C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

Program cGeoZasiewy dla Pocket PC

W 2005 roku na potrzeby kampanii kontroli zasiewów opracowaliśmy oprogramowanie które pozwala na pomiar, rejestrację i przesyłanie danych kontrolowanych działek rolnych. Program ten nazywał sie Geozasiewy. Następcą tego programu jest cGeoZasiewy. Jego możliwości są pokazane poniżej...

 

 

Funkcje podstawowe:

 • możliwość zarządzania kolekcją gospodarstw
 • obiekty wyświetlane na mapie rozdzielone są pomiędzy warstwy
 • import danych w formatach: SHP, TIFF i JPG z georeferencją, XML (mapy ewidencyjne)
 • możliwość zmiany ustawień parametrów pracy odbiornika GPS
 • mozliwość pomiaru z pobieraniem poprawek z ASG EUPOS
 • możliwość rejestracji wyników pomiaru w układzie WGS-84 i układach lokalnych PUWG 1992 i 2000
 • możliwość monitorowania liczby dostępnych satelitów i wartości PDOP podczas pomiaru
 • import danych w formatach: SHP, TIFF i JPG z georeferencją, XML (mapy ewidencyjne)
 • eksport danych w formatach: GML zgodny ze schematem dla ZSZiK, DXF, tekstowym (z tabeli punktów)

Funkcje pomiarowe:

 • pomiar pola powierzchni i obwodu w czasie rzeczywistym
 • tryb pomiaru powierzchni – ciągły (interwał czasowy) oraz punktowy
 • łączenie pomierzonych punktów w obiekty powierzchniowe oraz wyznaczenie ich pola powierzchni i obwodu
 • wyznaczenie w terenie położenia punktu o zdefiniowanych współrzędnych – nawigacja do punktu
 • wizualizacja graficzna mierzonego obiektu w trakcie pomiaru na mapie wektorowej oraz rastrowej
 • rejestracja wyłączeń poprzez wpisy w polu identyfikator
 • tworzenie obiektów punktowych poprzez wskazanie na tle podkładu mapowego
 • możliwość edycji atrybutów opisowych gospodarstwa wynikających ze schematu GML
 • możliwość edycji współczynnika tolerancji pomiaru dla gospodarstwa

 

Program działa pod systemami: PocketPC 2003 SE, WM 5.0, 6.*, Windows CE 5.0, 6.0

koszyk