Geo Organizer - setup testowy

aplikacja do zarządzania robotami geodezyjnymi
Awatar użytkownika
grzes
Team
Team
Posty: 2608
Rejestracja: piątek, 18 marca 2005, 23:01

Geo Organizer - setup testowy

Post autor: grzes »

Setup testowy dostępny jest tutaj
(setup testowy zawiera zawsze najnowszą kompilację programu, nowe opcje w niej zawarte są na etapie testów, ten setup można używać z zastrzeżeniem, że nie wszystkie nowe opcje zostały przez nas przetestowane)
UWAGA! W przypadku instalacji GeoOrganizera w wersji wielostanowiskowej proszę pamiętać o uruchomieniu instalacji dwa razy . Raz dla programu i drugi raz dla przeinstalowania serwera

Lista zmian:

01.12.2020

Moduł Operat elektroniczny / GeoOrganizer
- udostępniono nową aplikację mobilną dla Android - GO Skaner, do szybkiego przekazanie sfotografowanego dokumentu, przekonwertowanego w locie do formatu PDF bezpośrednio do wybranej pracy geodezyjnej GeoOrganizera/e-Operatu. Aplikacja zastępuje skaner stacjonarny, niedostępny w terenie, urzędzie, u klienta. Łatwo z jej pomocą sfotografować np. ułożone zestawy „zwrotek pocztowych”, bez konieczności ich żmudnego i wielokrotnego układania na szybie skanera,
- dodano możliwość sprawdzania statusu pracy w portalu geodety, które działa obecnie w powiatach z systemem Geobid-u i ePODGiK (Geosystem). Warunek uzyskania odpowiedzi to  podanie w pracy Id zgłoszenia i lokalizacji pracy - co najmniej powiatu - przez kliknięcie ikonki wyboru lokalizacji "..." w oknie edycji pracy geodezyjnej,
- dla dokumentów zgromadzonych w pracy geodezyjnej w formacie JPG, PNG i TIFF dodano automatyczną konwersję do PDF przy dołączaniu do dokumentów operatu,
- dodano rozbudowany wzór spisu treści i wprowadzono możliwość edycji jego wzorca, dodana także numeracja także strony spisu treści w opcjach numerowania operatu
- Dodana możliwość wprowadzenia opisu w szablonach.
- w ustawieniach spisu treści dodana opcja edycji stopki pod spisem treści. Stopka pamiętana jest odrębnie dla każdej pracy geodezyjnej. W nowej pracy stopka będzie pusta (do czasu jej wpisania),
- wprowadzono możliwość tworzenia spisu treści dla zaznaczonych plików w zakładce Operat, jest to przydatne dla np. operatów etapowanych,
- do zakładki" Dokumenty dołączone do pracy" dodano możliwość przeciągania dokumentów myszką, np. z pulpitu, eksploratora Windows, itp. bezpośrednio do dokumentów pracy geodezyjnej,
- dodano możliwość uruchomienia serwera GeoOrganizera jako usługę - Jeżeli chcemy mieć serwer jako "usługę" należy zamknąć serwer i usunąć go z Autostartu Windowsa.
Następnie wejść do katalogu C:/GeoOrganizer i uruchomić kolejno: GO_instaluj_usluge_serwera i GO_START_serwer potem najlepiej zrestartwować Komputer.
Usługa powinna być widoczna w "Menedżerze zadań" w zakładce "Usługi" (GeoOrganizer_usługa_serwera.exe) stan - uruchomiony
- w zakładce "Operat" dodane zostały opcje: dodawanie PDF-ów bezpośrednio na tej zakładce, edycja pola "Opis pliku" - ten opis używany jest do utworzenia spisu treści.
- dodana nowa opcja w głównym oknie programu - STATUS - Sprawdza status weryfikacji operatu. Działa w powiatach z systemem GEOBID-u i e-mapy (GeoSystem)
(Warunek uzyskania odpowiedzi to podanie w pracy Id zgłoszenia i lokalizacji pracy - co najmniej powiatu - przez kliknięcie ikonki wyboru lokalizacji "..." w oknie edycji pracy geodezyjnej.)
- Zakładka "Operat" dodane zostały opcje:
dodawanie PDF-ów bezpośrednio na tej zakładce
edycja pola "Opis pliku" - ten opis uzywany jest do spisu treści
możliwość łączenia kilku zaznaczonych PDF-ów w jeden. Np po to żeby stworzyć 1 plik z kilku "Dzienników niwelacji", który potem będzie jedną pozycją w spisie treści.
możliwość dodawania strony tytułowej (i edycja jej szablonu)
- W menu Opcje->Zarządzanie usuwaniem dokumentów (dostępne tylko dla Administratora) można przegladać usuwane dokumenty , przywracać, trwale usuwać oraz zmienić liczbę dni po ktorych nastąpi trwałe automatyczne usunięcie pliku.
- w Opisie pliku (zakąłdka operat) dodana możliwość wyboru zdefiniowanych opsów
- dodana opcja personalizacji spisu tereści w "ustawieniach" operatu

