Edytor formularzy

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Edytor formularzy
Kategorie Mapa
Edytory
Powiązania Formularz
Formularze - nowy edytor v.2

Edytor formularzy - jest to oddzielna aplikacja, edytor ten służy do tworzenia nowych lub modyfikacji istniejących formularzy. Definiujemy linie, teksty i format pola roboczego do wstawienia mapy w formularz. Linie i napisy rysujemy w polu formularza. (można potem dokonać korekty przesuwając strzałką lub obok zmieniając współrzędne linii czy napisu. Zdefiniowany formularz wczytuje się z opcji Formularz . Formularze z rozszerzeniem .fr3 edytuje się w inny sposób więcej na Formularze - nowy edytor v.2.


Ed form.jpg


Składnia edytora tekstowego:

znak # przed linią powoduje że jej nie widać (np. komentarz)

POLE_ROBOCZE lewa dol prawa gora


LINIA x1 y1 x2 y2 kolor typ szer

kolor : 1-czarny, 2-bialy, 3-zolty, 4-czerwony, 5-zielony, 6-blekitny, 7-niebieski

typ : 0-ciagla, 1-kropkowa, 2-przerywana.

szer  : szerokosc lini w mm.


TEKST dol lewa gora prawa poz kolor typ wysok szkic

dol  : dolny zakres tekstu

lewa  : lewy zakres tekstu

gora  : gorny zakres tekstu

prawa : prawy zakres tekstu

poz  : wyrownywanie tekstu pion poziom

0 1 2

3 4 5

6 7 8

kolor : 1-czarny, 2-bialy, 3-zolty, 4-czerwony,5-zielony, 6-blekitny, 7-niebieski

typ  : 0-normalny, 1-kursywa, 2-pogrubiony, 3-pogrubiony z kursywa 4-podkreslony, 5-podkreslony z kursywa, 6-podkreslony pogrubiony, 7-podkreslony pogrubiony z kursywa

wysok : wysokosc w mm.

szkic : tekst jaki ma byc kreslony

brak wartosci szkic - tekst edytowalny.


Zmienne:

"Nr Teryt": $pNr_Teryt

"Teryt jednostki ewidencyjnej i kod obrębu": $pNr_Teryt_gmi

"Województwo": $pWojewodztwo

"Powiat": $pPowiat

"Gmina": $pGmina

"Jednostka ewidencyjna": $pJedn_ewid

"Id. Obrębu": $pIdObreb

"Nazwa Obrębu": $pNazwaObreb

"Karta mapy": $pKarta_Mapy

"Zleceniodawca": $pZleceniodawca

"Księga robót": $pKsiega_Robot

"KERG": $pKerg

"Projekt założył": $pUser

"Nazwa projektu": $Projekt

"Tabela podst.": $pTabela_P

"Tabela robocza": $pTabela_R

"Data założenia": $pData

"Data modyfikacji": $pData_Mod

"Data ostat. arch.": $pData_Arch


Kolejne wiersze opisu projektu można wywołać używając

$p0 - pierwsza linia opisu projektu

$p1 - druga linia opisu projektu

$p2 - .....

$p3 - czwarta linia opisu projektu


$g - godło sekcji

$gg - godło sekcji wyższej (górnej)

$gd - godło sekcji dolnej

$gp - godło sekcji z prawej

$gl - godło sekcji z lewej


Data

"Data założenia": $pDData

"Data modyfikacji": $pDData_Mod

"Data ostat. arch.": $pDData_Arch


Godzina

"Godzina założenia": $pGData

"Godzina modyfikacji": $pGData_Mod

"Godzina ostat. arch.": $pGData_Arch


Data i Godzina

"Data założenia": $pDGData

"Data modyfikacji": $pDGData_Mod

"Data ostat. arch.": $pDGData_Arch


jak i został możliwość wpisania

"Godzina założenia": $pData

"Godzina modyfikacji": $pData_Mod

"Godzina ostat. arch.": $pData_Arch


Istnieje również mozliwość wpisywania w jednym polu tekstu składającego się napisu wpisanego i tekstu pobranego z opisu projektu, godła, współrzędnych ... np:

Gmina: $pGmina

godło: $G


jak również można wstawić kilka parametrów

wsp X: $x Y: $y

dodano możliwość ustalenia dokładności wyświetlania $x i $y w formularzach ustalaną w parametrach tekstu po ":" ilość miejsc po przecinku, np: $x:3 $y:2

Kilka uwag do tego:

po parametrze (który jest w środku) należe wstawić znak " " (spacja) lub $ ($ nie bedzie wyświetlany)

Np:

$pPowiat-$pGmina jest błędny

poprawnie należy wpisać

$pPowiat$-$pGmina ( "Opole-Czarnowąsy" )

lub

$pPowiat - $pGmina ( "Opole - Czarnowąsy" )

dodano możliwość umieszczania w formularzach pól opisowych "zwykłych" (standardowo zdefiniowanych w programie) i "dodatkowych" (definiowanych przez użytkownika w oknie projektu, zakładka "Więcej" przycisk "Dodatkowy opis") z tabeli ($t+nazwa pola) i z projektu ($p+nazwa pola),