Kalibracja na lokalne punkty osnowy

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Kalibracja na lokalne punkty osnowy
Kategorie Moduły obliczeniowe
Ścieżka w programie Obliczenia -> Dziennik pomiarów RTK/RTN
Powiązania Dziennik pomiarów RTK/RTN
Wyrównanie ścisłe osnów 3D i GNSS


Niezależnie od mechanizmu kontroli punktów, przez porównanie punktów pomierzonych z punktami w tabeli, może zaistnieć potrzeba odnoszenia się do współrzędnych zapisanych w plikach. Przykładowo program SurvCE poza plikami RW5 wykorzystuje pliki *.LOC, które przechowują informacje o współrzędnych teoretycznych - osnowy, punktów kontrolnych lub do wytyczenia. W module Dziennik pomiarów RTK/RTN wprowadziliśmy możliwość takiego porównywania punktów oraz dostosowania (kalibracji) pomierzonych pozycji punktów, na podstawie porównania rzeczywistych i teoretycznych współrzędnych punktów osnowy i zamodelowania odstępstw między nimi.

Stosowanie transformacji lokalnej na osnowę włączamy w zakładce Dane ogólne, od tego zależy, czy wykonanie transformacji zostanie wspomniane w raporcie/dzienniku. Model dopasowania do osnowy jest przechowywany w plikach z parametrami kalibracji w formacie XML. Zestawów może być kilka, tworzymy je od początku lub konwertujemy ze wspomnianego formatu LOC programu SurvCE, plików Topcon TopSurv/Magnet albo tworzymy z punktów kontrolnych. Pliki przechowujemy w folderze C-Geo do użycia globalnego albo w folderze projektu, możemy je wtedy przenosić łącznie z kopią projektu.

Parametry transformacji są edytowalne. Możemy wybierać, dla transformacji xy:

  • Translację,
  • Wiernokątną 1go stopnia (Helmert),
  • Wiernokątną wyższego stopnia.

Możemy zastosować poprawki Hausbrandta.

Transformację wysokości wykonujemy funkcją liniową.

Rezultaty transformacji zapisujemy do raportu z dziennika RTK/RTN.

Sposób wykonania kalibracji pokazuje film: [1]

A krok po kroku robimy to następująco:

1. Ustawiamy układ na najbliższy docelowemu np. 65 strefa 4.

2. Na zakładce Dane ogólne w polu Dopasowanie do osnowy lokalnej naciskamy przycisk Nowy, a z listy do wyboru należy wybrać odpowiedni typ konwersji (z Topcona, z SurvCE, z punktów kontrolnych).

Lokalny kalibracja.png

NowaKali1.png

3. Pojawi się okno z punktami łącznymi, należy wykonać obliczenia i zapisać kalibrację.

NowaKali2.png4. Zaimportować dane pomiarowe.

5. Sprawdzić ustawienie czy jest Dane ogólne > Transformacja lokalna > Tak.

6. Wykonać obliczenia.