16.09.2020

- wprowadzono nowy moduł terminarza (kalendarza) z funkcjami:
powiązanie (synchronizacja) z kalendarzami na koncie Google użytkowników GeoOrganizera, automatyczne odświeżanie terminarza,
zdarzenia mogą być teraz także wiązane z konkretną pracą - wiązanie następuje jeśli zdarzenie zostanie dodane nie z pozycji terminarza (w górnej części zakładek), ale z nowej zakładki "Terminarz" na dolnym pasku zakładek wybranej pracy.
- dodane nowe uprawnienie umożliwiające wyłączenie podglądu kalendarzy innych użytkowników, dzięki temu każdy użytkownik GeoOrganizera wielostanowiskowego może rejestrować własne wpisy w terminarzu, a tylko wybrani użytkownicy mają uprawnienia do przeglądania i edycji wpisów innych użytkowników,
- dodane wyskakujące powiadomienia o zbliżających się terminach, jeśli takie zdarzenie zostało zdefiniowane przy dodawaniu wpisu w terminarzu,
- wybór kolorów dla różnych typów wpisów i użytkowników je dodających,
- wszystkie dotychczasowe wpisy w terminarzu zostaną przypisane do aktualnie zalogowanego usera (tego przy pierwszym włączeniu po instalacji).

Uwaga! Instalując nową wersję GeoOrganizera dla wersji wielostanowiskowej należy najpierw zainstalować nowy serwer bazy danych, a później włączyć ponownie instalatora i wybrać instalację aplikacji wielostanowiskowej.

20.08.2020

- generowanie druku zgłoszenia ZG-1 zgodnego z aktualnymi przepisami rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia pracy geodezyjnej,

- dodano zakładkę Operat, w której można gromadzić dokumenty PDF z różnych źródeł, np. :
z raportów C-GEO: wyniki obliczeń, zestawienia współrzędnych, inne raporty,
z dokumentów generowanych bezpośrednio w GeoOrganizerze z dostępnych tam wzorców,
z zewnętrznych dokumentów PDF zgromadzonych w GeoOrganizerze
Zakładka Operat umożliwia ustalenie kolejności dokumentów i scalenie ich w jeden kompletny plik PDF, z jednolitą numeracją stron, który po podpisaniu podpisem elektronicznym będzie gotowym operatem elektronicznym do przekazania do PODGiK,

- dla posiadaczy kwalifikowanego podpisu elektronicznego dodano obsługę podpisu elektronicznego pliku PDF. Plik PDF może także zostać podpisany przez profil zaufany (należy wtedy wejść na stronę https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload ... ame=SIGNER i tam podpisać wskazany plik),

