C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

Powierzchniowa poprawka odwzorowawcza przy obliczaniu powierzchni działki w C-GEO

wynikającej ze zniekształcenia obiektów powierzchniowych prezentowanych na płaszczyźnie odwzorowania w stosunku do tych samych obiektów prezentowanych na powierzchni elipsoidy stanowiącej geodezyjny system odniesienia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.''


Informujemy, że w C-GEO od 2001 roku wykorzystujemy poprawne reguły matematyczne dla wyznaczenia zredukowanej powierzchni ze względu na powierzchniową poprawkę odwzorowawczą.

Zarówno w instrukcji G-5, jak i w rozporządzeniu z 29 listopada 2013 r. są błędnie podane wartości współczynników niezbędnych do obliczania powierzchni zredukowanej. Wiedząc o tym, nie powielaliśmy tych błędów w swoich obliczeniach, ale opieramy się na prawidłowych wartościach i poprawnie wyliczamy poprawki odwzorowawcze do powierzchni.

W C-GEO uzyskuje się raport z obliczenia powierzchni działki, który zawiera wartość takiej poprawki:

Przy obliczaniu pola działek - Obliczenia powierzchni > Działki w edytorze obiektów wybieramy ,,Opcje'' - ikona z kartką i czerwonym pytajnikiem, zaznaczamy opcję ,,Drukuj poprawkę odwzorowawczą'':

clip image002

Przy tworzeniu raportu poprawka jest dodawana do raportu:

pobrany plik

Wszędzie gdzie jest w programie użyta nazwa ,,powierzchnia zredukowana'' to jest to powierzchnia korygowana w sposób wskazany w § 62.1, a szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do rozporządzenia (który jest mylnie w tekście rozporządzenia nazwany załącznikiem nr 5a).