C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

Aplikacja D-GEO v2 dla Android

LogoProgram D-Geo w wersji v2 to nowa odsłona aplikacji stworzonej na urządzenia mobilne z nowym system operacyjnym Android.

 

D-Geo v2 idealnie sprawdzi się m.in. podczas sporządzania wywiadu terenowego, odszukiwania obiektów w terenie czy chociażby nawigowania do wskazanego punktu. Program pozwala podczytać dane z bardzo wielu źródeł m.in. GML-a (za pośrednictwem CGEO), serwerów WMS czy programów CAD. Aplikacja wykorzystuje mapy udostępnione przez Google, daje również możliwość pracy na mapie w trybie offline. W wersji v2 aplikacji poprawione zostało renderowanie mapy wektorowej oraz dodana została nowa funkcja - umieszczanie notatek. Dokonane w terenie zapiski składają się z części graficznej: punkt powierzchnia lub linia łamana oraz krótkiego opisu (np. obiekt usunięty), który może być wprowadzony do każdego obiektu graficznego.

Po uruchomieniu program wyświetla listę projektów (map). Projekty mogą być przesyłane z C-Geo za pośrednictwem serwera lub bezpośrednio przez sieć WiFi. Przesyłane projekty zapisywane są w głównym katalogu urządzenia z Androidem (katalog D-GEO). W każdym widoku można użyć gestu przytrzymania palca. W oknie projektów powoduje on otwarcie mapy. Na mapie przytrzymanie palca na punkcie powoduje przejście do tabeli punktów i ustawienie się na wskazanym punkcie. W tabeli przytrzymanie palca powoduje przejście do mapy i wycentrowanie wskazanego punktu.

 

Przedstawienie współdziałania C-GEO i D-GEO :