15-07-2020
- nowy raport: Rozliczenie czasu pracy pracowników dla wybranej pracy, albo dla prac ze wskazanego zakresu czasowego,
- aktualizacja bazy TERYT i formularzy zgłoszeń prac,
- pobieranie numeru działki dla metryki pracy z listy działek pracy jeśli nie podano działki w zakładce Dane ogólne,
- wklejanie danych z wybranej pracy do nowej z wyłączeniem danych: koszty, czas pracy, historia, notatki,
- poprawka przewijania okna danych dodatkowych pracy,
- poprawki generowania ramek tabel formularzy,

19-06-2018

- dodano eksport faktur wystawionych w programie do pliku JPK_FA (jednolity plik kontrolny) wymagany dla deklaracji VAT,
- w danych pracy geodezyjnej dodano przycisk „Otwórz stronę portalu powiatowego''. Użycie przycisku spowoduje otwarcie w domyślnej przeglądarce internetowej właściwej strony portalu powiatowego geodety i po zalogowaniu się użytkownika, dostęp danych tam zawartych. W GeoOrganizerze zostały już zapisane wszystkie adresy portali powiatowych, które udało się odnaleźć. Użytkownik programu, może także zgłosić do nas adres portalu, którego nie ma dotąd w naszej bazie,
- wprowadzenie zakładki Czas pracy – do rejestracji czasu pracy pracowników. Gromadzi się w niej kto, kiedy wykonał jakie czynności i w jakim czasie. Słownik czynności można budować samodzielnie. W efekcie można zgromadzone dane wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego i sporządzić np. kalkulację ilości przepracowanych godzin przez poszczególnych pracowników. Uprawnienia dostępu do tej zakładki są definiowane w panelu Konta użytkowników,
- dodano możliwość nadania działce statusu „-„ – czyli nieokreślony (nie działka przedmiotowa i nie sąsiednia),

13-01-2018

-umieszczenie na google maps zaznaczonych prac - lokalizacja z dokładnością do obrębu (na podstawie terytu w pracy lub identyfikatora działki)
-dodane 3 skórki i zmienione ikonki (lepiej się skalujące przy włączonej opcji powiększania czcionek)
-dodana możliwość importu danych ewidencyjnych także z pliku GML (okno wprowadzania pracy geodezyjnej, zakładka Działki),
-dodanie możliwości wyłączenia zakładki "koszty" przy nadawaniu uprawnień użytkowników(opcje - konta użytkowników)
-dodana możliwość eksportu punktów do pliku tekstowego i excela (okno wprowadzania pracy geodezyjnej, zakładka punkty)
-uaktualnione formularze EGiB i P
-dodane nowe pole w danych pracy "Rodzaj pracy" - pole typu słownikowego które może być również wyświetlane na liście prac i docelowo ma umożliwić
-tworzenie filtrów typu "pokaż MDCP ze statusem kompletowanie materiałów"
-dodana nowa zakładka w danych pracy z historią zmian statusów do przyszłego wykorzystania do analiz czasu trwania etapów
-dodane nowe pole "Data zmiany statusu" przechowujące ostatnią zmianę i możliwe do wyświetlania na liście prac.
Dzięki niemu mozna wykonać filtrowanie typu: "pokaz prace 'kompletowanie materiałów' z datą zmiany statusu starszą niż zadana.
-W historii możliwość edycji wpisów i dodawania pozycji niezwiązanych ze statusem.
-możliwość zapisu podglądu faktury do RTF
01.12.2017
-umieszczenie na google maps zaznaczonych prac - lokalizacja z dokładnością do obrębu (na podstawie terytu w pracy lub identyfikatora działki)
-dodane 3 skórki i zmienione ikonki (lepiej się skalujące przy włączonej opcji powiększania czcionek)
-dodana możliwość importu danych ewidencyjnych także z pliku GML (okno wprowadzania pracy geodezyjnej, zakładka Działki),
-dodanie możliwości wyłączenia zakładki "koszty" przy nadawaniu uprawnień użytkowników(opcje - konta użytkowników)
-dodana możliwość eksportu punktów do pliku tekstowego i excela (okno wprowadzania pracy geodezyjnej, zakładka punkty)
-uaktualnione formularze EGiB i P
-dodane nowe pole w danych pracy "Rodzaj pracy" - pole typu słownikowego które może być również wyświetlane na liście prac i docelowo ma umożliwić
-tworzenie filtrów typu "pokaż MDCP ze statusem kompletowanie materiałów"
-dodana nowa zakładka w danych pracy z historią zmian statusów do przyszłego wykorzystania do analiz czasu trwania etapów
-dodane nowe pole "Data zmiany statusu" przechowujące ostatnią zmianę i możliwe do wyświetlania na liście prac.
Dzięki niemu mozna wykonać filtrowanie typu: "pokaz prace 'kompletowanie materiałów' z datą zmiany statusu starszą niż zadana.
-W historii możliwość edycji wpisów i dodawania pozycji niezwiązanych ze statusem.
-możliwość zapisu podglądu faktury do RTF

