Spadki

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Spadki
Kategoria Kategoria:Moduły obliczeniowe
Ścieżka w programie Obliczenia na mapie -> Spadki


Spadki - narzędzie pozwalające na obliczanie spadku lub rzędnej końcowej (jeśli spadek jest znany) z możliwością wstawienia wyniku bezpośrednio na mapę. Ponadto umożliwia obliczenie rzędnej punktu na danej linii. Okno daje możliwość wyboru jednostki [procenty/promile].


Narzędzie znajduje się w rozwinięciu ikony Obliczenia na mapie [ikona 1].

Aby skorzystać z narzędzia na początku musimy wybrać jednostki, w jakich liczony będzie spadek. Do wyboru mamy: % , ‰ , * lub 1:n (stosunek długości boków):

SpadkiJednostki.JPG

Spadki10.png


  • wyznaczenie spadku pomiędzy znanymi rzędnymi [w procentach/promilach] - zaznaczamy kolejno numer punktu początkowego P, końcowego K oraz ewentualny numer wcinki W i w oknie Ustawienia wybieramy opcję Licz spadek. Po kliknięciu Oblicz otrzymujemy wartość spadku w % , którą możemy przenieść na mapę [ikona 3], podobnie jak rzędne początku i końca prostej [ikona 2];
  • wyznaczenie rzędnej na wcince W – zaznaczamy punkt pierwszy P i punkt drugi K oraz wcinkę W, którą chcemy obliczyć. Przy wybranej opcji Licz spadek i kliknięciu Oblicz otrzymujemy wartość rzędnej wcinki, którą możemy przenieść na mapę [ikona 4];
  • wyznaczenie rzędnej punktu K – zaznaczamy punkt początku prostej P o znanej rzędnej oraz punkt K z rzędną niewiadomą. W oknie numer 5 wpisujemy wartość spadku w %, natomiast w Ustawieniach wybieramy opcję Licz rzędną K. Po kliknięciu Oblicz uzyskujemy rzędną punktu K.

Spadki2.jpg


Ponadto narzędzie posiada możliwość zmiany ilości miejsc po przecinku dla wartości spadku i rzędnych [pole nr 6] oraz edycji czcionki tekstów wstawianych na mapę[pole nr 7].

Spadki tez można określić korzystając z narzędzia "czołówki" dla linii i obiektów zamkniętych. Trzeba tylko w oknie czołówek zmienić parametr na "spadki"