GeoOrganizer

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Opis programu

Program GeoOrganizer - służy do zarządzania dokumentacją tworzoną podczas robót geodezyjnych, a w szczególności do wspomagania zgłaszania robót według nowych zasad.

Przy pomocy GeoOrganizera zakładamy i prowadzimy bazy: adresatów zgłoszenia (ośrodków), klientów, właścicieli działek, wykonawców (mniej istotne jeśli mamy jednoosobową działalność ale przydatne w większej firmie). Do prowadzenia korespondencji oprócz listy odbiorców dostępne są zakładki pozwalające na adresowanie kopert i utworzenie książki nadawczej.

Podobnie jest z automatyzacją różnych czynności. Program jest tym bardziej efektywny im więcej mamy typowych szablonów i wpisów gotowych do użycia. Przy tworzeniu dokumentów stosujemy słowniki rodzaju zgłaszanych prac, miejscowości i ulic. Możemy tworzyć własne dokumenty z szablonów, pobierać je z bazy dokumentów udostępnianych przez użytkowników programu. Dzielenie się własnymi wzorami dokumentów powinno być przydatne, gdyż jak wiemy, wzory z rozporządzeń to jedno, a warianty tych dokumentów stosowane w różnych powiatach, to druga sprawa.

Oczywiście w danej pracy możemy też gromadzić dowolne dokumenty w różnych formatach, chociażby pdf oraz zdjęcia i skany.

Jeśli poza wydrukowaniem zgłoszenia chcemy gromadzić obszerniejszy zestaw informacji o robocie, to poza zbieraniem danych opisowych, możemy posłużyć się informacją w formie graficznej. Wystarczy wprowadzenie numeru teryt w robocie aby właściwy obręb mógł być pokazany w Google Maps. Poza tym roboty z zasady powiązane są z działkami o których informacje wprowadzimy nie tylko ręcznie ale pozyskamy z pliku SWDE, zestawu punktów albo podkładu z dowolnego serwera WMS.

Dla wykonawców, którzy poza tworzeniem dokumentów geodezyjnych chcą kontrolować inne aspekty zlecenia, wprowadzamy możliwość wpisywania kosztów oraz fakturowania robót a także terminarz, który jest powiązany z kalendarzem Google.

Geoorganizer.png

Logowanie

Na początku pole logowania i hasła są puste , wiec logujemy się nie podając żadnych wpisów. W Opcje - konta użytkowników - możemy zdefiniować dane osób które będą się logować do programu. Jeżeli tak zrobimy to przy logowaniu wpisujemy login (możemy zaznaczyć "checkbox" alby zapamiętał program login) i podajemy hasło użytkownika

Jest także możliwości prostszego logowania do GeoOrganizera pracującego w sieci lokalnej z wieloma użytkownikami. Jeśli użytkownik nie chce podawać hasła przy każdym włączaniu programu, może skorzystać z funkcji automatycznego logowania, które jest możliwe w Windows. W tym celu należy znać nazwę domeny i nazwę użytkownika. Dane te są zapisane w rejestrze Windows, można je odczytać po wywołaniu konsoli Windows - po wciśnięciu ikonki Windows i wpisaniu "cmd", a następnie w oknie konsoli - polecenia set. Wówczas zostanie wyświetlona między innymi nazwa domeny (userdomain) i jej użytkownika (username). Znając te dane, należy dodać kolejnego użytkownika do listy w GeoOrganizerze - menu Opcje-Konta użytkowników, podając nazwę w sposób: Nazwa domeny\użytkownik, przykładowo: X390\JNowak. Po restarcie GeoOrganizera, należy wybrać tego użytkownika, a przy kolejnych uruchomieniach programu, nie będzie trzeba już logować się do niego - będzie włączał się bez żądania hasła. Rozwiązanie to można polecać gdy użytkownik nie obawia się, że ktoś inny może korzystać z jego komputera i danych GeoOrganizera.

Instalacja

Jeżeli instalujemy serwer i program na jednym stanowisku trzeba dwukrotnie uruchomić [1] instalator. Mamy do wyboru:

Instalacja wersji jednostanowiskowej

W przypadku instalacji wersji jednostanowiskowej program i baza danych instalowana jest na stanowisku instalacji programu. Plik z danymi nazywa się ROBOTY.GEO i instalowany jest w katalogu : C:/Użytkownicy/Publiczne/Dokumenty publiczne/Geo Organizer

Instalacja wersji wielostanowiskowej

Polega na tym że instalujemy programy na paru stanowiskach i w każdym z nich ustawiamy w menu "Narzędzia" - "Połącznie z bazą danych" zmieniamy położenie bazy danych na "na serwerze" i podajemy IP komputera (serwera), port i dowolną nazwę.

Instalacja serwera

Serwer możemy zainstalować jako program lub jako usługę.

Aby uruchomić serwer jako usługę należy najpierw normalnie zainstalować serwer. Po zainstalowaniu serwera pojawi się ikonka w prawym dolnym rogu . Dwuklik myszy na niej pozwoli na sprawdzenie IP komputera (do wpisania do GeoOrganizera na innych stanowiskach). W konfiguracji możemy określić miejsce zapisania dokumentów i kopii bezpieczeństwa.

Jeżeli chcemy mieć serwer jako "usługę" należy zamknąć serwer i usunąć go z Autostartu Windowsa.

Aplikacje autostartu.jpg

Następnie wejść do katalogu C:/GeoOrganizer (lub tam gdzie zainstalowaliśmy serwer i uruchomić plik konfiguracja_uslugi Klikamy na Instaluj usługę serwera a następnie Uruchom serwer W tym miejscu mamy także możliwość zmiany innych ustawień w tym portu serwera. Bywa że może być problem z domyślny portem 8080. Wtedy należy zatrzymać serwer zmienić na 443 i ponownie uruchomić serwer. Potem najlepiej zrestartować Komputer.

Usługa powinna być widoczna w "Menedżerze zadań" w zakładce "Usługi" (GeoOrganizer_usługa_serwera.exe) stan - uruchomiony

Wpisy do bazy GeoOrganizera są w pliku z danymi: ROBOTY.GEO. Plik ten jest w głównym katalogu serwera (domyślnie C:/GeoOrganizer). Warto robić częste kopie tego pliku na innym dysku.