16.10.2015
-Możliwość wpisania notatki do pracy geodezyjnej. Zakładka Notatki. Aby widzieć notatkę w głównym oknie należy kliknąć na ikonce wybory widocznych kolumn (lewy górny róg tabelki prac geodezyjnych)

15.10.2015
-Opcje-wielkość czcionki. Możliwość zmiany czcionki na 0,1,2,3 (efekt widoczny po restarcie programu)
-Narzędzia-kopia zapasowa bazy danych. Możliwość zapisania do pliku kopii bazy danych. Może być to dowolna nazwa jednakże aby program z niej korzystał należy ją zmienić na roboty.geo. Lokalizacja tego pliku domyślnie w wersji jednostanowiskowej to c:/Użytkownicy/Publiczny/Dokumenty Publiczne/Geo Organizer, a w wersji wielostanowiskowej to c:/Geo Organizer
-Raporty-zestawienie prac. Możliwość wygenerowania przefiltrowanego raportu z zestawienia prac geodezyjnych (data rozpoczęcia/zakończenia, zleceniodawca,ośrodek dokumentacji)
24.09.2015
- po dodaniu zleceniodawcy wskakuje on automatycznie dodanych pracy
- jeśli w bazie jest 1 ośrodek to automatycznie ustawia sią on przy dodawaniu nowej pracy
- wyszukiwanie zleceniodawców w danych pracy działa teraz po dowolnym fragmencie nazwy
- przywołanie klawiszem F2 danych obszaru w zgłoszeniu dodaje teraz numery działek
- dodane ostrzeżenie o zmianach w oknie edycji dokumentu w przypadku jego zamykania krzyżykiem
- dodane pola do wstawienia w szablonie: TERYT obrębu, lista osób (tabelka) - właściciele i władający działek będących przedmiotem opracowania, lista osób (tabelka) - właściciele i władający działek będących przedmiotem opracowania + działek sąsiednich
19.08.2015
- dodana informacja o rodzaju władania (automatycznie uzupelniana przy imporcie danych z swde - dla starych danych trzeba ją uzupełnić ręcznie):
rodz_wlad.png
rodz_wlad.png (28.92 KiB) Przejrzano 21069 razy
- dodane nowe pola do wstawienia w szablonie:
pola_dzialki.png
pola_dzialki.png (20.99 KiB) Przejrzano 21069 razy
pola_zgloszenie.png
pola_zgloszenie.png (6.56 KiB) Przejrzano 21069 razy
- w edycji danych f-ry dodana możliwość wprowadzenia terminu płatności przez wprowadzenie liczby dni
- dodane pytanie o nazwę dokumentu po skanowaniu
06.08.2015
- dodana opcje "Skanowanie do PDF" i skanowanie w zakładce "Zdjęcia, dokumenty skanowane"
- do edytora szablonu dodane pole Wstaw->Działki->lista osób (tabelka) - właściciele działek będących przedmiotem opracowania i działek sąsiednich
- w oknie edycji zgłoszenia dodana możliwość edycji szablonu zgłoszenia pracy geodezyjnej
zgl_ed.png
zgl_ed.png (10.65 KiB) Przejrzano 21159 razy
31.07.2015
- dodana możliwość wygenerowania formularza P: "Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"
- dodana możliwość wygenerowania formularza EGiB: "Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków"
- do edytora szablonu dodane pole Wstaw->Działki->lista osób (tabelka) - właściciele działek będących przedmiotem opracowania
16.07.2015
- do edytora szablonu dodane pole "numery KW dla działek sąsiednich"
- dodane okno ustawień w opcji Korespondencja->Dodaj osoby z działek->Ustawienia - okno pozwala na wybór osób (właściciele, władający, dzierżawcy oraz ustawienie czy małżeństwa o tym samym adresie zamieszkania małżonków mają być łączone w jeden rekord)
- po wyjściu z pola "ulica" (w danych pracy) dodane uzupełnianie o cechę (ul. pl., al. itp) i pierwszy człon nazwy (np imię). Uzupełnianie działa jeśli wybrano ulicę z listy i te dodatkowe informacje są dostępne w słowniku
- dodano sortowanie alfabetyczne listy zleceniodawców w pracy geodezyjnej
15.07.2015
- poprawiona zakładka "Dane dodatkowe" w pracy geodezyjnej (suwak juz powinien działac)
- dodane pola do szablonu: zleceniodawca-nazwa i zleceniodawca-adres
- w edytorze tekstowym umozliwiony wybór czcionki od rozmiaru 6 i dodana opcja Formatuj->Ramki umożliwiająca np zmianę grubości ramek.
pozdrawiam
grzes
janek
______
______
Posty: 599
Rejestracja: poniedziałek, 21 marca 2005, 19:37

