Obliczanie objętości, warstwice

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Oto przykład obliczenia objętości wykopu: Mamy za zadanie obliczenie objętości wykopu jak na rysunku:

Rys calosc.jpg

Do pobrania projekt z wyżej wymienionym zadaniem obliczenia objętości wykopu: Masy

Aby poprawnie obliczyć objętość należy dobrze zdefiniować model terenu. Mając wykop musimy zrobić dwa zadania:

Pierwszym zadaniem będzie obliczenie modelu terenu całości obiektu, czyli punktów w wykopie i na obrzeżu (punkty tworzące obrys obszaru).

Możemy to zrobić na kilka sposobów:

1. Wpisując punkty i współrzędne bezpośrednio do modułu

Wpis w tabeli.jpg

2. Skopiowanie współrzędnych punktów z tabeli roboczej i wklejenie ich w do tabeli modułu obliczeniowego

Kopiuj z tabeli.jpg

3. Zaznaczając obiekt na mapie i kopiując punkty tego obiektu do modułu

Kop zazn.jpg


Istnieją również inne możliwości zaznaczania punktów do modułu. Poniżej sposób zaznaczania punktów znajdujących się wewnątrz obiektu. Sposób ten zaznacza punkty w tabeli skąd przekopiowujemy punkty do poszczególnych okien modułu.

Zaznaczeniepunktów1.png

Do zakładki "połączenia stałe" można również kopiować punkty je tworzące wystarczy zaznaczyć obiekt stworzony poprzez połączenie tych punktów.

Zaznaczanie punktow2.png

Wygląd wypełnionej tabelki powinien być następujący:

Punkty calosc.jpg

Jak widać w zakładce "Punkty terenu" są wszystkie punkty wchodzące do obliczenia. (Oczywiście wszystkie punkty muszą mieć wysokości)a w zakładce "Punkty tworzące obrys obszaru" tylko punkty góry wykopu.

Należy jeszcze sprawdzić połączenia stałe. W przypadku gdy tego nie zrobimy będziemy mieli źle zdefiniowany model jak na rysunku:

Poloczenia.jpg

Połączenia stałe, czyli krawędzie wykopu definiujemy łącząc punkty na rysunku bądź definiując połączenia w tabelce połączeń stałych Zdefiniowany model można zobaczyć klikając na ikonkę ołówka w górnym menu

Drugim zadaniem jest obliczenie modelu terenu tylko "wieczka" czyli góry wykopu (na który się składają punkty obrysu obszaru) Czyli czyścimy dane i w tabeli "punktów terenu" i w tabeli "punktów tworzących obrys obszaru" będą te same punkty - góry wykopu

Jak już mamy oba modele terenu to zostaje jeszcze tylko obliczenie objętości a raczej różnicy objętości tych dwóch brył. co nam da w wyniku objętość wykopu

Obl obj.jpg

W tabelce mamy podaną objętość, powierzchnię skośną i powierzchnię zredukowaną

Zakładka "przecięcie z prostą"

Po podaniu współrzędnych XYH dwóch punktów prostej, przy wciśniętej ikonce Obliczenie wysokości punktu, wcisnąć Obliczenie - wtedy pojawi się okno z parametrami rzutowania - te ustawienia można zignorować w przypadku obliczania przecięcia z prostą. Po obliczeniu pojawi się wynik przecięcia z podaną prostą (trzeba kliknąć kursorem w tabelkę, żeby odświeżył się widok).

Punkt na prostej.png

Import modelu terenu zbudowanego w programie AutoCAD

Wykonujemy import DXF na mapę (szczegółowy opis znajduje się w Import z AutoCAD), kolejnym etapem jest zaznaczenie całości mapy (np. prostokątem. Zaznaczone punkty kopiujemy za pomocą funkcji "Kopiuj zaznaczone punkt". Następnie wklejamy je do modułu Punkty oraz Połączenia stałe. Wykonanie tych działań spowoduje, że możemy wygenerować model w oparciu o trójkąty, który będzie zgodny z tym CAD-em.