GeoOrganizerProgram GeoOrganizer - służy do zarządzania dokumentacją tworzoną podczas robót geodezyjnych, a w szczególności do wspomagania zgłaszania robót według nowych zasad.

 

geo1

Pomysł na program wynikał przede wszystkim z konieczności szacowania wyceny zamawianych materiałów. Jest to obecnie nieco skomplikowane, jeśli robi się to ,,ręcznie'', wymaga ustalania z jakich zbiorów danych chcemy uzyskać materiały, podania kodu i nazwy materiału zasobu, doprecyzowania zakresu opracowania. Ośrodki preferują przekazywanie danych w wersji elektronicznej, przynajmniej w teorii) co także przekłada się na wycenę.
Oczywiście wspomaganie się takim programem ma tym większy sens, im większą bazę klientów i podmiotów już mamy. Przy pomocy GeoOrganizera zakładamy i prowadzimy bazy: adresatów zgłoszenia (ośrodków), klientów, właścicieli działek, wykonawców (mniej istotne jeśli mamy jednoosobową działalność ale przydatne w większej firmie). Do prowadzenia korespondencji oprócz listy odbiorców dostępne są zakładki pozwalające na adresowanie kopert i utworzenie książki nadawczej.

koresp

Podobnie jest z automatyzacją różnych czynności. Program jest tym bardziej efektywny im więcej mamy typowych szablonów i wpisów gotowych do użycia.
Przy tworzeniu dokumentów stosujemy słowniki rodzaju zgłaszanych prac, miejscowosci i ulic. 
Możemy tworzyć własne dokumenty z szablonów, pobierać je z bazy dokumentów udostępnianych przez użytkowników programu. Dzielenie się własnymi wzorami dokumentów powinno być przydatne, gdyż jak wiemy, wzory z rozporządzeń to jedno, a warianty tych dokumentów stosowane w różnych powiatach, to druga sprawa.


Oczywiście w danej pracy możemy też gromadzić dowolne dokumenty w różnych formatach, chociażby pdf oraz zdjęcia i skany.

Jeśli poza wydrukowaniem zgłoszenia chcemy gromadzić obszerniejszy zestaw informacji o robocie, to poza zbieraniem danych opisowych, możemy posłużyć się informacją w formie graficznej. Wystarczy wprowadzenie numeru teryt w robocie aby właściwy obręb mógł być pokazany w Google Maps. Poza tym roboty z zasady powiązane są z działkami o których informacje wprowadzimy nie tylko ręcznie ale pozyskamy z pliku SWDE, zestawu punktów albo podkładu z dowolnego serwera WMS.

Dla wykonawców, którzy poza tworzeniem dokumentów geodezyjnych chcą kontrolować inne aspekty zlecenia, wprowadzamy możliwość wpisywania kosztów oraz fakturowania robót a także terminarz, który jest powiązany z kalendarzem Google.

terminarz

W związku z wymaganiami nowego rozporządzenia w sprawie standardów technicznych…, firma Softline w aplikacji GeoOrganizer przeznaczonej do zarządzania pracami geodezyjnymi, opracowała rozwiązanie umożliwiające tworzenie elektronicznego operatu.

Rezultaty i wyniki opracowania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych zapisane w plikach PDF, zgromadzone w bazie GeoOrganizera, są przez program scalane w jeden plik PDF, w porządku ustalonym przez geodetę. Plik ten zawiera jednolitą numerację stron i może być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisany przy wykorzystaniu profilu zaufanego. Przygotowany i podpisany dokument można przekazać do ODGiK.

Integracja z programem C-GEO

w oknie projektów programu C-GEO  (zakładka Więcej) dodana ikonka operatu do przypisania projektu do pracy GeoOrganizera, po utworzeniu tego przypisania wyświetlana jest informacja potwierdzająca przypisanie projektu. Podczas przypisania można założyć także nową pracę o kolejnym numerze (pracy, księgi robót) w GeoOrganizerze/e-Operacie. Jeśli wcześniej dla projektu określono jego lokalizację (TERYT), Id zgłoszenia, cel pracy - dane te są automatycznie umieszczane w danych założonej pracy. W danych projektu pojawia się później także nazwa wykonawcy pracy geodezyjnej i jej numer (nr księgi robót)

Powiązanie projektów z e-Operatem - YouTube

Jeśli chodzi o stronę techniczną działania programu, to warto wiedzieć, że baza danych może być instalowana lokalnie, na jednym stanowisku komputerowym, ale jeśli chcemy mieć dostęp do niej w firmie z różnych stanowisk, to bazę możemy zainstalować jako serwer, nie ma to także wpływu na cenę programu.
Wersja demonstracyjna czyli niezarejestrowana, działa przez miesiąc i wymaga dostępu do internetu w tym czasie.

 

Licencja na oprogramiowanie jest wieczysta.

Program jest objęty (nieobowiązkową) opłatą za dostęp do aktualizacji przez internet.

Dostęp do aktualizacji: Pierwszy rok bezpłatnie 

Aktualizacja GeoOrganizera

 

(działa przez okres jednego miesiąca. W przypadku zakupu wystarczy wgrać plik licencji do głównego katalogu GeoOrganizera i pracować dalej)