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: janek »

Czy i jak będą podawane informacje o nowej wersji (przetestowanej)
Janek B.
Awatar użytkownika
grzes
Team
Team
Posty: 2608
Rejestracja: piątek, 18 marca 2005, 23:01

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: grzes »

Do czasu opracowania jakiegos mechanizmu aktualizacji w programie (pewnie bedzie podobny do tego w c-geo) informacje o nowej wersji beda publikowane na forum
pozdrawiam
grzes
PrzemekN
___
___
Posty: 58
Rejestracja: środa, 2 kwietnia 2008, 22:08
Lokalizacja: Wrocław

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: PrzemekN »

Po zainstalowaniu najnowszego setupu testowego program nie chce robić kopi zapasowych bazy danych. Po zapisaniu nie powstaje żaden plik.
PrzemekN
Awatar użytkownika
Jurek B.
Team
Team
Posty: 7046
Rejestracja: środa, 16 lutego 2005, 21:25

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: Jurek B. »

PrzemekN pisze:Po zainstalowaniu najnowszego setupu testowego program nie chce robić kopi zapasowych bazy danych. Po zapisaniu nie powstaje żaden plik.
Grześ poprawił - proszę ponownie pobrać instalację programu - teraz zapis kopii zapasowej jest już ok.
Pozdrawiam Jurek B.
janek
______
______
Posty: 599
Rejestracja: poniedziałek, 21 marca 2005, 19:37

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: janek »

Proszę o linka do najnowszej wersji programu (ze zgłoszenia nie przenosi mi się identyfikator zgłoszenia do pracy geodezyjnej

Janek B.
Awatar użytkownika
Jurek B.
Team
Team
Posty: 7046
Rejestracja: środa, 16 lutego 2005, 21:25

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: Jurek B. »

Lokalizacja instalacji programu się nie zmieniła - jest tam gdzie zawsze (link w górze tego wątku) - pobrałem teraz specjalnie ją ponownie - u mnie przenoszą się identyfikatory zgłoszeń, także tych kolejnych dodawanych do danej pracy geodezyjnej.
Pozdrawiam Jurek B.
geobar
____
____
Posty: 217
Rejestracja: czwartek, 7 maja 2009, 08:49

