Szkolenie z aktualizacji mapy zasadniczej GML

  W związku z coraz powszechniejszym stosowaniem formatu GML do aktualizacji mapy zasadniczej w wielu PODGiK, zapraszamy zainteresowanych do udziału w szkoleniach. Proponujemy szkolenia zdalne bądź w siedzibie naszej firmy. 

Szkolenia zdalne poprzez internet

Łączymy sie zdalnie z komputerem klienta i szkolenie prowadzimy telefonicznie. Szkolenia trwają 3 godziny. Chętnych prosimy o wypełnienie formularza obok. Skontaktujemy się telefonicznie w celu wybrania teminu.

Szkolenie w biurze firmy Softline

Szkolenia takie prowadzone są w każdy piątek od godz. 10 do 13 w naszym biurze we Wrocławiu przy ul. Gradowej 2/8. Możliwe są także szkolenia w soboty, ale wówczas należy to uzgodnić z nami na kilka dni przed szkoleniem. Chętnych prosimy o wypełnienie formularza obok

Zakres obejmuje całość opracowania mapy zgodnie z rozporządzeniem:
szablony mapy/tabeli; zestawy kodów; edytor mapy obiektowej; import/eksport pliku w formacie GML; edycja atrybutów opisowych obiektów; generowanie etykiet. przyspieszanie pracy z danymi - wartości domyślne atrybutów, automatyczne wypełnianie konturów obiektów; automatyczne etykietowanie; przekodowanie;odczyt komunikatów walidatora.

Koszt szkolenia to 300 zł netto od osoby.