C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
genti dama piele naturala

GeoOrganizer do końca 2020 roku bezpłatny

 geoorganizer nazwaSzanowni Państwo,

jeżeli w tym trudnym okresie chcielibyście poświęcić czas na organizację pracy biurowej, to proponujemy zapoznanie się z aplikacją GeoOrganizer, z której do końca 2020 roku można korzystać bezpłatnie – wystarczy pobrać stąd instalację programu.

W obecnej sytuacji, gdy zalecane jest maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów, w geodezji najlepszym rozwiązaniem jest tworzenie dokumentów cyfrowych. Ze względu na ograniczone możliwości przebywania w terenie, można także przeanalizować dotychczasową organizację swoich danych geodezyjnych i zoptymalizować ją przy wykorzystaniu GeoOrganizera, który:

  • rejestruje lokalizację inwestycji, dane inwestora, pracy geodezyjnej, daty rozpoczęcia, planowanego zakończenia, rodzaj pracy, kosztorysy, obmiary, ponoszone koszty, rejestr czasu pracy, dane geodety odpowiedzialnego za pracę… W oparciu o te informacje można monitorować i planować działania firmy (np. zbliżające się terminy zakończenia prac), kontrolować terminarz zintegrowany z kalendarzem Google, sporządzać różnorodne zestawienia prac, kosztorysy…
  • na podstawie lokalizacji pracy geodezyjnej wywołuje właściwy miejscowo portal geodety, a także widok inwestycji w oknie Google Maps i na mapie z danymi różnych usług sieciowych WMS,
  • dane do pracy geodezyjnej otrzymane z ODGiK w różnych formatach przechowuje w rekordzie pracy geodezyjnej. Na podstawie danych działek, punktów granicznych i gotowych szablonów tworzone są raporty (protokoły, zawiadomienia, wezwania…). Raz zapisane do bazy dane z zasobu łatwo jest odszukać i wykorzystać,
  • pozwala dołącza
  • do pracy geodezyjnej wyniki pomiarów geodezyjnych w postaci plików (PDF, TIFF, JPG, DXF, XML, DOC, RTF, XLS…) czyli mapy wywiadu, dzienniki pomiarowe, raporty obliczeniowe, szkice elektroniczne, skany dokumentów pomiarowych... Użytkownicy C-GEO mogą skorzystać z połączenia obu programów Softline: raporty z C-GEO trafiają bezpośrednio do GeoOrganizera i wchodzą w skład tworzonego operatu elektronicznego. W rekordach prac geodezyjnych można przechowywać kopie projektów C-GEO, które mogą być w razie potrzeby odtworzone nawet po wielu latach,
  • tworzy dokumenty z wykorzystaniem wbudowanych w program szablonów: zgłoszeń prac geodezyjnych, wniosków o udostępnienie materiału zasobu, metryki pracy geodezyjnej, korespondencji (koperty, zwrotki, książki nadawcze), faktur, plików JPK,
  • rejestruje dokumenty i pliki, które z różnych względów nie mogą być umieszczone bezpośrednio
    w rekordzie pracy geodezyjnej, a są powiązane z pracą przez wskazanie do nich ścieżki (dla dokumentów lokalnych) lub linku (dla zasobu sieciowego),
  • umożliwia skanowanie analogowych materiałów poprzez funkcje programu i dołączenie ich do zasobu pracy geodezyjnej, co umożliwia późniejsze utworzenie operatu elektronicznego.

W większych firmach geodezyjnych, dostarczony w pakiecie serwer bazy danych zapewnia dostęp do danych w sieci firmowej użytkownikom aplikacji zainstalowanej na ich komputerach. Administrator może ustalić poziom dostępu do danych w zależności od uprawnień poszczególnych użytkowników (np. właściciel firmy, kierownik zespołu geodezyjnego, geodeta-pracownik terenowy, pracownicy kameralni, sekretariat, księgowość…).

GeoOrganizer umożliwia też współdzielenie się wzorcami dokumentów przez społeczność użytkowników programu w Internecie – udostępniony szablon dokumentu trafia do zasobu sieciowego szablonów i jest widoczny dla innych użytkowników.

Dane ze starszego programu do gromadzenia danych prac geodezyjnych (np. Operat) można zaimportować do GeoOrganizera, tak by nie trzeba było ich wprowadzać od początku.