C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

Aplikacja w przeglądarce www - C-GeoPortal

 

cgeoportal           www.c-geoportal.pl

Zapraszamy do testowania naszej nowej aplikacji do przeglądania i korzystania 

z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych (tabletach, telefonach, kontrolerach) oraz na komputerach PC, MAC działających z systemem Windows, Android , IOS, ChromeOS.

 

Funkcje programu (lupka):

- wyszukiwanie: działek (przez identyfikator działki), adresów, przejazdów kolejowych, kilometrażu,

- przeglądanie warstw serwisów WMS Krajowej Integracji (MPZP, EGiB, Uzbrojenia terenu, Numeracji adresowej), Ortofotomapy, BDOT10k i innych (ikonka warstw)

- lokalizacja położenia z wykorzystaniem czujnika GPS z wyświetlaniem współrzędnych z wybranych układach (WGS’84, 1992, 2000), (wybór PUWG)

- po kliknięciu w punkt informacja o: danych MPZP, wysokości z NMT, danych EGiB - (ikonka i)

Po uruchomieniu w przeglądarce na urządzeniu możemy :

 - dla systemu IOS - przypiąć do ekranu początkowego

cgp1

- dla systemu Android - dodać do ekranu głównego

- dla Windows – zainstalować jako aplikację (np. po otwarciu w przeglądarce Chrome):

cgp2

Wtedy aplikacja będzie działać jak natywna aplikacja (apka w urządzeniu mobilnym).

Wszelkie uwagi mile widziane :)