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: geobar »

Czy w czerwcu będzie jakaś aktualizacja?
Awatar użytkownika
grzes
Team
Team
Posty: 2608
Rejestracja: piątek, 18 marca 2005, 23:01

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: grzes »

Bedzie. M.in. mozliwość nadawania kolorów (w powiązaniu ze statusem pracy i bez powiązania) oraz możliwość wstawienia kolumny z własnych danych dodatkowych do głownego widoku listy prac (co umozliwi filtrowanie, grupowanie i sortowanie prac po tej kolumnie):
kolor.png
kolor.png (39.69 KiB) Przejrzano 19741 razy
pozdrawiam
grzes
Awatar użytkownika
Jurek B.
Team
Team
Posty: 7046
Rejestracja: środa, 16 lutego 2005, 21:25

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: Jurek B. »

W wersji testowej wprowadziliśmy zmiany w Zgłoszeniu pracy geodezyjnej -Zbiory danych: dostosowanie do wymogów nowych przepisów prawa geodezyjnego, zmiany w cenniku (nowa wartość współczynnika K, zmiany zasad obliczania opłat w niektórych przypadkach, nowe pozycje itp.).
Załączniki
Przechwytywanie.JPG
Przechwytywanie.JPG (144.5 KiB) Przejrzano 19563 razy
Pozdrawiam Jurek B.
geobar
____
____
Posty: 217
Rejestracja: czwartek, 7 maja 2009, 08:49

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: geobar »

Gdzie można pobrać?
Awatar użytkownika
Jurek B.
Team
Team
Posty: 7046
Rejestracja: środa, 16 lutego 2005, 21:25

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: Jurek B. »

Na górze tego wątku jest link.
Pozdrawiam Jurek B.
geobar
____
____
Posty: 217
Rejestracja: czwartek, 7 maja 2009, 08:49

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: geobar »

Z tego linku instaluje się nieaktualna wersja programu
Awatar użytkownika
Jurek B.
Team
Team
Posty: 7046
Rejestracja: środa, 16 lutego 2005, 21:25

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: Jurek B. »

Już jest aktualny ten link z góry.
Pozdrawiam Jurek B.
Awatar użytkownika
Wojtek P.
Team
Team
Posty: 879
Rejestracja: wtorek, 8 lutego 2005, 09:35

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: Wojtek P. »

Przy dodawaniu Pracy Geodezyjnej jest możliwość włączenia autonumeracji. Pierwszy numer trzeba wpisać zgodnie z szablonem
Załączniki
autonumeracja.png
autonumeracja.png (40.99 KiB) Przejrzano 19155 razy
-To serve and protect-
Awatar użytkownika
Jurek B.
Team
Team
Posty: 7046
Rejestracja: środa, 16 lutego 2005, 21:25

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: Jurek B. »

W wersji testowej dodaliśmy możliwość importu danych ewidencyjnych także z pliku GML (okno wprowadzania pracy geodezyjnej, zakładka Działki), ze względu na to, że od stycznia 2017 r. w zasadzie SWDE odszedł do historii...
Pozdrawiam Jurek B.
janek
______
______
Posty: 599
Rejestracja: poniedziałek, 21 marca 2005, 19:37

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: janek »

Gdzie można znaleźć aktualną wersje?
Janek B.
Awatar użytkownika
Wojtek P.
Team
Team
Posty: 879
Rejestracja: wtorek, 8 lutego 2005, 09:35

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: Wojtek P. »

Oficjalna wersja GeoOrganizera jest tu , a wersja testowa jest na samej górze tego wątku. Do wersji testowej trzeba mieć wykupioną aktualizację GeoOrganizera.
-To serve and protect-
Kamil.P
__
__
Posty: 12
Rejestracja: środa, 1 lipca 2015, 10:35

