Import z EWMapa

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Import z EwMapa
Kategorie Import/Eksport
Rozszerzenie dla pliku .edz
Powiązania Import GML (EwMapa)
Eksport do GML (EwMapa)
Eksport do EWMapa — pliki ASCII dla programu EWMapa
Import i eksport - EWMapa wektory do / po modyfikacji
Import plików eob (EwMapa)
Słowa kluczowe import ; EwMapa ; szablon ;
punkt graniczny ; atrybut ; ZRD ; RZG
BPP ; STB ; działki ; acs


Import z EwMapa - import plików do programu C-Geo wygenerowanych z aplikacji EwMapa używanej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


Import plików krok po kroku

1. Zakładamy tabelę bez szablonu (lub z szablonem ewmapa.sz - to daje szanse na właściwe typy linii, chyba, że dany ośrodek ma inne niż standardowe nazewnictwo warstw), w niej dodajemy Warstwy Działki, Użytki, Kontury.

2. Importujemy opcją Plik -> Import -> EWMapa po kolei pliki Działki, Użytki, Kontury. Za każdym razem wskazujemy w oknie importu odpowiednią warstwę.

3. Importujemy Warstwy opcją Plik -> Import -> EWMapa - wektory, niestety jeżeli warstwy nie pokryły się z tymi z szablonu to nie przenoszą się kolory i style linii, ale treść jest rozwarstwiona wiec można te kolory i style ustawić samemu.


Wybór opcji importu


Okno importu

W aktualizacji 05.08.2015r. pojawiła się opcja odczytu atrybutów punktów granicznych z pliku PUNKTY.ACS przy imporcie działek z Ewmapy (funkcja Plik-Import-Ewmapa).

Aby zaimportować prawidłowo taki plik należy przed importem założyć nowy projekt z szablonem Mapy Zasadniczej (jest to konieczne, ponieważ do pól z atrybutami ZRD, STB, BPP i RZG podpięte zostały słowniki właśnie z Mapy Zasadniczej) i w nim założyć warstwę dla działek (ustawić rodzaj warstwy na działki). Dopiero na tak przygotowany szablon importujemy (plik-import-ewmapa) otrzymany plik dla działek (nie importujemy pliku punkty.acs - ładuje się on automatycznie) na przygotowaną warstwę.

Warto przed importem sprawdzić, czy otrzymany z ośrodka plik punkty.acs jest prawidłowy: najlepiej otworzyć go w notatniku i zobaczyć, czy dla każdego punktu wpisane są atrybuty. Przykład na screen'ie poniżej.

Przechwytywanie3.JPG