Wyrównanie ścisłe - wtyczka Odczyt SurvCE

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rafał Kocierz przygotował wtyczkę, która umożliwia wyciągnięcie danych z pliku w formacie RW5, potrzebnych do wyrównania wektorów GPS w nowym module Wyrównanie ścisłe, w przypadku kiedy plik RW5 nie zawiera wprost tych wektorów (zdarza się to np. przy użyciu niektórych wersji oprogramowania SurvCE). Wtyczkę proszę pobrać tutaj: [1] i skopiować do katalogu Wtyczki w głównym folderze C-Geo lub można ją zainstalować w samym C-Geo (Wtyczki > Pobierz wtyczki...). Wtyczka będzie widoczna po ponownym uruchomieniu C-Geo. Po uruchomieniu wtyczki należy odczytać plik RW5, przetworzyć go i zapisać wyniki. Wyniki zapisują się w tym samym miejscu na dysku co plik RW5. Powstaną dwa pliki o rozszerzeniach *.baz i *.wec. Pierwszy zawiera współrzędne stacji bazowych i wczytujemy go do C-Geo jak zwykły plik tekstowy zawierający współrzędne punktów:

Wczytanie pliku
Drugi z plików zawiera wektory, które wczytujemy do modułu wyrównania ścisłego - zakładka Wektory > Wczytaj dane > Plik tekstowy. Aby wszystko wczytało się we właściwe miejsce należy ustawić odpowiednio kolumny:

Od - 2

Do - 3

dX - 4

dY - 5

dZ - 6

Qxx - 7

Qyy - 8

Qzz - 9

Qxy - 10

Qxz - 11

Qyz - 12

Najlepiej schemat sobie zapisać tak jak jest na poniższym rysunku.


Schemat

Zamiast wczytywania wektorów możemy także od razu zapisać zadanie modułu Wyrównanie ścisłe i po prostu otworzyć je w module.