
Obsługa plików SWDE

Działki - jeden z głównych typów warstw w programie C-Geo.

Wskazówki przydatne przy pracy przy rysowaniu i edycji

  • przy rysowaniu „ręcznym” działek (czyli bez wspomagania się narzędziem Edytor mapy obiektowej) nazwa warstwy może być dowolna. Jeśli rysujemy wybierając obiekty narzędziem Edytor mapy obiektowej , to odcinki granic działek umieszczane będą na warstwie o domyślnej nazwie Granice,grunty.

TypDzialka.png


  • warstwa z działkami musi mieć nadany typ Działki - ustalamy go w oknie Legendy - zaznaczamy warstwę -> prawy klawisz myszki -> Ustaw jako...


UstawJakoDzialki.png


  • rysujemy działki dbając o kontrolę topologiczną — sprawdzamy czy granice się nie przecinają, nie ma niedociągnięć lub przeciągnięć czołówek w punktach granicznych itp. Możemy wykonać kontrolę spójności mapy (Mapa > Kontrola spójności mapy) oraz kontrolę topologii mapy (Mapa > Kontrola topologii mapy). Tworzymy zamknięte obiekty typu działka, które szczelnie wypełniają całą przestrzeń opracowania: (Mapa > Stwórz obiekty dla warstwy działek).
  • nadajemy działkom jednoznaczne numery- w oknie mapy klikamy na przycisk Informacja o obiektach (jeden z dwóch wariantów tego narzędzia), który wywołuje okno do wyświetlania rekordów zbioru danych podpiętych do działek (Patrz: Dane). Wybór sposobu wyświetlania rekordów zależy od naszych przyzwyczajeń, jednak użycie w „tradycyjnej” wersji udostępnia dodatkowo możliwość wykonywania różnych operacji na rekordach. Następnie klikamy na dowolną z działek na mapie. Ilość rekordów w oknie informacji o obiektach odpowiada ilości działek. Dla każdej z nich wpisujemy w polu Numer_dzialki odpowiadający jej numer.


RekordDzial.png