C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

Ważna aktualizacja aplikacji GeoOrganizer w zakresie przygotowania operatu elektronicznego

geoorganizer

W związku z wymaganiami nowego rozporządzenia w sprawie standardów technicznych…, firma Softline w aplikacji GeoOrganizer przeznaczonej do zarządzania pracami geodezyjnymi, opracowała rozwiązanie umożliwiające tworzenie elektronicznego operatu.

             Rezultaty i wyniki opracowania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych zapisane w plikach PDF, zgromadzone w bazie GeoOrganizera, są przez program scalane w jeden plik PDF, w porządku ustalonym przez geodetę. Plik ten zawiera jednolitą numerację stron i może być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisany przy wykorzystaniu profilu zaufanego. Przygotowany i podpisany dokument można przekazać do ODGiK.

Przechwytywanie

               Najnowsza wersja GeoOrganizera jest już dostępna do pobrania z serwisu Softline.