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: Kamil.P »

Witam, proszę o podanie dobrego linku do setupu testowego :)
Obecnie instaluje się Agent M6.
I pytanie nr 2, jeśli mam wersję GeoOrganizera gdzie aktualizacja się skończyła to czy potrzebna jest nowa instalacja (darmowa do końca roku)?
Awatar użytkownika
grzes
Team
Team
Posty: 2608
Rejestracja: piątek, 18 marca 2005, 23:01

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: grzes »

Aktualny setup
Co do pkt 2 teraz nie sprawdzę ale prawdopodobnie nie zadziała - wersje licencjonowane bez dostępu do aktualizacji będą się blokować już na etapie instalacji
pozdrawiam
grzes
Awatar użytkownika
Jurek B.
Team
Team
Posty: 7046
Rejestracja: środa, 16 lutego 2005, 21:25

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: Jurek B. »

I pytanie nr 2, jeśli mam wersję GeoOrganizera gdzie aktualizacja się skończyła to czy potrzebna jest nowa instalacja (darmowa do końca roku)?
W tym wypadku proszę się zgłosić do nas - do biura Softline - w związku z tą promocją przedłużymy dostęp aktualizacji do końca 2020 roku bezpłatnie.
Pozdrawiam Jurek B.
Awatar użytkownika
Jurek B.
Team
Team
Posty: 7046
Rejestracja: środa, 16 lutego 2005, 21:25

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: Jurek B. »

W aktualnej wersji testowej GeoOrganizera wprowadziliśmy dwie nowe funkcje:
1. generowanie druku zgłoszenia ZG-1 zgodnego z aktualnymi przepisami rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia pracy geodezyjnej,
2. zakładkę Operat w której można gromadzić dokumenty PDF z różnych źródeł, np. :
1. z raportów C-GEO: wyniki obliczeń, zestawienia współrzędnych, inne raporty,
2. z dokumentów generowanych bezpośrednio w GeoOrganizerze z dostępnych tam wzorców,
3. z zewnętrznych dokumentów PDF zgromadzonych w GeoOrganizerze
Zakładka Operat umożliwia ustalenie kolejności dokumentów i scalenie ich w jeden kompletny plik PDF, który po podpisaniu podpisem elektronicznym będzie gotowym operatem elektronicznym do przekazania do PODGiK.
Załączniki
Przechwytywanie.JPG
Przechwytywanie.JPG (68.02 KiB) Przejrzano 6522 razy
Pozdrawiam Jurek B.
pomiar
____
____
Posty: 205
Rejestracja: piątek, 12 lipca 2019, 17:43

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: pomiar »

Działa bardzo fajnie tylko mam dwa spostrzeżenia:
1- można zmienić żeby nazwa pliku pdf brana była z id zgłoszenia ?
2- można dodać jakąś opcję numerowania stron w pdfie ?
Awatar użytkownika
Jurek B.
Team
Team
Posty: 7046
Rejestracja: środa, 16 lutego 2005, 21:25

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: Jurek B. »

Co do nazwy - do dobry pomysł - dodamy, co do numeracji stron - tu może być trudniej - dam znać czy da się to zrobić.
Pozdrawiam Jurek B.
Awatar użytkownika
Jurek B.
Team
Team
Posty: 7046
Rejestracja: środa, 16 lutego 2005, 21:25

Re: Geo Organizer - setup testowy

Post autor: Jurek B. »

pomiar pisze: czwartek, 13 sierpnia 2020, 15:52 Działa bardzo fajnie tylko mam dwa spostrzeżenia:
1- można zmienić żeby nazwa pliku pdf brana była z id zgłoszenia ?
2- można dodać jakąś opcję numerowania stron w pdfie ?
Obie zmiany są już wprowadzone w wersji testowej - proszę pobrać nową instalację testową.
Pozdrawiam Jurek B.
ODPOWIEDZ