Import GML

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Import GML
Kategorie Import/Eksport
GML
Rozszerzenie dla pliku .gml

Import GML - import plików GML do programu C-Geo wygenerowanych z aplikacji używanych w ośrodku.

Aby importować plik GML zgodnie z rozporządzeniem z 2015 roku należy posiadać moduł do C-GEO "Aktualizacja mapy zasadniczej GML"

Po pobraniu pliku wygenerowanego przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy go rozpakować i wyodrębnić z niego plik .gml . Następnie plik ten można zaimportować do C-Geo:

1. Z listy projektów wybieramy Mój komputer i folder, do którego wypakowaliśmy plik .gml. Można dodać folder do Ulubionych poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy - ułatwi to wyszukiwanie.

ERGO1.png

2. WAŻNE!!! W aktualizacji z dnia 10.06.2016r. dodano rozpoznawanie czy plik GML jest utworzony zgodnie z poprzednimi rozporządzeniami (z 2013 r.) czy zgodnie z najnowszymi przepisami (z 2015/2016 r.), a także w jakim układzie odwzorowania są współrzędne, dzięki temu program automatycznie zakłada właściwą mapę obiektową, udostępnia odpowiedni edytor obiektów mapy zasadniczej i ustala właściwy układ współrzędnych

3. Zgodnie z powyższym, klikamy prawym klawiszem myszy na pliku .gml i wybieramy z listy opcję Importuj XML/GML Mapa Zasadnicza 2013/2015 - pojawia się okno zakładania nowego projektu - jak widać, szablon i zestaw kodów wybiera się automatycznie ( odpowiednio Mapa Zasadnicza 2013 lub 2015) i radzimy nie zmieniać tych ustawień. GML możemy importować do istniejącego projektu (wybieramy go z listy) lub do założonego na nowo.


UWAGA!

Jeżeli importujemy do istniejącego projektu to powinien mieć ten sam zestaw kodów (wtedy unikniemy problemów wiązanych z każdorazową zmianą zestawu kodów w zależności od otwartej tabeli)
   

Import gml.png

Ewmapa import 2.png

Otrzymujemy kolejno komunikaty o imporcie, przeprowadzeniu walidacji (możemy wybrać rodzaj walidacji) Podczas importu większych plików GML mogą być komunikaty "brak odpowiedzi" - należy cierpliwie czekać - program pracuje

Po zakończeniu przetwarzania pliku przez program, można otworzyć raport z walidacji. (W zasadzie przy imporcie plików z ośrodka można wyłączyć weryfikację topologiczną) Potem może być komunikat o chęci zaznaczenia błędnych obiektów na mapie. (Raczej nie trzeba tego robić) . Raport z walidacji też nam raczej nie jest potrzebny ale możemy go zapisać do pliku .csv .

Import GML może być również wykonany na inne sposoby, do stworzonego już projektu. Przy otwartym oknie mapy za pomocą Plik --> Import --> GML Mapa zasadnicza 2015

Import gml1.png

A także również z poziomu legendy jak na rysunku poniżej. Ważne jest wtedy podczas tworzenia takiego projektu wybrania odpowiedniego szablonu oraz zestawu kodów.

Import gml2.png

Więcej na [1] a także [2] oraz [3]